Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

ZŁOTA KARTA VISA BUSINESS I ZŁOTA KARTA MASTERCARD BUSINESS

Złota karta MasterCard Business i Złota karta Visa Business są to prestiżowe międzynarodowe karty płatnicze typu charge. Dokonywane nimi transakcje mają odroczony termin płatności - całość należności klient spłaca dopiero w ustalonym z bankiem terminie.

   

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana Ubezpieczyciela, obsługującego grupowe ubezpieczenie dla posiadaczy kart, obejmujące następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz całodobową pomoc w czasie podróży zagranicznej.Potrzebę organizacji pomocy assistance oraz roszczenia, prosimy zgłaszać do Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, poprzez poniższe dane teleadresowe:
 • telefonicznie: w przypadku kontaktu z terytorium RP należy dzwonić pod numer telefonu 801 182 007, jeśli kontakt następuje spoza terytorium RP należy dzwonić pod numer telefonu (+48) 22 566 55 44;
 • poprzez  e-mail, na adres kontakt@pzu.pl lub formularz zgłoszenia szkody, znajdujący się na stronie www.pzu.pl;
 • osobiście w Oddziale PZU SA;
 • pisemnie na adres: Kancelaria Grupy PZU, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa.

Karty te pozwalają posiadaczowi na dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w ramach przyznanego przez bank limitu wydatków, niezależnego od środków dostępnych na rachunku. Spłata zadłużenia następuje z rachunku klienta, bank w dniu rozliczenia transakcji automatycznie obciąża rachunek klienta kwotą odpowiadającą wartości transakcji dokonanych w ciągu miesiąca.
Limit ustalany jest indywidualnie, maksymalnie do 50.000 zł.
Posiadaczem kart może być właściciel Firmy oraz jego pracownicy

Karta przeznaczona jest do regulowania wydatków służbowych w punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem VISA i MasterCard w kraju i za granicą, jak również transakcji dokonywanych przez internet.
Karta ta umożliwia również płatności zbliżeniowe.
Istnieje możliwość wyłączenia funkcji płatności zbliżeniowej na wniosek użytkownika karty. Wyłączoną funkcjonalność zbliżeniową można ponownie uruchomić w dowolnym momencie. Dyspozycję w sprawie wyłączenia lub ponownego włączenia funkcji zbliżeniowej można złożyć pod numerem infolinii 801 324 324  lub 42 68 38 324 (opłaty wg cennika operatora).

 • łatwe i szybkie dokonywanie transakcji, także w internecie oraz korzystanie z bankomatów na całym świecie, przez 7 dni w tygodniu/24h na dobę,
 • nieoprocentowany kredyt do 30 dni, z dogodnymi warunkami spłaty,
 • indywidualnie ustalany limit wydatków,
 • bezpłatny pakiet ubezpieczeniowy dla posiadacza karty i dwóch osób towarzyszących obejmujący następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz całodobową pomoc w czasie podróży zagranicznej,
 • atrakcyjne rabaty do 50% na zakupy u Partnerów Programu rabatowego "Galeria Rabatów".

W razie utraty karty właściciel ponosi odpowiedzialność jedynie za transakcje dokonane kartą przez osoby nieuprawnione, przed jej zastrzeżeniem, do kwoty stanowiącej równowartość 150 euro od każdej transakcji. Dodatkowo za 4 zł miesięcznie można wykupić usługę "zabezpieczenie transakcji" i w 100 proc. ubezpieczyć się od ponoszenia odpowiedzialności za transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione w wyniku zgubienia czy kradzieży karty.

 • opłata roczna za kartę - 400 zł,
 • transakcje bezgotówkowe - 1,5% kwoty transakcji.
 • wypłaty gotówkowe w bankomatach w kraju i zagranicą - 4,5% min 6 zł,
 • miesięczna opłata za zabezpieczenie transakcji dokonanych kartą - 6 zł.

Szczegółowe informacje zawarte są w "Taryfie prowizji i opłat bankowych dla Klientów Biznesowych" Banku Polska Kasa Opieki SA.

Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt