Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

BANKOWOŚĆ MOBILNA

Aplikacja mobilna PekaoBiznes24 oferuje pełną funkcjonalność transakcyjną systemu internetowego PekaoBiznes24. Ponadto umożliwia skorzystanie z funkcji wielopodpisu, czyli opcjonalnej akceptacji zleceń przez kilka osób łącznie, obsługę rachunków wielu firm z poziomu jednej aplikacji oraz pełne wykorzystanie modułu autodealingu.

Aplikacja jest dostępna na najpopularniejsze systemy mobilne: Android, iOS oraz Windows Phone.

Aby pobrać aplikację mobilną zaloguj się do bankowości internetowej PekaoBiznes24 i przejdź do zakładki Ustawienia -> Aplikacja mobilna -> Pobieranie aplikacji. Wskaż z jakiego systemu operacyjnego korzysta Twoje urządzenie mobilne i klknij przycisk POBIERZ.

Aplikacja domyślnie wysyłana jest na numer telefonu zaufanego, można go jednak zmienić i wysłać link do aplikacji na dowolny numer telefonu komórkowego.

Po pobraniu aplikacji należy ją aktywować na telefonie i w bankowości internetowej. 

Aplikację można pobrać również ze sklepu dostawcy systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu mobilnym. Wystarczy na urządzeniu mobilnym uruchomić aplikację do obsługi sklepu, a następnie wyszukać hasło PekaoBiznes24 i pobrać aplikację.

Android
              iOS
              Windows Phone

Po pobraniu aplikacji należy zainstalować ją na urządzeniu mobilnym, a następnie aktywować.
W poniższych zakładkach opisany został przebieg aktywacji aplikacji na dostępnych systemach operacyjnych. Zrzuty ekranu mają charakter poglądowy. W zależności od wersji oprogramowania oraz od modelu urządzenia moblnego wygląd ekranów może się różnić.

Android

Aplikacja od razu po zainstalowaniu na urządzeniu umożliwia zalogowanie się do konta i dostęp do informacji takich jak salda rachunków czy historia operacji. Aby móc jednak wykonywać przelewy należy aktywować aplikację


W tym celu należy zalogować się do aplikacji wybierając opcję Logowanie.


Logowanie do aplikacji PekaoBiznes24 

 

Należy podać identyfikator (ten sam, który służy do logowania do bankowości internetowej w przeglądarce komputera) i wybrać przycisk Dalej.


Logowanie - wprowadzenie identyfikatora 

Następnie aplikacja poprosi o wybrane znaki z hasła. Po ich wprowadzeniu należy kliknąć w przycisk Zaloguj.

Logowanie - podanie hasła

Zostanie wyświetlony komunikat zachęcający do aktywowania aplikacji, by móc korzystać również z transakcyjnych funkcji. Wybierz na tym ekranie przycisk TAK.

Aktywuj aplikację - ekran


Wyświetlony zostanie ekran z prośbą o ustalenie kodu PIN. Kod ten będzie używany do zatwierdzania transakcji w aplikacji mobilnej PekaoBiznes24. Kod może mieć od 6 do 10 cyfr. Po wprowadzeniu dwukrotnie kodu wybierz przycisk Dalej.


Ustanowienie kodu PIN 

 

Zostanie zaprezentowany komunikat zapraszający do dokończenia procesu aktywacji aplikacji. W tym celu należy zalogować się do bankowości internetowej PekaoBiznes24 i przejść do zakładki Mobile -> Lista urządzeń. Następnie zaznaczyć dodane urządzenie i wybrać przycisk Aktywuj urządzenie

Aktywacja aplikacji w PekaoBiznes24

Następnie należy podpisać dyspozycję zgodnie z używaną metodą autoryzacji. Pojawi się komunikat informujący, że aktywacja urządzenia została zakończona prawidłowo.

Po aktywowaniu aplikacji można już korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji w tym również wysyłania dowolnych przelewów.

Jeżeli opcja aktywowania aplikacji nie została wybrana podczas pierwszego logowania do aplikacji, to można wrócić do niej po kolejnym zalogowaniu się do aplikacji w zakładce Ustawienia -> Aktywacja aplikacji.

iOS (iPhone, iPad)

Aplikacja od razu po zainstalowaniu na urządzeniu pozwala na zalogowanie się do konta i dostęp do informacji takich jak salda rachunków lub historia operacji. Aby móc jednak wykonywać przelewy należy aktywować aplikację

W tym celu wystarczy zalogować się do aplikacji wybierając opcję Logowanie.

iOS logowanie 

Należy podać identyfikator (ten sam, który służy do logowania do bankowości internetowej w przeglądarce komputera) i wybrać przycisk Gotowe.

iOS identyfikator 

Następnie aplikacja poprosi o wybrane znaki z hasła. Po ich wprowadzeniu należy kliknąć w przycisk Zaloguj.

iOS hasło

Zostanie wyświetlony komunikat zachęcający do aktywowania aplikacji, by móc korzystać również z transakcyjnych funkcji. Wybierz na tym ekranie przycisk TAK.

iOS ekran aktywacji

Wyświetlony zostanie ekran z prośbą o ustalenie kodu PIN. Kod ten będzie używany do zatwierdzania transakcji w aplikacji mobilnej PekaoBiznes24. Kod może mieć od 6 do 10 cyfr. Wprowadź dwuktornie kod i na kolejnym ekranie wybierz przycisk przycisk Dalej.


iOS ustaw PIN 

Następnie zostanie zaprezentowany komunikat zapraszający do dokończenia procesu aktywacji aplikacji. W tym celu należy zalogować się do bankowości internetowej PekaoBiznes24 i przejść do zakładki Mobile -> Lista urządzeń. Następnie zaznaczyć dodane urządzenie i wybrać przycisk Aktywuj urządzenie

Aktywacja aplikacji w PekaoBiznes24

W kolejnym kroku należy podpisać dyspozycję zgodnie z używaną metodą autoryzacji. Pojawi się komunikat informujący, że aktywacja urządzenia została zakończona prawidłowo.

Po aktywowaniu aplikacji można już korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji w tym również wysyłania dowolnych przelewów.

Jeżeli opcja aktywowania aplikacji nie została wybrana podczas pierwszego logowania do aplikacji, to można wrócić do niej po kolejnym zalogowaniu się do aplikacji w zakładce Ustawienia -> Aktywacja aplikacji.

 

Windows Phone 7

Aby rozpocząć proces aktywacji należy uruchomić aplikację na urządzeniu mobilnym, a następnie wybrać z menu opcję Aktywacja.Zostanie wyświetlony ekrany, na którym użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie Identyfikatora oraz kodu aktywacyjnego.  Aby uzyskać kod aktywacyjny należy zalogować się do bankowości internetowej PekaoBiznes24 i przejść do zakładki Mobile -> Lista urządzeń i wybrać odnośnik Nowe urządzenie
Zostanie wyświetlony kod aktywacyjny, który należy przepisać do aplikacji mobilnej.Na ekranie aktywacji należy wprowadzić Identyfikator (ten sam, który służy do logowania do bankowości internetowej) oraz wygenerowany ciąg cyfr - kod aktywacyjnyPo wprowadzeniu danych należy wybrać przycisk zatwierdzić zmiany przyciskiem na dolnej części ekranu. Pojawi się kolejny ekran z prośbą o ustanowienie kodu PIN do aplikacji mobilnej. Kod PIN musi zawierać od 6 do 10 cyfr. Będzie służył do zatwierdzania operacji w aplikacji mobilnej PekaoBiznes24. Po wprowadzeniu kodu należy zaakceptować kod PIN przyciskiem na dole ekranu.Pojawi się komunikat potwierdzający aktywację aplikacji na urządzeniu. Aby dokończyć proces aktywacji należy aktywować urządzenie w bankowości internetowej PekaoBiznes24.

Należy ponownie wejść w zakładkę Mobile -> Lista urządzeń i zaznaczyć urządzenie na liście, a następnie wybrać przycisk Aktywuj urządzenieNastępnie należy podpisać dyspozycję zgodnie z używaną metodą autoryzacji. Pojawi się komunikat informujący, że aktywacja urządzenia została zakończona prawidłowo.

Po aktywowaniu aplikacji można już zalogować się do bankowości mobilnej używając identyfikatoraoraz hasła używanego do logowania do bankowości internetowej PekaoBiznes24. 


Windows Phone 8

Aplikacja od razu po zainstalowaniu na urządzeniu umożliwia zalogowanie się do konta i dostęp do informacji takich jak salda rachunków czy historia operacji. Aby móc jednak wykonywać przelewy należy aktywować aplikację


W tym celu należy zalogować się do aplikacji wybierając opcję Logowanie.


WP logowanie 

 

Należy podać identyfikator (ten sam, który służy do logowania do bankowości internetowej w przeglądarce komputera) i wybrać przycisk Dalej.


WP identyfikator 

Następnie aplikacja poprosi o wybrane znaki z hasła. Po ich wprowadzeniu należy kliknąć w przycisk Zaloguj.


WP hasło

Zostanie wyświetlony komunikat zachęcający do aktywowania aplikacji, by móc korzystać również z transakcyjnych funkcji. Wybierz na tym ekranie przycisk TAK.

WP aktywowanie aplikacji


Wyświetlony zostanie ekran z prośbą o ustalenie kodu PIN. Kod ten będzie używany do zatwierdzania transakcji w aplikacji mobilnej PekaoBiznes24. Kod może mieć od 6 do 10 cyfr. Po wprowadzeniu dwukrotnie kodu wybierz przycisk Dalej.


WP ustaw PIN 

 

Zostanie zaprezentowany komunikat zapraszający do dokończenia procesu aktywacji aplikacji. W tym celu należy zalogować się do bankowości internetowej PekaoBiznes24 i przejść do zakładki Mobile -> Lista urządzeń. Następnie zaznaczyć dodane urządzenie i wybrać przycisk Aktywuj urządzenie

Aktywacja aplikacji w PekaoBiznes24

Następnie należy podpisać dyspozycję zgodnie z używaną metodą autoryzacji. Pojawi się komunikat informujący, że aktywacja urządzenia została zakończona prawidłowo.

Po aktywowaniu aplikacji można już korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji w tym również wysyłania dowolnych przelewów.

Jeżeli opcja aktywowania aplikacji nie została wybrana podczas pierwszego logowania do aplikacji, to można wrócić do niej po kolejnym zalogowaniu się do aplikacji w zakładce Ustawienia -> Aktywacja aplikacji.

W poniższych zakładkach przedstawiony został przebieg logowania do aplikacji mobilnej, kroki niezbędne do wprowadzenia i wysłania przelewu oraz obsługa przez aplikację mobilną zleceń wprowadzonych w bankowości internetowej PekaoBiznes24.

Zrzuty ekranu mają charakter poglądowy i zostały wykonane na telefonie z systemem Android 4.0.3. 

Logowanie do aplikacji mobilnej

Logowanie do aplikacji mobilnej PekaoBiznes24 odbywa się za pomocą identyfikatora oraz hasła, któe służą do logowania do bankowości internetowej PekaoBiznes24.

Aby zalogować się do aplikacji niezbędne jest pobranie aktywowanie jej na urządzeniu mobilnym i w bankowość internetowej. 

Po uruchomieniu aplikacji należy wybrać z menu opcję Logowanie.

 

Pojawi się ekran, na którym należy wprowadzić Identyfikator, a następnie wybrać przycisk Dalej. Identyfikator to ciąg znaków, który służy do logowania do bankowości internetowej PekaoFirma24.

 

Na kolejnym ekranie zostanie wyświetlona prośba o hasło w postaci maskowanej (instrukcja wprowadzania hasła maskowanego). Należy uzupełnić odpowiednie znaki z hasła i wybrać przycisk Zaloguj.

 

Jeśli użytkownik posiada dostęp do kilku firm, to na kolejnym ekranie pojawi się prośba o wybranie firmy, której rachunki będą obsługiwane.

 

Po wybraniu firmy lub w przypadku, gdy użytkownik posiada dostęp wyłącznie do jednej firmy zostanie wyświetlone menu transakcyjne z poziomu którego można sprawdzić historię operacji lub wykonać przelew.

 

Po zalogowaniu można zmienić firmę wybierając na ekranie głównego menu transakcyjnego opcję: przycisk Zmień firmę (iOS), ikonę w prawym górnym rogu (Android), opcję Zmień firmę z menu kontekstowego (BlackBerry), przycisk Zmień firmę (Symbian).

Wykonanie przelewu krajowego

Aby poprzez aplikację mobilną wykonać przelew krajowy należy zalogować się, a następnie przejść do zakładki Płatności.

 

Z listy, która zostanie wyświetlona należy wybrać opcję Przelew krajowy.

 

Pojawi się formularz przelewu krajowego, który należy wypełnić danymi kontrahenta.

 

Kontrahenta można również wybrać z bazykontrahentów wybierając opcję  Wyszukaj kontrahentów.

 

Z wyświetlonej listy należy wskazać kontrahenta - formularz zostanie wypełniony danymi kontrahenta wprowadzonymi w bankowości internetowej PekaoBiznes24. 

Następnie należy uzupełnić pozostałe dane płatności (kwota, tytuł, data realizacji) i wybrać opcję Podpisz i wyślij

 

Zostaną wyświetlone szczegóły zlecenia w formie nieedycyjnej. 

 

Należy przewinąć ekran w dół i w polu Wprowadź PIN należy wpisać ustanowiony podczas aktywowania aplikacji kod PIN (6-10 cyfr) i wybrać przycisk Zatwierdź.

 

Po zatwierdzeniu zlecenia pojawi się komunikat informujący, że zlecenie oczekuje na realizację.

 

Status zlecenia można sprawdzić w Rejestrze zdarzeń.  

Przewalutowanie w module dealingowym

Aby w aplikacji mobilnej skorzystać z modułu dealingowego należy posiadać co najmniej dwa rachunki w różnych walutach i udostępniony moduł dealingowy w ramach PekaoBiznes24.

Po zalogowaniu do aplikacji należy wybrać z menu opcję Moduł dealingowy.

 

Wejście do modułu dealingowego wymaga autoryzacji, czyli podania kodu PIN do aplikacji mobilnej. Na ekranie pojawi się komunikat informujący o konieczności złożenia podpisu. Dzięki podpisaniu dyspozycji na tym etapie, kolejne operacje realizowane w ramach modułu dealingowego nie będą wymagały potwierdzenia kodem PIN.

 

Po wprowadzeniu kodu PIN i wybraniu przycisku Zatwierdź. Zostanie wyświetlony formularz, na którym należy wybrać rachunek obciążany i uznawany, wybrać, czy transakcja ma obciążać czy uznawać wskazany rachunek, a następnie wpisać kwotę przewalutowania. Po wypełnieniu kwoty i wybraniu rachunków należy kliknąć w przycisk Pobierz kurs.

 

Pojawi się ekran ze szczegółami operacji (kupuję, sprzedaję, kurs, data) oraz licznik odmierzający czas do końca ważności kursu. Czas na akceptację jest zależny od pary walutowej, kwoty i sytuacji na rynku. Minimalnie to 30 sekund. Wybranie przycisku Zatwierdź spowoduje skierowanie przelewu do realizacji. 

 

Po zatwierdzeniu przelewu zostanie zaprezentowany komunikat mówiący, że operacja została skierowana do realizacji.

 

Status przelewu można sprawdzić w Rejestrze zdarzeń. 

