Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FINANSOWANIE PREFERENCYJNE

  • Gwarancja de minimis

    Bank Pekao S.A. w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oferuje kredyty obrotowe i inwestycyjne z gwarancją de minimis. 

  • Kredyty preferencyjne ARiMR

    Bank Pekao S.A., we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, udziela kredytów inwestycyjnych dla rolników, podmiotów prowadzących działalność w działach specjalnych produkcji rolnej, rybactwie śródlądowym oraz przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków. Są to kredyty z dopłatami do oprocentowania lub z częściową spłatą kapitału ze środków ARiMR.
  • Kredyt UNIA

    Kredyt Unia przeznaczony jest dla tych Klientów Banku Pekao S.A. (Firmy, Rolnicy, Jednostki Samorządu Terytorialnego), którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków międzynarodowych. 
Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt