Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KREDYTY PREFERENCYJNE ARIMR

Bank Pekao S.A., we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, udziela kredytów obrotowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcia się ziemi lub lawinę - linia nKL/02.
Są to kredyty o preferencyjnym oprocentowaniu. Część odsetek dopłacana jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Preferencyjny kredyt obrotowy przeznaczony jest na  finansowanie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej np:

  • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
  • nawozów mineralnych,
  • środków ochrony roślin,
  • paliwa na cele rolnicze,
  • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
  • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
  • pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
  • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
  • pasz objętościowych.

Okres kredytowania -  4 lata

Maksymalna kwota kredytu:

4 mln zł  na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych,
8 mln zł na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej.

Waluta kredytu: PLN

Korzyści:
niskie oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę.

Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt