Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

OPCJA WALUTOWA

Opcja walutowa jest umową pomiędzy dwiema stronami, w której wystawca opcji daje nabywcy prawo (jest to prawo a nie obowiązek) do zawarcia w przyszłości transakcji kupna lub sprzedaży waluty. Za nabywane prawo nabywca płaci wystawcy premię opcyjną.

Co to jest opcja call?

Opcja call daje nabywcy prawo do kupna waluty w przyszłości.

Co to jest opcja put?

Opcja put daje nabywcy prawo do sprzedaży waluty w przyszłości.

Kiedy opcje są realizowane?

Opcje trzymane do zapadalności realizowane są automatycznie, gdy kurs opcyjny jest korzystniejszy od fixingu NBP obowiązującego na dzień zapadalności opcji. Wtedy też Klient decyduje o formie rozliczenia - brutto lub netto.

Jak ustalany jest kurs opcyjny?

Kurs opcyjny ustalany jest dwojako: albo określany przez Klienta, a wtedy Bank podaje wysokość premii albo Klient podaje ile chciałby za daną opcję zapłacić, a wtedy Bank podaje kurs opcyjny odpowiadający wymienionej premii.

Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt