Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

POLECENIE WYPŁATY (PRZEKAZ ZAGRANICZNY)

Polecenie wypłaty jest najprostszą formą rozliczenia transakcji w handlu zagranicznym, w ramach której Bank, działając na zlecenie importera/odbiorcy, zleca bankowi zagranicznemu dokonanie przelewu lub wypłaty na rzecz eksportera/dostawcy. Polecenia wypłaty są nieuwarunkowane zawierające dyspozycję dokonania wypłaty na rzecz beneficjenta bez warunków dodatkowych, bądź uwarunkowane uzależniające dokonanie wypłaty na rzecz beneficjenta od spełnienia przez niego warunków określonych przez zleceniodawcę w poleceniu wypłaty.

W ofercie Banku występują następujące rodzaje przekazów:

importowe (polecenia wypłaty za granicę) - wystawione przez Bank zgodnie z dyspozycją zleceniodawcy i skierowane do banku zagranicznego w celu uznania rachunku lub wypłacenia określonej kwoty beneficjentowi,

eksportowe (polecenie wypłaty z zagranicy) - otrzymane przez Bank z banku zagranicznego w celu uznania wskazanego rachunku lub wypłaty określonej kwoty beneficjentowi.

Polecenia wypłaty mogą być realizowane za pomocą międzynarodowego systemu łączności bankowej SWIFT oraz systemu EuroELIXIR.

Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt