Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

INKASO DOKUMENTOWE

Inkaso dokumentowe jest to warunkowa forma płatności stosowana w rozliczeniach z zagranicznymi kontrahentami. Przedmiotem inkasa są dokumenty handlowe potwierdzające dostawę towarów lub dokumenty finansowe (w postaci np. czeków lub weksli). Inkaso należy do najbardziej powszechnych form płatności w obrocie handlowym, ze względu na niskie koszty realizacji tej usługi, jednakże ze względu na uproszczoną dokumentację i ryzyko handlowe polecane jest bardziej do rozliczeń między zaufanymi kontrahentami.

Zleceniodawcą inkasa dokumentowego jest eksporter, który składa do swojego banku zlecenie realizacji inkasa wraz z dokumentami i instrukcją odnośnie trybu prezentacji ich płatnikowi. Bank eksportera przesyła dokumenty do banku inkasującego, który informuje importera o warunkach wydania dokumentów. Po spełnieniu tych warunków przez importera bank inkasujący wydaje dokumenty. Po zainkasowaniu kwoty bank inkasujący przesyła należność otrzymaną od importera do banku eksportera celem uznania rachunku zleceniodawcy inkasa (eksportera).

 

Inkaso - schemat


Strony inkasa:

 • zleceniodawca (eksporter), składający w banku zlecenie inkasowe z załączonymi dokumentami towarowymi,
 • Bank zleceniodawcy przyjmujący od eksportera dokumenty i przesyłający je z własnym zleceniem inkasowym do zagranicznego banku inkasującego,
 • bank inkasujący (bank importera), będący bankiem płatnika w kraju płatnika, który wydaje mu dokumenty po zainkasowaniu należności lub spełnieniu przez płatnika innych warunków zawartych w zleceniu inkasowym,
 • płatnik (importer), wykupujący inkasowane dokumenty.

Bank Pekao S.A. oferuje następujące typy inkasa ze względu na:

 • rodzaj prezentowanych dokumentów:
  • inkaso finansowe - weksle, traty,
  • inkaso dokumentowe - dokumenty handlowe.
 • terminy płatności:
  • inkaso gotówkowe - dokumenty za zapłatę a vista,
  • inkaso terminowe - zapłata w terminie określonym na wekslu trasowanym.

Korzyści dla eksportera:

 • pomoc Banku w uzyskaniu zapłaty,
 • możliwość dokonania dyskonta weksli we własnym banku,
 • możliwość wyboru banku inkasującego, który będzie żądał zapłaty od importera,
 • pewność, że importer nie wejdzie w posiadanie towaru przed wykupieniem dokumentów handlowych reprezentujących towar, zawierających komplet dokumentów (lub zaakceptowaniem traty - w przypadku inkasa akceptacyjnego).

Korzyści dla importera:

 • możliwość skorzystania z odroczenia płatności, nie wymaga angażowania z góry środków finansowych,
 • możliwość sprzedaży towaru przed terminem zapłaty po zaakceptowaniu traty terminowej,
 • możliwość podjęcia decyzji o zapłacie za dokumenty lub akceptacji traty na podstawie zaprezentowanych dokumentów,
 • możliwość sprzedaży towaru przed terminem zapłaty po zaakceptowaniu traty terminowej.
Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt