MÓJ BIZNES AGRO

Pakiet dla rolników indywidualnych oraz firm z branży rolno-spożywczej.

Najważniejsze korzyści posiadania Pakietu Mój Biznes Agro:

 • 0 zł za pakiet, jeśli wpływy na rachunki Klienta w Banku wyniosą min. 1000 zł miesięcznie
 • 0 zł za każdą kartę debetową MasterCard Business wydaną w ramach pakietu, jeśli transakcje bezgotówkowe dokonane tą kartą wyniosą min. 300 zł miesięcznie
 • 0 zł za wpłaty gotówkowe w oddziałach i bankomatach Banku z funkcją wpłat
 • preferencyjne opłaty za wypłaty gotówkowe z bankomatów obcych
 • najniższe opłaty za przelewy papierowe krajowe

 

Aby otworzyć rachunek wystarczy złożyć wniosek online bądź zamówić rozmowę z konsultantem.
Rachunek można otworzyć także osobiście w każdej placówce Banku.


Ponadto oferta Pakietu Mój Biznes Agro obejmuje :
 • bezpłatny dostęp do nowoczesnej, bezpiecznej i łatwej w obsłudze bankowości internetowej, dostępnej 24 h na dobę
 • bezpłatną, w pełni transakcyjną aplikację bankowości mobilnej
 • profesjonalne wsparcie dla mikro i małych firm w banku o stabilnej pozycji rynkowej 
 • zniżki w Galerii Rabatów Banku Pekao S.A. oraz w ramach Pakietu Trwałych Korzyści
 • dostęp do rachunku w prawie 1000 placówkach w całym kraju
 • możliwość otwarcia rachunku pomocniczego w złotych oraz w 20 walutach obcych.
  Więcej o ofercie dla eksporterów/importerów znajdziesz na naszej stronie w sekcji Eksportujesz/Importujesz.

Aby otworzyć rachunek wystarczy złożyć wniosek online bądź zamówić rozmowę z konsultantem.
Rachunek można otworzyć także osobiście w każdej placówce Banku.

 

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jedynym wymaganym dokumentem do otwarcia rachunku firmowego jest DOWÓD OSOBISTY! Dane rejestrowe takiej firmy Bank Pekao SA pozyskuje z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na podstawie danych przekazanych przez Klienta.

Poniżej prezentujemy szczegółowe wymagania dokumentowe do otwarcia konta firmowego dla najczęściej pojawiających się form prowadzonej działalności gospodarczej.

RODZAJ PROWADZONEJ
DZIA
ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 Dowód osobisty  Wydruk ze strony
www CEIDG*
 Odpis z KRS  REGON**  NIP**  Akty prawne,
na podstawie których
podmiot funkcjonuje
(np. statut, umowa)  
Osoba fizyczna prowadząca
dzia
łalność gospodarczą

 V

 V

 

 V

 V

 V

Spółka cywilna

 V

 

 V

 V

 V

Spółki prawa handlowego:
- spółka z o.o.
- spółka akcyjna
- spółka jawna
- spółka komandytowa
- spółka partnerska
- spółka komandytowo-akcyjna

 V

 

 V

 V

 V

 V

Stowarzyszenia

 V

 

 V

 V

 V

 V

Fundacje

 V

 

 V

 V

 V

 V

* Wydruku ze strony internetowej CEIDG może dokonać Klient lub pracownik Banku.
** Wymagane, jeżeli dane te nie wynikają z CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku nowo otwieranych firm REGON i/ lub NIP może zostać dostarczony w późniejszym terminie.


Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty