Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

POŻYCZKA PRZEKORZYSTNA BIZNES

Pożyczka Przekorzystna Biznes przeznaczona jest na finansowanie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez konieczności udokumentowania celu pożyczki lub spłatę zobowiązań kredytowych.

Szczegóły oferty:

 • kwota - od 5 000 PLN do 300 000 PLN
  maksymalnie 60% przychodów ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy
 • okres pożyczki - od 12 do 96 miesięcy
 • waluta - PLN
 • oprocentowanie pożyczki zmienne - oparte na stawce WIBOR 1M lub 3M powiększone o marżę Banku
 • spłata pożyczki - miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe, równe lub malejące
 • wypłata środków - jednorazowo na rachunek Pożyczkobiorcy (w przypadku, gdy pożyczka przeznaczona jest na spłatę zobowiązań kredytowych - wypłata środków następuje na rachunek kredytowy Pożyczkobiorcy)
 • brak zabezpieczeń rzeczowych
 • ograniczona liczba dokumentów


Dla kogo?

Dla firm o rocznych przychodach ze sprzedaży do 5 000 000 PLN:

 • działających na rynku od co najmniej 18 miesięcy,
 • prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów,płacących zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych lub rozliczających  się w formie karty podatkowej.  

Korzyści:

 • szybki i wygodny dostęp do środków pieniężnych,
 • środki mogą zostać przeznaczone na dowolny cel związany z prowadzeniem firmy, np. na zakup samochodu służbowego, na zakup towaru do sklepu czy na wyposażenie lokalu usługowego, bądź spłatę zobowiązań kredytowych,
 • wypłata środków bez faktur i innych dokumentów potwierdzających wydatkowanie pożyczki,
 • kwota pożyczki nawet do 300 000 PLN,
 • długi okres spłaty - do 96 miesięcy,
 • brak zabezpieczeń rzeczowych.


Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt