Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

AKREDYTYWA STAND-BY

Akredytywa stand-by jest rodzajem gwarancji bankowej i uruchamiana zostaje tylko w momencie odmowy uregulowania zapłaty przez zleceniodawcę. Zawiera ona zobowiązanie banku otwierającego do zapłaty kwoty akredytywy na pierwsze żądanie beneficjenta, jeśli zleceniodawca (importer) nie zapłaci w uzgodnionym terminie za dostarczony towar lub usługę.
Zalecana jest w sytuacji, kiedy żądaniu zapłaty towarzyszy duża ilość specjalistycznych dokumentów handlowych, potwierdzających realizację dostawy towaru.
Polecana jest również firmom utrzymującym relacje handlowe z partnerami ze Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz innych krajów Dalekiego Wschodu, gdzie nie funkcjonują gwarancje bankowe stosowane w Europie.
Nie jest instrumentem płatniczym, pełni tylko funkcję zabezpieczającą.

Korzyści dla eksportera:

jest skuteczną formą zabezpieczenia się przed ryzykiem nie otrzymania zapłaty

Korzyści dla importera:

pozwala na wynegocjowanie lepszych warunków płatności,
umożliwia określenie wykazu wymaganych dokumentów,
pozwala zminimalizować ryzyko otrzymania wadliwego towaru poprzez zażądanie przedłożenia dodatkowych certyfikatów.

Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt