Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

TRANSAKCJA FORWARD

Transakcja Forward jest to transakcja kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty w ściśle określonym dniu w przyszłości, po kursie terminowym, z góry ustalonym w dniu zawarcia transakcji.

Zawierając transakcję Forward Bank i Klient ustalają stronę transakcji (kupno lub sprzedaż), kwotę i walutę transakcji, kurs terminowy Forward oraz datę realizacji (rozliczenia) transakcji w przyszłości.

Klient najpóźniej na dwa dni robocze przed dniem rozliczenia transakcji Forward może podjąć decyzje o formie rozliczenia transakcji. Rozliczenie to może nastąpić w jednej z dwóch możliwych form:

Brutto - gdzie rozliczenie transakcji odbywa się poprzez fizyczną dostawę waluty,

Netto - gdzie rozliczenie transakcji odbywa się poprzez rozliczenie różnicy wynikającej z porównania kursu terminowego z kursem odniesienia przemnożonej przez wartość transakcji w walucie. Kursem odniesienia jest fixing NBP ustalony dla danej waluty na dwa dni robocze przed datą rozliczenia transakcji.

Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt