Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PROGRAMY KRAJOWE

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Budżet 
Budżet POIŚ wynosi około 32,27 mld euro, z czego 27,41 mld euro to środki unijne. 

Priorytety 
W ramach programu realizowane są następujące priorytety: 

Nazwa priorytetu

Wkład ze środków UE
(mln euro)
I.  Zmniejszenie emisyjności gospodarki*  1,8
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 3,5 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego* 9,5 
IV. Infrastruktura drogowa dla miast 3,0 
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce  5,0
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach 2,3 
VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego* 1,0 
VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury  0,5
IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*  0,5
X. Pomoc  techniczna  0,3

 * Priorytety, w których przewidziano wsparcie dla firm.

 

Strona internetowa:

https://www.pois.gov.pl/

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Budżet 
Budżet POPC wynosi około 2,57 mld euro, z czego 2,17 mld euro to środki unijne. 

Priorytety 
W ramach programu realizowane są następujące priorytety: 

Nazwa priorytetu

Wkład ze środków UE
(mln euro)
I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu*  1,0
II. E-administracja i otwarty rząd*  0,9
III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa  0,1
IV. Pomoc techniczna  0,1

 * Priorytety, w których przewidziano wsparcie dla firm.

 

Strona internetowa:  https://www.polskacyfrowa.gov.pl/Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Budżet

Budżet POWER wynosi około 5,43 mld euro, z czego mld euro 4,69 to środki unijne. 

Priorytety 
W ramach programu realizowane są następujące priorytety: 

Nazwa priorytetu

Wkład ze środków UE
(mln euro)
I. Osoby młode na rynku pracy  1,8
II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji*  0,7
III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju*  1,1
IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa*  0,7
V. Wsparcie dla obszaru zdrowia   0,3
VI. Pomoc Techniczna  0,2

* Priorytety, w których przewidziano wsparcie dla firm.

 

Strona internetowa: http://www.power.gov.pl/

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Budżet
Budżet POIR wynosi około 10,19 mld euro, z czego 8,61 mld euro to środki unijne.

Priorytety
W ramach programu realizowane są następujące priorytety: 

Nazwa priorytetu

Wkład ze środków UE
(mln euro)
I. Wsparcie prowadzenia prac B+R  przez przedsiębiorstwa*  3,8
II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I*  1,0
III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach*  2,2
IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego  1,2
V.  Pomoc techniczna*  0,3

* Priorytety, w których przewidziano wsparcie dla firm.

 

Strona internetowa: https://www.poir.gov.pl/

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Budżet
Budżet PROW wynosi około 22,11 mld euro, z czego 8,60 mld euro to środki unijne.

Działania
W ramach programu realizowane są następujące działania: 

Nazwa priorytetu

Wkład ze środków UE
(mln euro)
I.  Transfer wiedzy i działalność informacyjna 36,9
II. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i zastępstw 47,7
III. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych 21,0
IV. Modernizacja gospodarstw rolnych 1527,8
V. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000  39,1
VI. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN 23,9 
VII. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych* 441,0 
VIII. Scalanie gruntów 88,4
IX. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych 264,0
X. Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa 82,7
XI. Premie dla młodych rolników 456,9 
XII. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej*  263,4
XIII. Restrukturyzacja małych gospodarstw 561,8 
 XIV. Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych*  41,3
 XV. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów* 47,7 
 XVI. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich  636,3
 XVII. Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych  191,5
 XVIII. Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym*  256,4
 XIX. Działanie rolno- środowiskowo- klimatyczne  753,4
 XX. Rolnictwo ekologiczne  445,4
 XXI. Płatności ONW 1378,2 
XXII. Współpraca w ramach grup EPI

 36,9
XXIII. Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach LEADER 467,7 
XXIV. Pomoc techniczna 132,5 
XXV.  Renty strukturalne - zobowiązania 356,3

*Działania, w których przewidziano wsparcie dla firm.

 

 Strona internetowa:   www.minrol.gov.pl

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Budżet
Budżet POPW wynosi około 2,35 mld euro, z czego 2,00 mld euro to środki unijne.

Priorytety
W ramach programu realizowane są następujące priorytety:

Nazwa priorytetu

Wkład ze środków UE
(mln euro)
I. Wsparcie prowadzenia prac B+R  przez przedsiębiorstwa*  719,4
II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I* 916,2
III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach* 330,4
IV.  Pomoc techniczna* 34,0 

* Priorytety, w których przewidziano wsparcie dla firm.

 

Strona internetowa: http://www.polskawschodnia.gov.pl/

 

Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt