Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

WYMIANA WALUTOWA/ZLECENIE KUPNA LUB SPRZEDAŻY WALUT

Wymiana walutowa

W zakresie transakcji rynku walutowego (FX) oferta Banku Pekao S.A. obejmuje dokonywanie transakcji wymiany walutowej z i na PLN we wszystkich walutach publikowanych w tabeli kursowej Banku. Operacje wymiany walutowej dokonywane są na datę waluty SPOT, czyli ich rozliczenie następuje na dwa dni robocze od dnia zawarcia transakcji. Istnieje także możliwość zawarcia transakcji z datą Today (na dziś) wg odpowiedniego kursu publikowanego w tabeli kursowej Banku. Dla znacznych kwot transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych istnieje możliwość negocjowania kursów walutowych ustalanych bezpośrednio z dealerami Departamentu Rynków Finansowych w Centrali Banku.

Zlecenie kupna lub sprzedaży walut

Zlecenia kupna/sprzedaży walut zwalniają Klienta z konieczności stałego śledzenia rynku walutowego w celu uchwycenia oczekiwanego poziom kursu wymiany. Dealer wykonuje złożone zlecenie, jeżeli kurs osiągnie określony w nim poziom i informuje Klienta o zrealizowaniu transakcji. Minimalną kwotą zlecenia jest 100.000 USD lub równowartość w innych walutach.

Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt