FINANSOWANIE PREFERENCYJNE

 • Gwarancja de minimis

  Bank Pekao S.A. w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oferuje kredyty obrotowe i inwestycyjne z gwarancją de minimis. 

 • Kredyty preferencyjne ARiMR

  Bank Pekao S.A., we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, udziela kredytów inwestycyjnych dla rolników, podmiotów prowadzących działalność w działach specjalnych produkcji rolnej, rybactwie śródlądowym oraz przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków. Są to kredyty z dopłatami do oprocentowania lub z częściową spłatą kapitału ze środków ARiMR.
 • Kredyty z refinansowaniem CEB

  Bank Pekao S.A. oferuje kredyty dla firm w ramach linii kredytowej Banku Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank - CEB). Kredyty z linii CEB udzielane są na preferencyjnych zasadach.
 • Kredyt UNIA

  Kredyt Unia przeznaczony jest dla tych Klientów Banku Pekao S.A. (Firmy, Rolnicy, Jednostki Samorządu Terytorialnego), którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków międzynarodowych. 
Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty