SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

 

ŁÓDŹ, UL. PIŁDUSKIEGO 12

Na nieruchomość składa się udział 3597/10000 w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 402/98 i powierzchni 675 m2 oraz udział 3597/10000 we współwłasności budynku.

Powierzchnia całego budynku wynosi 11.259 m2 i składa się z 16 kondygnacji naziemnych - udział Banku odpowiada 4.031,6 m2 powierzchni budynku, zlokalizowanej na 1, 7, 8, 9, 11 i 12 piętrze oraz częściowo w piwnicy. Standard powierzchni - dobry. Obiekt wymaga dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00081709/5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10.000.000 PLN netto (słownie: dziesięć milionów  złotych netto). Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500.000 PLN.

Wadium w ww. wysokości należy wpłacić na rachunek Centrali Banku Pekao S.A., nr konta
13 1240 0030 1111 1111 1111 1111 ze wskazaniem adresu nieruchomości, której wadium dotyczy.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Łodzi: tel. 601-340-370, 601-150-056.


ALEKSANDRÓWEK, GM. ŁASK
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ALEKSANDRÓWEK, GM. ŁASK, POW. ŁASKI

Niezabudowana nieruchomość gruntowa powierzchni 2,19 ha, stanowiąca prawo własności działki gruntu nr 132. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SR1L/00022068/2.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Banku: Panem Czesławem Krajewskim, tel. 601-079-420.

Aleksand_B
Aleksand_A


Powrót do listy  
BĘBNÓW, GM. KONOPNICA, POW. WIELUŃSKI
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

BĘBNÓW, GM. KONOPNICA, POW. WIELUŃSKI

Niezabudowana nieruchomość o łącznej powierzchni 1,93 ha, składająca się z  działek gruntu o numerach:

  • 5 o pow. 0,4000 ha,
  • 91 o pow. 0,9200 ha,
  • 213 o pow. 0,6100 ha.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SR1W/00020672/4.
L.p Nr działki Powierzchnia
działki w ha
1. 5              0,4000
2. 91              0,9200
3. 213              0,6100

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Banku: Pani Danuta Szewczuk  tel. 43 843 75 25.
Powrót do listy  
BUSKO-ZDRÓJ, OSIEDLE KOŚCIUSZKI 11/21
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
BUSKO-ZDRÓJ, OSIEDLE KOŚCIUSZKI 11/21

Na nieruchomość składa się spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 46,2 m2. Mieszkanie jest zlokalizowane na II piętrze budynku wielomieszkaniowego i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju.

Ww. nieruchomość, w której znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowana jest na działce oznaczonej numerem 112/30, stanowiącej współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej w Busko Zdroju, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KI1B/00056814/3.

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Banku Pekao S.A.: pod nr tel. 603-867-281.Powrót do listy  
BRZEZINY, UL. WOJSKA POLSKIEGO 51
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

BRZEZINY UL. WOJSKA POLSKIEGO 51

Na nieruchomość składa się prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 653 o powierzchni 8.462 m2.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XIX Zamiejscowy Wydział  Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Brzezinach prowadzi KW nr LD1B/00011479/1.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Banku: Panem Grzegorzem Wieczorkiem tel. 42 714-29-96

Powrót do listy  
DZIWNÓW, UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 4 i 6
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

I - DZIWNÓW, UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 6

Na nieruchomość składa się prawo użytkowania wieczystego 9 działek gruntu o łącznej powierzchni 8.039 m2 oraz prawo własności budynków wymienionych poniżej:
  1.  Nr 534/4 o powierzchni 609 m2 (droga),
  2.  Nr 534/5 o powierzchni 1.002 m2 (działka zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem  "Goplana" oraz budynkiem gospodarczym "Retra",
  3.  Nr 534/6 o powierzchni 998 m2 (działka niezabudowana),
  4.  Nr 534/7 o powierzchni 1.001 m2 (działka niezabudowana),
  5.  Nr 534/8 o powierzchni 1.043 m2 (działka zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem "Arkona"),
  6.  Nr 534/9 o powierzchni 814 m2 (działka niezabudowana),
  7.  Nr 534/10 o powierzchni 808 m2 (działka niezabudowana),
  8.  Nr 534/11 o powierzchni 849 m2 (działka niezabudowana),
  9.  Nr 534/12 o powierzchni 915 m2 (działka niezabudowana).


