Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

OSZCZĘDNOŚCI

Klientom, którzy poszukują korzystnych sposobów ulokowania swoich firmowych oszczędności, Bank Pekao S.A. oferuje produkty oszczędnościowe umożliwiające zarządzanie nadwyżkami finansowymi. Dla firm, które preferują prosty, tradycyjny sposób oszczędzania - lokaty terminowe, dla firm posiadających większe środki - lokaty negocjowane indywidualnie bądź lokaty overnight, które nie wymagają "zamrażania" środków. Uzupełnieniem oferty jest rachunek "Dobry Zysk dla Firmy" - dla Klientów zainteresowanych rachunkiem z atrakcyjnym oprocentowaniem i bieżącym dostępem do środków, bez utraty naliczonych już odsetek.

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe dają możliwość gromadzenia i pomnażania środków finansowych. Są otwierane na określony czas (z możliwością automatycznego przedłużania na kolejne okresy) i są wyżej oprocentowane niż środki zgromadzone na zwykłych rachunkach bankowych.
Oferujemy rachunki lokat terminowych w złotych oraz w walutach: EUR, USD, CHF, GBP, SEK, AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK.

Lokaty w złotych mogą być otwierane na okres: 7, 14, 21 dni oraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 24 i 36 miesięcy. Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000 PLN.

Lokaty walutowe otwierane są na okresy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ,12, 24 i 36 miesięcy.

Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000 EUR, 1.000 USD, 8 000 CHF, 7.000 GBP 14.000 SEK, 10.000 AUD, 10.000 CAD, 250.000 CZK, 50.000 DKK, 2 mln HUF, 1,2 mln JPY, 55.000 NOK.

Lokaty terminowe (negocjowane indywidualnie)

Klientom, którzy zdecydują się na zdeponowanie większych środków finansowych (min. 25.000 PLN, 5.000 EUR, 5.000 USD, 15.000 CHF, 7.000 GBP, 10.000 AUD, 10.000 CAD, 250.000 CZK, 50.000 DKK) Bank oferuje możliwość założenia Lokaty Negocjowanej. Wysokość oprocentowania podlega każdorazowo indywidualnym uzgodnieniom i opiera się na aktualnych stawkach rynku międzybankowego.

Lokaty negocjowane otwierane są na okres od 2 do 365 dni, w złotych oraz walutach: EUR, USD, CHF, GBP, AUD, CAD, CZK i DKK.

Lokata Overnight

Lokata "overnight" jest specyficzną odmianą lokaty, która po spełnieniu szczegółowych warunków (na rachunku klienta na koniec dnia pozostaje kwota 100 tys. PLN, 50 tys. EUR lub 50 tys. USD) zawiązywana jest każdorazowo w sposób automatyczny.
Jak wskazuje tłumaczenie nazwy z języka angielskiego - odsetki od lokaty wypracowywane są w nocy. Środki ze wskazanego rachunku są automatycznie przelewane na rachunek lokaty, gdzie podlegają oprocentowaniu i po powrocie ich na rachunek pozostają do dyspozycji klienta.
Unikalny charakter lokaty sprawia, że jest ona źródłem dodatkowego zysku, ale nie wymaga "zamrożenia" kapitału. Stanowi doskonałą alternatywę dla lokat tradycyjnych.

Otwarcie lokaty następuje na podstawie wniosku klienta - lokaty "overnight" mogą być otwierane w PLN oraz w EUR i USD.

Rachunek Dobry Zysk dla Firmy

Rachunek Dobry Zysk dla Firmy to rachunek pomocniczy z atrakcyjnym oprocentowaniem. Środki z rachunku mogą być wypłacane w dowolnym momencie bez utraty naliczonych odsetek.

Rachunek Dobry Zysk dla Firmy to:

  • łatwy dostęp do środków (także poprzez bankowość internetową) bez utraty naliczonych odsetek w przypadku wypłaty środków,
  • nieograniczony okres oszczędzania,
  • oszczędność czasu, poświęcanego na otwarcie / negocjacje lokaty terminowej,
  • ograniczenie do minimum formalności dzięki podpisywaniu tylko jednej umowy.

Rachunek ten łączy w sobie swobodę korzystania ze środków jakie daje konto oraz wyższe oprocentowanie jakimi charakteryzują się lokaty bankowe.

Aktualne oprocentowanie rachunku znajdziesz w boksie narzędziowym po prawej stronie ekranu.
Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt