NASZ SILNY ŻUBR

Żubr towarzyszy Bankowi Pekao SA od wielu lat - symbolizując siłę, tradycję i bezpieczeństwo. Rzeźba żubra przed nową siedzibą centrali Banku w Warszawie autorstwa wybitnego polskiego rzeźbiarza - prof. Adama Myjaka podkreśla nasze związki z tym wspaniałym zwierzęciem i z wartościami, jakie symbolizuje. Jako instytucja odpowiedzialna społecznie, Bank współpracuje od 2004 roku z Białowieskim Parkiem Narodowym i innymi instytucjami zajmującymi się opieką nad żubrami.

4 czerwca 2012 roku do tradycji, solidności, zaufania i siły - wartości przypisywanych marce Pekao, dodaliśmy aspekt nowoczesności i młodości, w czym pomoże nam odświeżony znak i biało-czerwone barwy. Żubra w logo Banku zastąpiła stylizowana jedynka.

Nie żegnamy się jednak z żubrem. Wierzymy, że pozostanie na zawsze w naszych sercach, jako część naszej historii i kodu genetycznego Banku Pekao, naszego DNA. Jesteśmy dumni z naszej przeszłości, a zmiana ta jest dla nas zobowiązaniem do kontynuacji najlepszych tradycji Pekao.

Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty