PORÓWNANIE PAKIETÓW

PAKIETY MÓJ BIZNES

Kompleksowe zestawy produktów i usług bankowych, które umożliwiają efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi.
Każdy Pakiet zawiera:

 • rachunek bieżący w złotych
 • kartę debetową z technologią transakcji zbliżeniowych,
 • bezpieczną, przyjazną w obsłudze oraz bezpłatną bankowość elektroniczną z Autodealingiem
 • w pełni transakcyjną aplikację bankowości mobilnej
 • wyjątkowe oferty specjalne i rabaty w ramach Pakietu Trwałych Korzyści
 • efektywne oszczędzanie na rachunku "Dobry Zysk dla Firmy"
 • dostęp do rachunku w każdej z ok. 1000 placówek w całym kraju
 • opiekę dedykowanego doradcy.
               
  Dla firm o rocznych przychodach ze sprzedaży do 1,5 mln zł, które preferują obsługę rachunku przez internet i aplikacje mobilne. Dla mikro i małych firm, które realizują dużą liczbę transakcji krajowych. Dla mikro i małych firm z sektora handlu i usług, które korzystają lub mają zamiar korzystać z terminali POS oraz dla firm, które często przeprowadzają operacje gotówkowe. Dla mikro i małych firm, które są aktywne w obrocie zagranicznym (eksport, import, wymiana walutowa). Dla wspólnot mieszkaniowych oraz dla spółdzielni mieszkaniowych. Dla organizacji non-profit.

Dla rolników indywidualnych oraz firm z branży rolno-spożywczej.

 

PAKIET
MÓJ BIZNES
MOBILNY

PAKIET
MÓJ BIZNES
AKTYWNY

PAKIET
MÓJ BIZNES
HANDLOWY

 PAKIET
MÓJ BIZNES
WALUTOWY

PAKIET
MÓJ BIZNES
LOKUM

PAKIET
MÓJ BIZNES
NON-PROFIT

PAKIET
MÓJ BIZNES
AGRO

MIESIĘCZNA OPŁATA ZA POSIADANIE PAKIETU

0 zł

(15 zł  - jeśli miesięczne wpływy na rachunki Klienta wyniosą poniżej
2 000 zł z wyłączeniem przelewów między rachunkami Klienta w Banku)

0 zł

(49 zł - jeśli miesięczne wpływy na rachunki Klienta wyniosą poniżej 40 000 zł z wyłączeniem przelewów między rachunkami Klienta w Banku)

59 zł

0 zł

(79 zł - jeśli w danym miesiącu wolumen transakcji wymiany walut dokonanych w Banku przez Klienta wyniesie
poniżej 50 000 zł)

0 zł

(10 zł - jeśli wpływy na rachunki Klienta wyniosą w danym miesiącu kalendarzowym
 poniżej 10 000 zł z wyłączeniem przelewów między rachunkami Klienta w Banku)

0 zł

0 zł

(10 zł - jeśli wpływy na rachunki Klienta w danym miesiącu kalendarzowym wyniosą poniżej
 1 000 zł z wyłączeniem przelewów między rachunkami Klienta w Banku)

MIESIECZNA OPŁATA ZA OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU BIEŻĄCEGO W PLN

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

POSIADANIE KARTY DEBETOWEJ

0 zł

(5 zł miesięcznie jeśli transakcje bezgotówkowe dokonane kartą wynoszą poniżej 300 zł miesięcznie)

 

 

WYPŁATA GOTÓWKI Z BANKOMATÓW BANKU PEKAO, GRUPY UNICREDIT

 0 zł

ze wszystkich bankomatów na całym świecie

 0 zł

 0 zł

 0 zł

 0 zł

 0 zł


 0 zł

DOSTĘP DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ, w tym w pełni transakcyjnej BANKOWOSCI MOBILNEJ oraz AUTODEALINGU

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

PRZELEWY INTERNETOWE:

- WEWNETRZNE
- ZUS ORAZ US
- w PLN do innych banków w   Polsce

 

0 zł
0 zł
0 zł *0 zł
0 zł
0,90 zł0 zł
0 zł
0,75 zł0 zł
0 zł
0,90 zł0 zł
0 zł
1 zł0 zł
0 zł
1 zł0 zł
0zł
1,50 zł

WPŁATY GOTÓWKOWE W BANKOMATACH BANKU  0,1% min. 3 zł 0,1% min. 3 zł  0 zł  0,1% min. 3 zł  0 zł  0 zł  0 zł
WPŁATY GOTÓWKOWE W ODDZIAŁACH BANKU  0,3% min. 5 zł  0,3% min. 5 zł  0,2% min. 5 zł  0,25% min. 5 zł  0,2% min. 2 zł

 0 zł

 0 zł

LOKOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWYM "DOBRY ZYSK DLA FIRMY"

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

GŁÓWNE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PAKIETU

 • 0 zł za wypłaty gotówkowe ze wszystkich bankomatów na całym świecie
 • 0 zł za 10 przelewów internetowych w zł na rachunki prowadzone w innych bankach w Polsce
 • 0 zł za 1 rachunek pomocniczy w PLN
 • niskie opłaty za przelewy internetowe krajowe
 • 0 zł za wpłaty gotówkowe w bankomatach z funkcją wpłat

 • Specjalne warunki cenowe dotyczące transakcji w terminalach POS

 • Najniższe stawki za przelewy internetowe krajowe

 • 0 zł za 4 rachunki pomocnicze walutowe

 • Preferencyjne kursy walutowe

 • Najniższe stawki za przelewy zagraniczne, w tym przelew SEPA tylko 4,99 zł

 • 0 zł za 1 kartę debetową do rachunku w EUR

 • 0 zł za 1 rachunek pomocniczy w zł
 • Preferencyjne stawki za Pekao Collect
 • 0 zł za wpłaty gotówkowe  w oddziałach i w bankomatach Banku
 • 0 zł za wypłaty gotówkowe w oddziałach Banku
 • Preferencyjna opłata za prowadzenie dodatkowych rachunków pomocniczych w zł
 • 0 zł za wpłaty gotówkowe w oddziałach i bankomatach Banku z funkcją wpłat
 • Preferencyjne opłaty za wypłaty gotówkowe z bankomatów obcych
 • Najniższe opłaty za przelewy papierowe krajowe
               

* 0 zł za 10 przelewów i/lub zleceń stałych, przez internet w złotych, na rachunki prowadzone w innych bankach w Polsce. Opłata za każdy kolejny przelew wynosi  1,5 zł.