PROSTY KREDYT INWESTYCYJNY SIL

Uproszczony kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na zakup nowych i używanych środków trwałych m.in.:

 • środków transportu,
 • urządzeń i maszyn,
 • komputerów,
 • innych środków trwałych (np. sprzętu medycznego),
 • spłatę kredytu, będącego w okresie spłaty, zaciągniętego na powyższe cele w innym banku.

Kwota kredytu:
Uproszczony kredyt inwestycyjny udzielany jest do kwoty:

 •  500 000 PLN dla przedsiębiorców o rocznych przychodach powyżej  5 000 000 PLN  
 •  300 000 PLN dla pozostałych przedsiębiorców

Można nim sfinansować nawet do 80% wartości inwestycji.

Okres kredytowania:
Uproszczony kredyt inwestycyjny przyznawany jest na okres do 5 lat

Waluta:
Kredyt udzielany jest w PLN, EUR, USD.

 • minimum formalności, bez konieczności składania biznes planu dotyczącego inwestycji,
 • konieczność zaangażowania jedynie 20% środków własnych,
 • możliwość obniżenia podatku dochodowego przez wpisanie odsetek i prowizji w koszty działalności firmy,
 • możliwość odliczenia amortyzacji środka trwałego od przychodów firmy,
 • dogodna spłata kredytu,
 • proste zabezpieczenie.
Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty