Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

HISTORIA BANKU PEKAO SA

O HISTORII BANKU PEKAO

Potrzeby finansowe emigracji lat '20, II wojna światowa, zimna wojna, mała stabilizacja, raczkujący kapitalizm, wolna Polska, nowoczesna bankowość. Tak w największym skrócie przedstawia się fascynująca historia Banku Pekao, która jest jednocześnie historią polskiej bankowości.

Zakończenie procesu nabycia akcji Banku Pekao S.A. Zmiana logo Banku.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zakończenie procesu nabycia akcji Banku Pekao S.A. Zmiana logo Banku.

2017 - W dniu 7 czerwca 2017 zakończył się proces nabycia akcji Banku Pekao przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (20%) i Polski Fundusz Rozwoju (12,8%). Wraz ze zmianą struktury akcjonariatu zmieniło się logo Banku.

Powrót do listy  
Innowacyjność i mobilność: Pekao 24 na tablety i światowa premiera PeoPay na Windows 10 Mobile
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Innowacyjność i mobilność: Pekao 24 na tablety i światowa premiera PeoPay na Windows 10 Mobile.

2015 - Aplikacja "Pekao24 na tablety", oprócz najważniejszych funkcji transakcyjnych znanych z systemu internetowego Pekao24, została wyposażona w narzędzie analizy finansowej, które ułatwia klientom przegląd wpływów i wydatków w ramach posiadanych rachunków i pomaga w zarządzaniu domowym budżetem.

Bank Pekao, jako pierwszy na świecie uruchomił płatności zbliżeniowe na system Windows 10 Mobile. Dzięki działaniu aplikacji w trybie offline, do płacenia nie jest konieczny dostęp do Internetu. Ogłoszenie informacji o światowej premierze mobilnych płatności zbliżeniowych PeoPay na Windows 10 Mobile zaowocowało dziesiątkami artykułów w światowych i polskich mediach.

http://media.pekao.com.pl/pr/307612/wygodne-bankowanie-z-nowa-aplikacja-pekao24-na-tablety

http://media.pekao.com.pl/pr/310159/swiatowa-premiera-mobilnych-platnosci-zblizeniowych-peopay-na-windows-10-mobile

Powrót do listy  
PeoPay
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PeoPay

2013 - Bank Pekao jako pierwszy na rynku  połączył płatności mobilne dla klientów indywidualnych wraz z innowacyjną funkcją PeoPay mPOS, czyli możliwością akceptacji płatności mobilnych na smartfonach dla przedsiębiorców. Kompleksowy system płatności, otwarty i łatwo dostępny dla wszystkich - zarówno klientów Banku, jak i osób nieposiadających konta w Pekao - spotkał się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko klientów, ale też branżowych mediów. PeoPay wyznaczył nowy standard na rynku.

Powrót do listy  
Sponsoring UEFA EURO 2012 i odświeżenie wizerunku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Sponsoring UEFA EURO 2012 i odświeżenie wizerunku

2012 - EURO 2012, poza wydarzeniem sportowym najwyższej rangi, to również szereg inicjatyw, w których uczestniczył Bank. Począwszy od udziału w finansowaniu największych, strategicznych inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury Polski na UEFA Euro 2012, przez przygotowane z okazji mistrzostw produkty, po organizację szeregu wydarzeń towarzyszących. Status sponsora UEFA Euro 2012 to podkreślenie że obok tradycyjnych wartości, takich jak zaufanie, solidność i bezpieczeństwo, Bank Pekao stawia także na nowoczesność, rozwój i młodość, podąża z duchem czasu, rozwija się i jest blisko pracowników i klientów, zgodnie z hasłem: "Czasami zwykłe emocje nie wystarczą. Dlatego jesteśmy sponsorem UEFA Euro2012".

Sponsoring tej największej w historii Polski imprezy sportowej stał się dla Banku okazją do odświeżenia wizerunku. Bank Pekao jako Sponsor Narodowy UEFA Euro 2012 pojawia się w nowych biało-czerwonych barwach. Nowy logotyp w swojej stylizacji jest spójny ze znakiem Grupy UniCredit (biała "jedynka" na czerwonym tle), ale jednocześnie zachowuje tradycje silnej i dobrze ugruntowanej na polskim rynku nazwy "Bank Pekao", która pozostaje niezmienna. Nowy odświeżony znak zyskuje na lekkości i nowoczesności.

Powrót do listy  
Fuzja Banku Pekao i BPH
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Fuzja Banku Pekao i BPH

2007 - Integracja Banku Pekao S.A. z częścią Banku BPH S.A. była konsekwencją decyzji o połączeniu Grupy UniCredit i Banku HVB z czerwca 2005 r., strategicznych inwestorów obu krajowych banków. Wiosną 2006 roku Ministerstwo Skarbu Państwa i UniCredit podpisały porozumienie określające warunki integracji. Do przeprowadzenia podziału Banku BPH SA i przyłączenia jego wydzielonej większej części do Pekao SA niezbędna była zmiana w polskim prawie bankowym, co stało się 19 października 2006 r.  

3 października 2007 r. Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na podział Banku BPH SA i przyłączenie jego wydzielonej części do Banku Pekao SA. Tym samym 30 listopada mogła dokonać się fuzja prawna Banków Pekao SA i BPH SA, po której klienci indywidualni i  biznesowi oddziałów Banku BPH SA przyłączanych do Banku Pekao SA oraz wszyscy klienci korporacyjni, którzy dotychczas współpracowali z Bankiem BPH stali się klientami nowego Banku Pekao SA.

Trwający ponad 27 miesięcy proces integracji był wydarzeniem bez precedensu w Polsce i na świecie. Nowe Pekao promowane hasłem "Sięgaj po więcej" stało się największą grupą finansową w Polsce i największym bankiem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: około 5 mln klientów, ponad 1000 oddziałów w całym kraju, ponad 22 000 pracowników.
Powrót do listy  
Dołączenie do Grupy UniCredit
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Dołączenie do Grupy UniCredit

1999 -  W efekcie przetargu Ministerstwa Skarbu Państwa na inwestora strategicznego pakiet 52,09% akcji Banku objęło włosko-niemieckie konsorcjum UniCredito Italiano S.p.A. i Allianz AG.  

W 2004 roku GPW dopuściła Bank do działania na rachunek własny na rynku podstawowym giełdy, a rok później konsorcjum banków Pekao SA i Citibank Handlowy wygrało przetarg na przygotowanie i przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji Przychodowych. Była to pierwsza emisja tego typu obligacji nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowej.
Powrót do listy  
Prywatyzacja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Prywatyzacja

1998 - Prywatyzacja Banku Pekao S.A. rozpoczęła się w czerwcu 1998 roku, gdy Skarb Państwa sprzedał w ofercie publicznej 15% akcji Banku. 30 czerwca 1998 roku Bank zadebiutował na giełdzie. Debiut był udany: 55 złotych za akcję, tj.  o ponad 22% więcej niż cena emisyjna i o 28,5% więcej niż cena z dyskontem, po jakiej nabyli akcje inwestorzy indywidualni.
 
W połowie 1998 roku akcjonariuszem Banku został Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który objął nową emisję akcji wartości 100 mln dol. tj. 5,29% kapitału.
Powrót do listy  
Wolny rynek, rozwój i żubr
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Wolny rynek, rozwój i żubr

Lata 90 - Bank Pekao utworzył też pierwsze w powojennej Polsce biuro maklerskie, które rozpoczęło działalność 1 marca 1991 roku i wprowadzało na giełdę pierwsze prywatyzowane spółki.
Bank Pekao S.A. był pionierem na rynku kart płatniczych, a Eurokonto było pierwszym na rynku nowoczesnym pakietem produktów i usług.

W 1996 roku decyzją rządu została utworzona grupa bankowa Pekao S.A. z udziałem Banku Depozytowo-Kredytowego S.A. w Lublinie, Pomorskiego Banku Kredytowego S.A. w Szczecinie i Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. w Łodzi. W 1997 r. nowym, wspólnym logo Grupy Pekao S.A. został żubr.
Powrót do listy  
Rachunki, dewizy, "Pewex"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Rachunki, dewizy, "Pewex"

Lata 60-80 W drugiej połowie lat sześćdziesiątych zaczęto zakładać pierwsze oprocentowane rachunki walutowe. Można było na nie wpłacać oszczędności z zarobków i diet polskich pracowników dyplomatycznych, osób delegowanych służbowo za granicę oraz niektóre honoraria.
 
W 1969 roku Skarb Państwa wszedł w posiadanie większościowego pakietu akcji Banku. Powszechna Kasa Oszczędności, kontynuująca pod nową nazwą działalność przedwojennej Pocztowej Kasy Oszczędności , pozostała akcjonariuszem Banku z udziałem mniejszościowym.
 
Na początku lat 70 wyodrębniono działalność związaną ze sprzedażą towarów w ramach "eksportu wewnętrznego", którą zajęło się nowo utworzone Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego Pewex. Otrzymało część powierzchni, na której funkcjonował Bank Pekao. Pekao SA miało wówczas do dyspozycji 4 oddziały, 20 ekspozytur, 38 sklepów własnych, 132 sklepy konsygnacyjne i 41 kiosków w hotelach i uzdrowiskach.
 
W 1974 roku Ministerstwo Finansów określiło nowe zadania dla Banku. Mógł on prowadzić walutowe rachunki bankowe, udzielać kredytów w dewizach dla osób prywatnych i firm państwowych. Miał także rozliczać przekazy z zagranicy, wystawiać przekazy na zagranicę, skupować i sprzedawać waluty, czeki zagraniczne oraz inkasa tych czeków. Bank mógł otwierać i zawierać akredytywy itp., zakładać spółki za granicą oraz zajmować się finansowaniem i obsługą tzw. firm polonijnych.
 
W latach 1971 -1989 kiedy władza zezwoliła obywatelom na posiadanie walut obcych na rachunkach, bank wyspecjalizował się w dewizowej obsłudze ludności. Bank, jako jedyna uprawniona instytucja, oferował także prowadzenie rachunków walutowych w złotówkach.
Powrót do listy  
"Eksport wewnętrzny" i paczki Pekao
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Lata 50

Do 1956 roku wyłącznie państwo posiadało prawo skupu i sprzedaży obcych walut oraz dokonywania operacji walutowych z zagranicą za pośrednictwem uprawnionych banków. Bankowi Pekao powierzono więc zadania związane z tzw. "eksportem wewnętrznym". Powstanie żelaznej kurtyny znacząco przekładało się na codzienne życie. Normą stały się braki w zaopatrzeniu i kolejki. A rodzina za granicą dawała możliwość kontaktu ze światem i dostępu do dóbr, o których przeciętny mieszkaniec PRL mógł wówczas tylko pomarzyć. Zaczęły funkcjonować tzw. paczki Pekao - opracowano listę różnych paczek zawierających konkretne produkty, które adresat otrzymywał po wpłaceniu określonej kwoty przez nadawcę za granicą. W 1949 r. wartość sprzedanych towarów w ramach eksportu wewnętrznego wyniosła ponad 300 tys. dolarów. Sześć lat później ta kwota sięgnęła blisko 6,5 mln dolarów. Po zliberalizowaniu prawa dewizowego, kiedy klienci za dolary mogli sami dokonywać zakupów w ramach "eksportu wewnętrznego" znacznie wzrosła liczba operacji, w 1957 z Centrali wydzielony został pierwszy Oddział krajowy, a rok później na roku Rynku Głównego i Szewskiej utworzono Oddział w Krakowie, który przez kilkadziesiąt lat pełnił rolę podobną do ekskluzywnego domu handlowego.

Powrót do listy  
Odbudowa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
1945

W połowie kwietnia 1945 Ministerstwo Skarbu wydało zarządzenie umożliwiające bankowi działalność, ale problemem było zwołanie Rady czy zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, gdyż wojna rozproszyła po świecie osoby związane z bankiem.
Powrót do listy  
A więc wojna..
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
A więc wojna..

1939 - Niemiecka inwazja skutkowała wstrzymaniem pracy w warszawskiej Centrali i zerwaniem kontaktu z Oddziałami. Henryk Gruber, pierwszy prezes Banku, wspominał: "Z rana 5-go września omawiałem z dyrektorami szczegóły postanowionej przez nas ewakuacji PKO do Tarnopola (...). Opuściliśmy Warszawę o godz. 10.00 (...) Po drodze minął nas ciężarowy samochód wojskowy, obładowany skrzyniami ze złotem Banku Polskiego". Niemcy dążyli do zamknięcia Banku, który otrzymał niemiecki zarząd. Działalność Banku ograniczyła się do konserwacji i administracji mienia. Ostatecznie Henryk Gruber i Emil Modrycki opuścili Polskę. Działania wojenne wymusiły przeniesienie centrali Banku do Francji. Do podstawowych zadań francuskiej centrali należało wówczas niedopuszczenie do zgarnięcie przez Niemców pieniędzy zgromadzonych na zagranicznych kontach Banku. Anulowano więc zlecenia wypłat podpisane przez osoby, które zostały w okupowanej Warszawie. Pojawił się też problem z płynnością, bo do 1939 roku wszystkie wolne środki z zagranicznych oddziałów przekazywano do Polski. Pracownicy przeznaczonej przez Niemców do likwidacji francuskiej centrali angażowali się w pomoc polskim emigrantom a także w działalność konspiracyjną. W pomieszczeniach bankowych pracowała tajna drukarnia, drukowano wydawnictwa podziemne.

W czasie II wojny światowej zginęło albo zmarło 11 spośród 50 pracowników Pekao. Aleksander Jeżowski, pełniący wówczas funkcję dyrektora, został rozstrzelony przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego. Zniszczony został budynek warszawskiej centrali, a straty materialne oszacowano łącznie na 5,5 miliarda złotych (suma ta w głównej mierze wynikała ze spadku kursu walut posiadanych przez placówki).

Źródło: Gruber Henryk: Wspomnienia i uwagi. 1892-1942,  Londyn 1968.
Powrót do listy  
Paryż, Buenos Aires, Tel Awiw, Nowy Jork
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Paryż, Buenos Aires, Tel Awiw, Nowy Jork

Paryż: 1930
Pierwsza zagraniczna placówka to Oddział w Paryżu (decyzję o otwarciu podjęto jeszcze w 1929 roku). Francuska sieć oddziałów i biur rozwijała się dynamicznie, próbowano dotrzeć z ofertą do jak największej liczby emigrantów. Na przykład w 1934 r. Oddział w Paryżu rozesłał 90 tysięcy listów indywidualnych adresowanych do niemal wszystkich Polaków mieszkających w rejonie; rozdano 270 tysięcy druków reklamowych. W 1938 roku Oddział prowadził niemal 27 tysięcy książeczek oszczędnościowych, a wprowadzone w 1936 roku wkłady dwuwalutowe zabezpieczające przed ryzykiem wahań walutowych uchroniły emigrację przed utratą około 60 milionów franków. Placówka angażowała się także w działalność pozabankową (nagrody dla uczniów polskich szkół, stypendia, czytelnie, biblioteki, zakup "Księgarni Polskiej" firmy Gebethner i Wolff, internat dla ubogich, fundusz na budowę Domu dla Starców, Wdów i Sierot w Lens).

Buenos Aires: 1931
W 1931 w argentyńskim Buenos Aires rozpoczyna Spółka Banco Polaco Polska Kasa Opieki S.A. - organizacyjnie Banco Polaco był podmiotem niezależnym, ale kapitałowo ściśle powiązany z Bankiem Pekao. Banco Polaco przyjmował wkłady oszczędnościowe, przekazy, prowadził rachunki bieżące, sprzedawał karty okrętowe, obsługiwał wymianę handlową z Polską. Dział pocztowy za darmo doręczał emigrantom korespondencję (25 tysięcy adresów), w Buenos Aires emigranci korzystali z czytelni polskiej założonej przez Banco Polaco. Pracownicy banku byli wysyłani na każdy przypływający z Polski statek, gdzie pomagali w załatwieniu licznych spraw bankowych (wymieniali waluty, skupowali czeki) oraz służyli informacjami na temat pobytu w Argentynie. W 1937 roku wkłady oszczędnościowe wyniosły 2,2 miliona peso a obrót przekazowy 7,6 miliona. Po wojnie gospodarska argentyńska znalazła się w recesji. Ostatecznie Banco Polaco został w 1955 sprzedany, a nazwa zmieniona na sprzedano w 1955 r. Jego nazwa została zmieniona na Banco Continental S.A..

Tel-Awiw: 1933
W 1933 roku powstaje oddział w Tel-Awiwie przy ul. Allenby 88 (tereny ówczesnej Palestyny) aby wspomagać polskich Żydów, którzy osiedlili się w Palestynie. Szacuje się, że w latach 1923-1937 z Polski do Palestyny wyemigrowało 114 tys. Żydów, którzy stanowili blisko 40 proc. nowych mieszkańców tego kraju. Polska diaspora była bardzo liczna i aktywna. Oddział Banku Pekao w Tel Awiwie w krótkim czasie stał się więc "nieurzędową ambasadą kulturalną". Już w dniu otwarcia wydano kilkaset książeczek czekowych. W ciągu pierwszego roku działania Oddział dokonał 6800 przekazów, rok później 30 000, a w 1935 roku 47 000. W latach 1933 - 1935 Oddział w Tel Awiwie przekazał do Polski 340 000 lirów palestyńskich, a z Polski do Palestyny przesłano 525 000 lirów. Bank był też zaangażowany w promocję wymiany handlowej między Polską a Palestyną. Miejscowe firmy eksportowały między innymi pomarańcze, winogrona, oliwki, a z Polski przywożono drewno, żywność i wyroby przemysłu maszynowego - wiele z transakcji było finansowanych ze środków zebranych na 5 800 rachunkach prowadzonych wówczas przed Oddział. Oddział organizował w Palestynie m.in. obchody Międzynarodowego Dnia Oszczędzania, propagował wiedzę o bankowości wśród miejscowej ludności.

Nowy Jork: 1939
Pierwsza placówka w Stanach Zjednoczonych powstaje w 1939 roku w Nowym Jorku. Starania o otwarcie placówki w największym skupisku polonii czyniono od 1933 roku. Ze względu na rygorystyczne wymogi stawiane przez tamtejsze władze Oddział na Manhattanie udało się otworzyć 1 marca 1939 roku, ale wybuch wojny uniemożliwił mu rozwój.


Powrót do listy  
Zaczęło się od oszczędności emigrantów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zaczęło się od oszczędności emigrantów

17 marca 1929 Po I wojnie światowej wpływy od emigrantów stanowiły w niepodległej Polsce bardzo ważne źródło przychodów. W drugiej połowie lat '20 liczba przekazów rosła lawinowo. Polska miała wówczas ujemne saldo w obrocie kapitałowym i deficyt w bilansie handlowym, stąd starania, by możliwie największa część oszczędności emigrantów przechodziła przez polskie banki. Nie bez znaczenia było też uszczuplanie przesyłanych kwot przez różnych, nie zawsze uczciwych pośredników. Po to, by zapewnić usługi finansowe we wszystkich największych skupiskach emigracji 17 marca 1929 roku na podstawie decyzji Ministerstwa Skarbu powołano Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z kapitałem akcyjnym o wartości 2,5 mln złotych. Prezesem został Henryk Gruber (pełnił tę funkcję przez cały okres międzywojenny), pierwszym dyrektorem Emil Modrycki, a krajowa Centrala Banku Mieściła się w Warszawie w budynku na rogu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Przez pierwsze 10 lat otwarto placówki w czterech krajach: we Francji, Argentynie, w ówczesnej Palestynie i w Stanach Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną lat trzydziestych ubiegłego stulecia stwierdzono, że nie można ograniczać się do gromadzenia i przesyłania pieniędzy. Rozszerzono więc zakres usług. Na przykład rozpoczęto działalność kredytową, rozliczano transakcje handlowe (np. w obrotach palestyńsko-polskich i polsko-argentyńskich).

Powrót do listy  
Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt