LIMIT DEBETOWY

Limit debetowy jest przeznaczony dla firm prowadzących uproszczoną rachunkowość, o rocznych przychodach ze sprzedaży do 1,5 mln zł. Może być wykorzystany na pokrycie kosztów bieżącej działalności w sytuacji przejściowego braku środków na rachunku firmy. Limit dostępny jest w rachunku bieżącym firmy do wysokości zadłużenia określonego w umowie limitu debetowego. Każdy wpływ środków na rachunek powoduje odnowienie dostępnego limitu.

Maksymalna kwota limitu debetowego jest uzależniona od rocznych przychodów ze sprzedaży i nie może przekroczyć 20% sumy przychodów ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy lub za okres prowadzenia działalności w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy. 

Limit przyznawany jest w PLN, na okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

 


Korzyści:

  • szybki i wygodny dostęp do dodatkowych środków pieniężnych,
  • środki mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z codziennym funkcjonowaniem firmy,
  • indywidualnie ustalany limit zadłużenia,
  • brak zabezpieczeń rzeczowych dla klientów o dobrej sytuacji finansowej,
  • możliwość przedłużenia okresu kredytowania bez zbędnych formalności,
  • wygodny i elastyczny sposób spłaty.
Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty