Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Pekao Bank Hipoteczny S.A. za pośrednictwem  Banku Pekao S.A. oferuje Klientom możliwość finansowania nieruchomości komercyjnych. Pekao Bank Hipoteczny S.A. specjalizuje się w długoterminowym finansowaniu nieruchomości komercyjnych.

Kredyt może zostać udzielony w następujących walutach: PLN oraz CHF, EUR, USD - pod warunkiem uzyskiwania przychodów w tej walucie.

Finansowane nieruchomości:

 • lokale/obiekty biurowe,
 • lokale/obiekty handlowo-usługowe,
 • magazyny,
 • hotele/pensjonaty,
 • mieszkaniowe inwestycje deweloperskie.

PEKAO Bank Hipoteczny finansuje następujące cele:

 • zakup nieruchomości (w tym wydzielonego lokalu w budynku),
 • budowa nowej nieruchomości,
 • remont lub modernizacja nieruchomości,
 • spłata zobowiązań związanych z nieruchomością.
 • okres kredytowania do 15 lat - dogodne warunki spłaty kredytu,
 • kredyt do 80% kosztów inwestycji,
 • finansowanie projektów na obszarze całego kraju,
 • finansowanie nieruchomości przeznaczonych na wynajem,
 • finansowanie nieruchomości wykorzystywanych na zaspokojenie potrzeb lokalowych Kredytobiorcy,
 • kredyt może być udzielony funkcjonującemu podmiotowi lub utworzonemu specjalnie dla finansowanego projektu,
 • finansowanie własności hipotecznej/użytkowania wieczystego,
 • indywidualne podejście do potrzeb i planów inwestycyjnych Kredytobiorcy.

Informację o ofercie Banku Hipotecznego uzyskacie Państwo w placówkach Banku Pekao S.A. oraz biurach sprzedaży Pekao Banku Hipotecznego S.A., których dane teleadresowe można znaleźć na stronie internetowej www.pekaobh.pl.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt