Fundacja Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona

Społecznie odpowiedzialny wizerunek Banku widoczny jest w działalności charytatywnej.

Zakres działalności charytatywnej i społecznej Fundacji jest bardzo szeroki. Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie:

  • oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,

  • przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół,

  • popularyzowania wiedzy bankowej,

  • niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,

  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

  • ochrony środowiska,

  • realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,

  • upowszechniania kultury.

Fundacja działa od 1997 roku. W ciągu tego okresu na cele charytatywne przekazała około 11 milionów złotych (1,3 mln złotych w 2007 roku). Zarząd Fundacji dokłada starań, by jak najlepiej wykorzystać przyznane środki i pomagać przede wszystkim dzieciom i młodzieży oraz osobom potrzebującym wsparcia z przyczyn losowych lub zdrowotnych. U podstaw decyzji o koncentracji środków na pomoc dla dzieci i młodzieży legła troska o młode pokolenie. Finansując akcje pomocy dzieciom, współfinansując corocznie kilkadziesiąt wyjazdów kolonijnych i wycieczek, fundując stypendia dla uzdolnionej młodzieży, kupując komputery i pomoce dydaktyczne dla szkół wiejskich i w małych miasteczkach, zasilając środkami finansowymi tamtejsze biblioteki Fundacja stara się nie tylko nieść doraźną pomoc, ale też wyrównywać szanse na przyszłość dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin.
Z reguły blisko jedna trzecia środków Fundacji każdego roku jest przeznaczana na finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży. Wspierane są wyjazdy wychowanków domów dziecka, pacjentów z ośrodków skupiających dzieci i młodzież niepełnosprawną, uczniów z małych szkół wiejskich, którzy dzięki tej pomocy mają szansę na zmianę klimatu i otoczenia, poznanie innej kultury i sposobu życia. Fundacja finansuje także turnusy rehabilitacyjne dla chorych i niepełnosprawnych dzieci.


Wspierana jest również działalność sportowa prowadzona przez małe kluby zlokalizowane najczęściej przy szkołach lub ośrodkach kultury. Głównym celem ich działalności jest wspieranie harmonijnego psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku i mobilizacja do systematycznej pracy i wysiłku.

 
Innym istotnym polem działalności Fundacji jest wspieranie akcji dożywiania dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach, parafiach oraz różnego rodzaju świetlicach socjoterapeutycznych. Fundacja stara się w miarę możności samodzielnie nawiązywać kontakty i bezpośrednio docierać do najbardziej potrzebujących, przekazując środki na ściśle określony cel i ograniczając, tam gdzie można, pośrednictwo innych organizacji społecznych. 
Poprzez udzielanie pomocy rodzinom wielodzietnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom bezradnym życiowo, a szczególnie młodzieży niepełnosprawnej, Fundacja stara się przeciwdziałać patologiom i powstawaniu nowych źródeł zagrożeń. 


Wspiera chorych i bezdomnych, którzy w sposób szczególny zostali doświadczeni przez los. W ciągu lat swojej działalności Fundacja  wypracowała skuteczne zasady współpracy ze "stałymi" odbiorcami środków finansowych. Kontynuowana przez szereg lat współpraca pozwala gruntownie poznać beneficjentów i wypracować optymalne formy pomocy. Na liście stałych odbiorców pomocy udzielanej przez Fundację znajdują się państwowe i rodzinne domy dziecka, organizacje i stowarzyszenia (w tym Caritas, Monar-Markot, TPD), szkoły wiejskie i przedszkola, parafie, domy samotnych matek, hospicja. W szczególnych przypadkach Fundacja wspiera szpitale, dofinansowując nie tylko zakupy drogiego sprzętu medycznego, ale również działania bezpośrednio służące ochroniezdrowia, ratowaniu życia czy szeroko rozumianej profilaktyce i rehabilitacji. Fundacja pomaga klinikom, przychodniom oraz innym placówkom opiekującym się chorymi, uzależnionymi i niepełnosprawnymi. 


Od kilku lat Zarząd Fundacji, zgodnie z intencją Banku jako fundatora, zwiększa zaangażowanie w pomoc stypendialną dla zdolnych studentów i uczniów z niezamożnych rodzin. Fundowanie stypendiów nakierowanych przede wszystkim na studia związane z ekonomią, prawem i administracją, odbywa się we współpracy z Uniwersytetami w Łodzi, Szczecinie, Poznaniu, Rzeszowie, UMCS i KUL w Lublinie, Politechniką Warszawską, Wyższą Szkołą Przymierza Rodzin i Gdańską Akademią Bankową. Łącznie Fundacja zaangażowana jest w pomoc stypendialną dla ponad 60 studentów i uczniów. Ponadto Fundacja wspomaga finansowo organizacje społeczne wspierające działalność wyższych uczelni.

Od października 2016 roku Fundacja Banku Pekao S.A. posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). W Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowana jest pod numerem 0000172721.

Status OPP daje Fundacji możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które chcą przekazać te środki za pomocą odpowiedniego wpisu w deklaracji PIT.

Niezależnie od tego na konto Fundacji można przekazywać dobrowolne darowizny przez cały rok.

 

Numer rachunku Fundacji Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona:
56 1240 1037 1111 0000 0693 3623

Zasady dotyczące Cookies

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych

1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych

1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

  Szczegółowe informacje >>
Klauzula Informacyjna Cookies Polityka prywatności