PEKAO BANK HIPOTECZNY

Pekao Bank Hipoteczny S.A. za pośrednictwem  Banku Pekao S.A. oferuje Klientom możliwość finansowania nieruchomości komercyjnych. Pekao Bank Hipoteczny S.A. specjalizuje się w długoterminowym finansowaniu nieruchomości komercyjnych.

Kredyt może zostać udzielony w następujących walutach: PLN oraz CHF, EUR, USD - pod warunkiem uzyskiwania przychodów w tej walucie.

Finansowane nieruchomości:

 • lokale/obiekty biurowe,
 • lokale/obiekty handlowo-usługowe,
 • magazyny,
 • hotele/pensjonaty,
 • mieszkaniowe inwestycje deweloperskie.

PEKAO Bank Hipoteczny finansuje następujące cele:

 • zakup nieruchomości (w tym wydzielonego lokalu w budynku),
 • budowa nowej nieruchomości,
 • remont lub modernizacja nieruchomości,
 • spłata zobowiązań związanych z nieruchomością.
 • okres kredytowania do 15 lat - dogodne warunki spłaty kredytu,
 • kredyt do 80% kosztów inwestycji,
 • finansowanie projektów na obszarze całego kraju,
 • finansowanie nieruchomości przeznaczonych na wynajem,
 • finansowanie nieruchomości wykorzystywanych na zaspokojenie potrzeb lokalowych Kredytobiorcy,
 • kredyt może być udzielony funkcjonującemu podmiotowi lub utworzonemu specjalnie dla finansowanego projektu,
 • finansowanie własności hipotecznej/użytkowania wieczystego,
 • indywidualne podejście do potrzeb i planów inwestycyjnych Kredytobiorcy.

Informację o ofercie Banku Hipotecznego uzyskacie Państwo w placówkach Banku Pekao S.A. oraz biurach sprzedaży Pekao Banku Hipotecznego S.A., których dane teleadresowe można znaleźć na stronie internetowej www.pekaobh.pl.

Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty