Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

WYDZIELONY RACHUNEK BANKOWY

Wszystkie płatności w ramach każdego projektu realizowanego przy finansowym wsparciu UE muszą odbywać się poprzez rachunek bankowy.

Bank oferuje wyodrębniony rachunek pomocniczy służący do przeprowadzania wszelkich płatności związanych z projektem współfinansowanym z funduszy Unii Europejskiej. Wyodrębnione rachunki dla danego projektu mogą być prowadzone zarówno w złotych, jak i w walutach wymienialnych. Przedsiębiorcy mogą także w wygodny sposób wymieniać walutę w bankowości elektronicznej PekaoBiznes24.Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt