Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

AWAL CZYLI PORĘCZENIE WEKSLOWE

Awal jest to zobowiązanie Banku do zapłaty całości lub części sumy wekslowej w przypadku, gdy osoba, za którą Bank udzielił poręczenia, nie zapłaciła za weksel. Podstawą udzielenia awalu jest zlecenie przedsiębiorcy, które równocześnie powinno zawierać dyspozycję zapłaty za weksel w terminie jego płatności oraz upoważnienie banku do obciążenia rachunku zleceniodawcy.
Awal może być udzielony przez Bank na wekslu zupełnym oraz na wekslu niezupełnym (in blanco).
Poręczenia na wekslu zupełnym mogą być udzielone na zlecenie dłużnika wekslowego będącego podmiotem gospodarczym i w granicach tego zlecenia. Bank udziela poręczeń na wekslach zupełnych trasowanych i na wekslach własnych.
Awale udzielane na wekslach in blanco mogą zabezpieczać:

  • spłatę kredytu,
  • zapłatę za zakupione towary lub usługi,
  • zapłatę cła.
Formę i zakres awalu określają przepisy prawa wekslowego obowiązujące w kraju, w którym został on udzielony.
Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt