Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RACHUNKI POMOCNICZE


W ofercie Banku jest szereg rachunków, które usprawniają prowadzenie działalności gospodarczej. Wśród nich znajdują się rachunki walutowe ułatwiające wymianę handlową, rachunki zastrzeżone i powiernicze zabezpieczające warunki umów pomiędzy kontrahentami, czy Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy dla deweloperów, który służy gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywców lokali. W ofercie jest także rachunek funduszy celowych służący do gromadzenia środków pieniężnych, które zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami muszą być przechowywane na odrębnych rachunkach bankowych np. środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz rachunek pomocniczy UNIA służący do wyodrębnienia środków otrzymanych z programów unijnych.
 

Rachunki walutowe

Bank  Pekao S.A. oferuje rachunki w 20 walutach wymienialnych:

USD    dolar amerykański      GBP    funt angielski             TRY*   lira turecka
AUD    dolar australijski               JPY     jen japoński                      RON*   lej rumuński
CAD    dolar kanadyjski      CZK    korona czeska BGN*   lew bułgarski
EUR    euro DKK    korona duńska ZAR*    rand południowo- afrykański
HUF    forint węgierski NOK    korona norweska RUB*    rubel rosyjski
CHF    frank szwajcarski SEK    korona szwedzka HRK*   kuna chorwacka
     CNY*    juan chiński AED*   dirham

* w walucie mogą być wykonywane wyłącznie transakcje bezgotówkowe


Informacja o cenach wyżej wymienionych rachunków znajduje się na 4 stronie
TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH.

Rachunek zastrzeżony/powierniczy

Rachunek zastrzeżony oraz rachunek powierniczy (zwane również rachunkami typu escrow) przeznaczone są do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, wynikających z zawartych lub planowanych transakcji, realizowanych w obrocie gospodarczym. Rachunek zastrzeżony/powierniczy może służyć do rozliczania zarówno transakcji handlowych (zakup towarów i usług) jak i projektów inwestycyjnych (np. nabycia udziałów lub akcji przedsiębiorstw).

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy

 
Wszyscy Nabywcy będą dokonywać wpłat ceny lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego podczas trwania przedsięwzięcia deweloperskiego i środki te będą zwalniane na rzecz Dewelopera po wybudowaniu przez niego lokalu lub domu jednorodzinnego i podpisaniu końcowego Aktu Notarialnego, przenoszącego na Nabywcę prawo odrębnej własności lokalu albo własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.
 
Podczas trwania przedsięwzięcia deweloperskiego środki pozostają na rachunku i przedsięwzięcie jest finansowane ze środków własnych Dewelopera lub za pomocą odrębnego kredytu.
 
Zadania realizowane przez Bank:
 • Gromadzenie środków pieniężnych wpłacanych przez Nabywców lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego Dewelopera,
 • Rejestracja wpłat dokonywanych przez indywidualnych Nabywców lokali,
 • Jednorazowa wypłata środków z każdego z subrachunków, po otrzymaniu i weryfikacji przez Bank Aktu Notarialnego przenoszącego na Nabywcę prawo odrębnej własności lokalu albo własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, stanowiącego odrębną nieruchomość, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, 
 • Generowanie wydruków "Potwierdzenia wpłat" dla Nabywcy,   
 • Finansowanie budowy kredytem dla Dewelopera.

Główne korzyści z posiadania Zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego:

 • Zwiększenie wiarygodności Dewelopera na rynku,
 • Odpowiedzialność Banku za procesowanie i raportowanie wpłat dokonywanych przez Nabywców,
 • Księgowanie wpłat i wypłat oddzielnie dla każdego Nabywcy lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego i dokonywanie wypłat przez Bank według ściśle określonych zasad,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa wpłacanych przez Nabywców środków finansowych przed nieuprawnionym wykorzystaniem ich przez Dewelopera oraz w przypadku jego upadłości,
 • Wyposażenie Nabywców w prawo uzyskiwania informacji o saldzie wpłat i wypłat środków
  z mieszkaniowego rachunku powierniczego,
 • Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa środków Nabywców przez cały okresu budowy,
 • Połączenie z kredytem budowlanym dla Dewelopera zapewniające płynność finansową przedsięwzięcia

Rachunek funduszy celowych

Rachunek UNIA

Są to rachunki rozliczeniowe, przeznaczone do:

 • gromadzenia środków na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską,
 • dokonywania płatności związanych z projektem współfinansowanym przez Unię Europejską,
 • przyjmowania środków publicznych w postaci dotacji.

Rachunek "UNIA" umożliwia bieżące monitorowanie przepływów finansowych w projekcie oraz sprawne kompletowanie potwierdzeń (w formie jednego wyciągu bankowego) dokonanych płatności na potrzeby rozliczenia projektu.

Rachunki "UNIA" są prowadzone w złotych i w walutach wymienialnych.

Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt