KARTA MASTERCARD BUSINESS I VISA BUSINESS

MasterCard Business i VISA Business są to karty typu charge. Dokonywane nimi transakcje mają odroczony termin płatności - całość należności klient spłaca dopiero w ustalonym z bankiem terminie.

   

Karty charge pozwalają posiadaczowi na dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w ramach przyznanego przez Bank limitu wydatków, niezależnego od środków dostępnych na rachunku. Spłata zadłużenia następuje z rachunku klienta, bank w dniu rozliczenia transakcji automatycznie obciąża rachunek klienta kwotą odpowiadającą wartości transakcji dokonanych w ciągu miesiąca.
Limit wydatków ustalany jest indywidualnie, maksymalnie do 25.000 zł.
Posiadaczem kart może być właściciel Firmy oraz jego pracownicy.

Karta przeznaczona jest do regulowania wydatków służbowych Firmy w punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem VISA i MasterCard w kraju i za granicą, jak również transakcji dokonywanych przez internet.
Karta ta umożliwia również płatności zbliżeniowe.
Istnieje możliwość wyłączenia funkcji płatności zbliżeniowej na wniosek użytkownika karty. Wyłączoną funkcjonalność zbliżeniową można ponownie uruchomić w dowolnym momencie. Dyspozycję w sprawie wyłączenia lub ponownego włączenia funkcji zbliżeniowej można złożyć pod numerem infolinii 801 324 324  lub 42 68 38 324 (opłaty wg cennika operatora).

  • łatwe i szybkie dokonywanie transakcji, także w internecie oraz korzystanie z bankomatów na całym świecie, przez 7 dni w tygodniu/24h na dobę,
  • nieoprocentowany kredyt do 30 dni, z dogodnymi warunkami spłaty,
  • indywidualnie przyznawany limit wydatków,
  • bezpłatny pakiet ubezpieczeniowy dla posiadacza karty i jednej osoby towarzyszącej obejmującynastępstwa nieszczęśliwych wypadków oraz całodobową pomoc w czasie podróży zagranicznej,
  • atrakcyjne rabaty do 50% na zakupy u Partnerów Programu rabatowego "Galeria Rabatów".

W razie utraty karty właściciel ponosi odpowiedzialność jedynie za transakcje dokonane kartą przez osoby nieuprawnione, przed jej zastrzeżeniem, do kwoty stanowiącej równowartość 150 euro od każdej transakcji. Dodatkowo za 4 zł miesięcznie można wykupić usługę "zabezpieczenie transakcji" i w 100 proc. ubezpieczyć się od ponoszenia odpowiedzialności za transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione w wyniku zgubienia czy kradzieży karty.

  • opłata roczna za kartę - 200 zł,
  • transakcje bezgotówkowe - 1,5% kwoty transakcji,
  • wypłaty gotówkowe w bankomatach w kraju i zagranicą - 4,5% min 6 zł,
  • miesięczna opłata za zabezpieczenie transakcji dokonanych kartą - 4 zł.

Szczegółowe informacje zawarte są w "Taryfie prowizji i opłat bankowych dla Klientów Biznesowych" Banku Polska Kasa Opieki SA

Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty