KREDYT INWESTYCYJNY UNIA


Kredyt "Unia"
to najpopularniejszy produkt bankowy wykorzystywany przez beneficjentów funduszy unijnych.
Kredyt Unia przeznaczony jest dla tych Klientów Banku Pekao S.A. (Firmy, Rolnicy, Jednostki Samorządu Terytorialnego), którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków międzynarodowych.
Kredytem Unia można sfinansować projekty inwestycyjne, realizowane w ramach programów strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów finansowanych z bezzwrotnych środków międzynarodowych np. Mechanizm Norweski, Mechanizm EOG.

Bank Pekao S.A. oferuje dwa rodzaje Kredytu Unia: Kredyt inwestycyjny Unia oraz Kredyt obrotowy Unia.

Kredyt inwestycyjny Unia

Kredyt inwestycyjny Unia przeznaczony jest dla podmiotów realizujących projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków UE (np. zakup maszyn i urządzeń, budowa lub zakup nieruchomości itp.).

Wkład własny:
Wymagany jest minimum 10% udział własny od wartości netto projektu inwestycji. Podatek VAT musi być sfinansowany przez inwestora z innych środków, własnych albo pożyczonych.

Kwota kredytu:
Kwota jest uzależniona od potrzeb kredytobiorcy oraz przedmiotu inwestycji.

Okres kredytowania:
Kredyt może być udzielony na okres 10 lat.

Waluta kredytu:
Kredyt udzielany jest w PLN, USD, EUR.

Korzyści:
 • promesa ważna aż 9 miesięcy, 
 • preferencyjne warunki cenowe (marże kredytowe niższe niż w przypadku standardowych kredytów inwestycyjnych), 
 • do czasu otrzymania kwoty wsparcia ze środków unijnych brak konieczności angażowania przez przedsiębiorcę środków własnych w kwocie większej niż wymagany udział własny, 
 • możliwość dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie przelewu na Bank wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego, zawartej pomiędzy przedsiębiorcą i instytucją wdrażającą dane działanie ze środków pomocowych, 
 • możliwość odpisania odsetek od podatku, 
 • miesięczne odliczenia amortyzacji od podatku, 
 • dogodny system spłaty.


Kredyt obrotowy Unia

Kredyt obrotowy Unia w rachunku kredytowym przeznaczony jest dla podmiotów realizujących projekty inne niż inwestycyjne. Mogą z niego korzystać np. beneficjenci projektów badawczo-rozwojowych lub szkoleniowych.

Wkład własny:
Wymagany jest minimum 40% udział własny od wartości netto projektu.

Kwota kredytu:
Kwota jest uzależniona od potrzeb kredytobiorcy oraz przedmiotu projektu.

Okres kredytowania:
Kredyt obrotowy jest udzielany na okres do 3 lat.

Waluta kredytu:
Kredyt udzielany jest w PLN, USD, EUR.

Korzyści:
 • możliwość finansowania kredytem wydatków w projektach badawczo-rozwojowych lub szkoleniowych,
 • promesa ważna aż 9 miesięcy, 
 • do czasu otrzymania kwoty wsparcia ze środków unijnych brak konieczności angażowania przez przedsiębiorcę środków własnych w kwocie większej niż wymagany udział własny, 
 • możliwość dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie przelewu na Bank wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego, zawartej pomiędzy przedsiębiorcą i instytucją wdrażającą dane działanie ze środków pomocowych, 
 • możliwość odpisania odsetek od podatku,
 • dogodny system spłaty.
Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty