DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAŁOŻENIA RACHUNKU

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jedynym wymaganym dokumentem do otwarcia rachunku firmowego jest DOWÓD OSOBISTY! Dane rejestrowe takiej firmy Bank Pekao SA pozyskuje z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na podstawie danych przekazanych przez Klienta.

Poniżej prezentujemy szczegółowe wymagania dokumentowe do otwarcia konta firmowego dla najczęściej pojawiających się form prowadzonej działalności gospodarczej.

 

RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dowód osobistyWydruk ze strony www CEIDG*Odpis z KRS REGON** NIP**Akty prawne, na podstawie których podmiot funkcjonuje
(np. statut, umowa)  
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  V V  V V 
 Spółka cywilna  V V  V V V
Spółki prawa handlowego:
- spółka z o.o.
- spółka akcyjna
- spółka jawna
- spółka komandytowa
- spółka partnerska
- spółka komandytowo-akcyjna
 V  V V V V
 Stowarzyszenia V  V V V V
 Fundacje  V  V V V V

* Wydruku ze strony internetowej CEIDG może dokonać Klient lub pracownik Banku.
** Wymagane, jeżeli dane te nie wynikają z CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku nowo otwieranych firm REGON i/ lub NIP może zostać dostarczony w późniejszym terminie.

Toolbox
   Zapamiętane skróty