PROSTY KREDYT INWESTYCYJNY NA ZAKUP ŚRODKÓW TRANSPORTU AUTO SIL

Prosty kredyt inwestycyjny (Auto SIL) jest przeznaczony na zakup środków transportu lub spłatę kredytu, będącego w okresie spłaty, zaciągniętego na powyższy cel w innym banku.

Udział środków własnych stanowi jedynie 20% wartości netto inwestycji

Okres kredytowania:
Kredyt Auto SIL jest udzielany do 5 lat

Kwota kredytu:
Maksymalna kwota kredytu;

  • 500 000 PLN dla przedsiębiorców o rocznych przychodach powyżej  5 000 000 PLN  
  • 300 000 PLN dla pozostałych przedsiębiorców

Waluta kredytu:
Kredyt udzielany jest w PLN, EUR, USD.

Korzyści:

  • minimum formalności - brak konieczności składania biznes planu dotyczącego inwestycji,
  • uproszczona forma zabezpieczeń - przewłaszczenie środka transportu będącego przedmiotem kredytowania,
  • konieczność zaangażowania jedynie 20% środków własnych,
  • możliwość obniżenia podatku dochodowego przez wpisanie odsetek i prowizji w koszty działalności firmy,
  • możliwość odliczenia amortyzacji środka trwałego od przychodów firmy,
  • dogodna spłata kredytu.
Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty