Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

Oszczędzanie już od kołyski.

Mój Skarb - rachunek oszczędnościowy dla dzieci od dnia ich narodzin do 18. roku życia1:

 • może otworzyć rodzic w serwisie internetowym Pekao24 oraz w każdym oddziale Banku Pekao S.A.2,
 • wpłaty na rachunek - gotówką lub przelewem,
 • dysponowanie zgromadzonymi środkami bez utraty naliczonych odsetek3,
 • sprawdzanie salda i historii rachunku przez serwis internetowy Pekao24,
 • dziecko może wypłacać pieniądze po ukończeniu 13. roku życia.

Pierwsze konto dla młodych.

Konto Przekorzystne dla młodych do 26 lat:

 • 0 zł za prowadzenie konta,
 • 0 zł za obsługę karty wielowalutowej do tego rachunku,
 • 0 zł prowizji banku za wypłaty z wszystkich bankomatów w Polsce i zagranicą,
 • 0 zł za umożliwienie dostępu do konta przez bankowość mobilną PeoPay, internet i telefon,
 • 0 zł za płatności telefonem dzięki aplikacji mobilnej PeoPay w punktach handlowo-usługowych i w internecie,
 • 0 zł za przelewy w PLN przez internet4,
 • 0 zł za prowadzenie rachunku Eurokont Walutowych,
 • Zniżki do 30% u Partnerów Programu rabatowego Galeria Rabatów, przy płatnościach kartą Banku Pekao S.A., aplikacją mobilną PeoPay lub przelewem z bankowości internetowej Pekao24.

1 Posiadanie rachunku oszczędnościowego Mój Skarb jest możliwe, o ile dziecko jest właścicielem Konta Przekorzystnego, Eurokonta Kieszonkowego lub rodzic jest właścicielem rachunku w Banku Pekao S.A., a także dziecko jest polskim obywatelem lub rezydentem.

2 Potrzebne będą: numer PESEL dziecka, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jeden z jego dokumentów: paszport, dowód osobisty bądź legitymacja szkolna.

3 Miesięczny limit wypłat z konta jest co do zasady równy kwocie zwykłego zarządu - stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku; kwota publikowana co miesiąc przez GUS. Wypłaty są możliwe tylko w formie bezgotówkowej (przelewem). Przed ukończeniem 13. roku życia posiadacz nie może samodzielnie dokonywać wypłat.

4 Dotyczy przelewów krajowych w złotych zatwierdzanych aplikacją mobilną PekaoToken.

Materiał sporządzony wg stanu na dzień 25.01.2018 r. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Oprocentowanie rachunku Mój Skarb jest zmienne i wynosi 1,5% w skali roku. Oprocentowanie rachunków typu Eurokonto jest zmienne i wynosi 0,01% w skali roku. Oprocentowanie Konta Przekorzystnego wynosi 0,00%. Wartość ta nie uwzględnia opłat należnych Bankowi. oprocentowanie jest naliczane, gdy na rachunku znajduje się co najmniej 200 zł. Pełne informacje dotyczące prezentowanych usług wraz z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat są dostępne w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na www.pekao.com.pl i pod numerem infolinii 801 365 365 (opłata wg cennika operatora).

Wyślij formularz - oddzwonimy

Wpisz od 2 do 140 znaków, tylko litery
Wpisz od 2 do 140 znaków, tylko litery
Wybierz porę kontaktu
Podaj telefon komórkowy 123456789 lub stacjonarny 221234567 (pierwsze cyfry to nr kierunkowy)
Format dla telefonu komórkowego 600000000
Format dla telefonu stacjonarnego: 226000000,
gdzie pierwsze dwie cyfry to numer kierunkowy
Wpisz email nazwa@domena.pl
Podaj treść wiadomości
Treść wiadomości zawiera niedozwolone znaki: (, ), ", ', /, , |, <, >
Pole wymagane
Pole wymagane
pola obowiązkowe