Aplikacja bankowości mobilnej PekaoBiznes24 zapewnia w pełni transakcyjną obsługę rachunków firmy. Ponadto umożliwia: 

 • Obsługę rachunków wielu firm - podczas logowania należy wskazać firmę, której rachunki będą obsługiwane, firmę można zmienić w trakcie korzystania z aplikacji bez konieczności ponownego logowania,
 • Wykorzystanie funkcji wielopodpisu, czyli opcjonalnej możliwości akceptacji przelewów przez kilku użytkowników firmy łącznie,
 • Dostęp do zleceń wprowadzonych w bankowości internetowej PekaoBiznes24.
 
Operacje dostępne po zalogowaniu do aplikacji:
 • Weryfikacja salda i historii operacji rachunków bieżących, pomocniczych, kredytowych, kart płatniczych,
 • Podpisywanie i wysyłanie - dostęp do listy operacji wprowadzonych w bankowości internetowej i mobilnej PekaoBiznes24,
 • Przelewy:
- krajowe,
- wewnętrzne,
- na rachunki ZUS i US,
- zagraniczne,
- SEPA,
 • Przelewy zdefiniowane,
 • Zlecenia stałe,
 • Przelewy z przyszłą datą realizacji,
 • Moduł dealingowy - możliwość wykonania przewalutowań pomiędzy własnymi rachunkami, z akceptowaniem kursu wymiany,
 • Zakładanie i zrywanie lokat, dostęp do listy lokat,
 • Doładowania telefonów komórkowych,
 • Rejestr zdarzeń - informacje na temat statusu wysłanych zleceń.
 
Część informacyjna dostępna bez konieczności aktywowania aplikacji i logowania: 
 • Wyszukaj na mapie - lokalizacja bankomatów, oddziałów, punktów rabatowych Banku Pekao SA,
 • Oferta produktowa Banku,
 • Kursy walut - aktualne kursy Banku Pekao SA i kursy średnie NBP, kalkulator walut,
 • Informacje giełdowe - informacje ze spółek, notowania GPW, indeksów zagranicznych i surowców,
 • Kontakt - najważniejsze numery telefonów i adresy email, formularz kontaktu z Bankiem,
 • Demo - wersja demonstracyjna aplikacji bankowości mobilnej PekaoBiznes24.

 

 

 • Ustanów limity transakcyjne (jednorazowe i dzienne) dla przelewów wysyłanych przez bankowość mobilną. Możesz to zrobić w bankowości internetowej PekaoBiznes24 wchodząc w zakładkę Ustawienia -> Bankowość mobilna -> Limity.
 • Zabezpiecz swoje urządzenie mobilne za pomocą programów antywirusowych. 
 • Nie korzystaj z aplikacji poprzez publiczne sieci Wi-Fi. 
 • Loguj się wyłącznie przy użyciu identyfikatora i hasła maskowanego.
 • Numery PIN do aplikacji mobilnej powinny być inny niż PIN do bankowości telefonicznej i do karty mikroprocesorowej. Nie może być taki sam jak PIN do telefonu. Wybierz kombinację cyfr trudniejszą do odgadnięcia niż data Twoich urodzin. 
 • Pamiętaj o wylogowaniu się po zakończeniu pracy w części transakcyjnej aplikacji. Nie pozostawiaj telefonu w miejscach publicznie dostępnych. 
 • Ustanów PIN do odblokowania telefonu. 
 • W przypadku utraty / kradzieży urządzenia mobilnego pamiętaj o niezwłocznym dezaktywowaniu go w bankowości internetowej. Możesz to zrobić w zakładce Ustawienia -> Bankowość mobilna -> Lista urządzeń wybierając przycisk USUŃ.
 • Pamiętaj aby usunąć aplikację ze starego urządzenia w przypadku jego zmiany.
 • Dodatkowo - dla Android: Aplikacja mobilna ma uprawnienia do: komunikacji sieciowej, Twojej lokalizacji, czytania danych kontaktu i unikalnych danych telefonu, wysyłania wiadomości sms i email.
Toolbox
  Kontakt
  Pomoc techniczna
  Sterowniki do kart
  Instrukcje
  Placówki i bankomaty
   Zapamiętane skróty
kontakt