II - DZIWNÓW, UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 4

Na nieruchomość składa się prawo użytkowania wieczystego 10 działek gruntu o łącznej powierzchni 10.939 m2 oraz prawo własności budynku, wymienionych poniżej:
  1.  Nr 534/13 o powierzchni 776 m2 (działka niezabudowana),
  2.  Nr 534/14 o powierzchni 726 m2 (działka niezabudowana),
  3.  Nr 534/15 o powierzchni 753 m2 (działka niezabudowana),
  4.  Nr 534/16 o powierzchni 5.192 m2 (działka zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem "Światowid" oraz budynkiem gospodarczym),
  5.  Nr 534/17 o powierzchni 640 m2 (działka niezabudowana),
  6.  Nr 534/18 o powierzchni 662 m2 (działka niezabudowana),
  7.  Nr 534/19 o powierzchni 525 m2 (działka niezabudowana),
  8.  Nr 534/20 o powierzchni 670 m2 (działka niezabudowana),
  9.  Nr 534/22 o powierzchni 750 m2 (działka niezabudowana),
10. Nr 534/21 o powierzchni 245 m2 (droga).

Oferty mogą dotyczyć nabycia jednej lub obu nieruchomości, oznaczonych cyframi I i/lub II.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Kamienia Pomorskiego, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SZ1K/00014215/6.

Nieruchomości nie są obecnie użytkowane.

Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Gdańsku, tel.: 601-729-188.
Wnętrze budynku Światowid

Powrót do listy  
FRANCISZKÓW, GM. WISKITKI, POW. ŻYRARDOWSKI
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FRANCISZKÓW, GM. WISKITKI, POW. ŻYRARDOWSKI

Nieruchomość stanowi prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych 283 i 293 o łącznej powierzchni 52.157 m2.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PL1Z/00016000/7.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Warszawie, tel. 607-309-651 i 603-756-135.
Powrót do listy  
GDYNIA, UL. HUTNICZA 3A
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
GDYNIA, UL. HUTNICZA 3A

Na nieruchomość składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 196/11, 237/10 (po podziale działki 194/10), 613/52 (po podziale działki 489/52), 81/1, 429/51, 191/9, o łącznej powierzchni 2.909 m2 oraz prawo własności zabudowań.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr GD1Y/00027820/7.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Gdańsku tel. 601-091-012.


Gdynia,Hutnicza3a


Powrót do listy  
GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. JAGIELLOŃCZYKA 13
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. JAGIELLOŃCZYKA 13

Na nieruchomości składa się 50% udział w  prawie własności budynków (biurowo-usługowy i warsztatowo-garażowy) wraz z 50% udziałem w częściach wspólnych nieruchomości oraz w prawie wieczystego użytkowania działek gruntu o numerach ewidencyjnych:  637, 638 oraz 639 o łącznej powierzchni 9.728 m2.

Ww. nieruchomości objęte są księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, KW nr GW1G/00036412/6 i GW1G/00049580/8.

Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao SA we Wrocławiu: tel. 605-553-096.
Powrót do listy  
IWONICZ ZDRÓJ, UL. KULCZYŃSKIEGO 2
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

IWONICZ ZDRÓJ, UL. KULCZYŃSKIEGO 2

Nieruchomość stanowi pensjonat o łącznej powierzchni 1.386,26 m2 wraz z udziałem 138626/157199 w nieruchomości wspólnej, stanowiącej prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 841 i 1307/2, o łącznej powierzchni 2.402 m2 oraz części budynku i urządzeń.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr KS1K/00073898/6 oraz  KS1K/00060390/1.

Obiekt jest budynkiem wolnostojącym, w części 4-kondygnacyjnym, w skrzydle północnym o 3 kondygnacjach nadziemnych, w części podpiwniczonym.

Lokal jest obecnie wydzierżawiony i użytkowany jako obiekt wypoczynkowo-szkoleniowy. Umowa dzierżawy zawarta jest na czas nieokreślony z 6-cio miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Banku, p. Krzysztofem Mastej - tel. (13) 443-56-00 lub 603-757-521.

IwoniczZdr,Kulczyńskiego2
IwoniczZdr,Kulczyńskiego2
IwoniczZdr,Kulczyńskiego2
IwoniczZdr,Kulczyńskiego2
IwoniczZdr,Kulczyńskiego2
IwoniczZdr,Kulczyńskiego2
IwoniczZdr,Kulczyńskiego2

Powrót do listy  
JELENIA GÓRA, PL. KS S. WYSZYŃSKIEGO 35 lokale M1 i M2
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
JELENIA GÓRA, PL. S. WYSZYŃSKIEGO 35/M1
na nieruchomość składa się prawo własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 89,50 m2 wraz z udziałem 61/1000 w częściach wspólnych nieruchomości oraz w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu nr 375 o powierzchni 929 m2. Ww. nieruchomość objęta jest księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, KW nr JG1J/00037059/4.

JELENIA GÓRA, PL. S. WYSZYŃSKIEGO 35/M2
na nieruchomość składa się prawo własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 47,70 m2 wraz z udziałem 32/1000 w częściach wspólnych nieruchomości oraz w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu nr 375 o powierzchni 929 m2. Ww. nieruchomość objęta jest księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, KW nr JG1J/00037059/4.

Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao SA we Wrocławiu: tel. 605-553-096.

JeleniaGóra, Wyszyńskiego35

Powrót do listy  
JELENIA GÓRA, PL. KS S. WYSZYŃSKIEGO 35 lokale U1, U2 i U3
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
JELENIA GÓRA PL. KS S. WYSZYŃSKIEGO 35/U1
na nieruchomość składa się prawo własności lokalu użytkowego o powierzchni 221,90 m2 wraz z udziałem 151/1000 w częściach wspólnych nieruchomości oraz w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu nr 375 o powierzchni 929 m2.
Ww. nieruchomość objęta jest księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, KW nr JG1J/00037059/4.

JELENIA GÓRA PL. KS S. WYSZYŃSKIEGO 35/U2
na nieruchomość składa się prawo własności lokalu użytkowego o powierzchni 22,80 m2 wraz z udziałem 16/1000 w częściach wspólnych nieruchomości oraz w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu nr 375 o powierzchni 929 m2.
Ww. nieruchomość objęta jest księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, KW nr JG1J/00037059/4.

JELENIA GÓRA PL. KS S. WYSZYŃSKIEGO 35/U3
na nieruchomość składa się prawo własności lokalu użytkowego o powierzchni 22,30 m2 wraz z udziałem 15/1000 w częściach wspólnych nieruchomości oraz w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu nr 375 o powierzchni 929 m2.
Ww. nieruchomość objęta jest księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, KW nr JG1J/00037059/4.

Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao SA we Wrocławiu: tel. 605-553-096.

JeleniaGóra, Wyszyńskiego35
JeleniaGóra, Wyszyńskiego35


Powrót do listy  
KALISZ, UL. GRODZKA 7
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KALISZ, UL. GRODZKA 7

na nieruchomość składa się:

  • prawo własności działki gruntu nr 67 o pow. 755 m2,
  • prawo własności budynku biurowo-usługowego o pow. całkowitej 1.571,80 m2, wraz z budynkiem kotłowni i garażem.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Kaliszu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KZ1A/00037137/5.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Banku: Panią Bożeną Grzelczyk pod nr tel. 603 918 267.


 

 

Powrót do listy  
KAZIMIERZ DOLNY, UL. FILTROWA 9-13
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KAZIMIERZ DOLNY, UL. FILTROWA 9-13

Na nieruchomość składa się prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych 771 oraz 773 o łącznej powierzchni 3.606 m2 oraz prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze  ewidencyjnym 772 o pow. 1.667 m2 oraz prawo własności zabudowań. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LU1P/00003469/1 oraz KW nr LU1P/00001018/1 oraz KW nr LU1P/00046000/9.

Działki nr 771 i 772 są zabudowane czteroma budynkami. Na działce nr 773 zlokalizowany jest parking przeznaczony dla gości ośrodka oraz niewielka altanka.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Banku: Panem Markiem Sobczykiem pod nr tel. 81 53 16 134 lub 601 163 896.


Powrót do listy  
KOLUSZKI, UL. MICKIEWICZA 2
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
KOLUSZKI, UL. MICKIEWICZA 2

Nieruchomość stanowiąca prawo własności działki gruntu o numerze ewidencyjnym 679 o powierzchni 5.004 m2 zabudowanej budynkami.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia, XIX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Brzezinach prowadzi KW nr LD1B/00026990/7.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Łodzi, tel. 601 393 069.


Powrót do listy  
KRAKÓW, UL. J. DUNAJEWSKIEGO 8
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KRAKÓW, UL. J. DUNAJEWSKIEGO 8

Na nieruchomość składa się prawo wieczystego użytkowania dwóch działek gruntu o numerach ewidencyjnych 156/6 i 156/7 o łącznej powierzchni 2.004 m2 wraz z prawem własności posadowionego na nich budynku biurowego z częścią mieszkalną o łącznej powierzchni ok. 7.100 m2.

Część powierzchni mieszkalnej oraz użytkowej wynajęta jest na rzecz osób trzecich na podstawie umów zawartych na czas nieokreślony i określony.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00162343/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.500.000 PLN netto (słownie: trzydzieści milionów pięćset tysięcy złotych netto). Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania VAT.
Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania podatkiem VAT po złożeniu organom podatkowym oświadczenia przez Strony.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Krakowie, tel. 603-744-163 i tel. 605-552-956.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Wacław Obłoza, Waclaw.Obloza@pekao.com.pl, 603-744-163, tel. +48 (12) 261-68-17

Zbigniew Dyk, Zbigniew.Dyk@pekao.com.pl, 605-552-956, tel. +48 (12) 261-69-12

Kinga Brzezińska, Kinga.Brzezinska@pekao.com.pl, 691-203-036, tel. +48 (22) 524-88-37
Powrót do listy  
LUBLIN, UL. LUBOMELSKA 1-3
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
LUBLIN UL. LUBOMELSKA 1-3

Na nieruchomość składa się udział wynoszący 1704/12064 części we współwłasności nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 5/4 i 5/5 o łącznej powierzchni 2.730 m2 oraz budynku biurowym posadowionym na działce 5/4 (pomieszczenia zlokalizowane na IV i V piętrze oraz w piwnicy).

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LU1I/00109553/3 i LU1I/00121072/7.

Część nieruchomości jest obecnie przedmiotem umowy najmu zawartej na czas nieokreślony z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Banku: p. Jerzy Piątkowski pod nr tel. 81 531 66 11 lub 603 644 685.
Powrót do listy  
ŁOWICZ, UL. DŁUGA 27
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ŁOWICZ, UL. DŁUGA 27

Na nieruchomość składa się spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego o pow. 1.427,91 m2 (część budynku biurowo-usługowego stanowiącego własność Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej).

Sprzedaży podlega część wyżej opisanego prawa odnosząca się do lokalu o pow. 1.303,06 m2 usytuowanego na parterze (magazyn i garaż) oraz I i II piętrze budynku.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Banku: Panem Jackiem Gruszczewskim tel. 46 830 40 10


 

Powrót do listy  
ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8

na nieruchomość składa się prawo własności lokalu użytkowego nr 6 o powierzchni użytkowej 423 m2  wraz z udziałem 500/17856 w częściach wspólnych nieruchomości oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00093939/3 (lokal) i nr LD1M/00091683/9 (grunt i budynek).

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Łodzi: tel. 601-340-370.


Powrót do listy  
ŁODŹ, UL JANOSIKA 118 i 118A
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ŁODŹ, UL. JANOSIKA 118 i 118A

Na nieruchomości składa się:
- Nieruchomość 1 - prawo własności niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 100/2 o powierzchni 1.185 m2. Dla Nieruchomości 1 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1M/00067237/1.
- Nieruchomość 2 - prawo własności działki o numerze ewidencyjnym 100/1 o powierzchni 1.021 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym. Dla Nieruchomości 2 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1M/00023651/9.

Sprzedaży podlegają łącznie Nieruchomość 1 i Nieruchomość 2.

Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Łodzi, tel. 601-079-475.

Powrót do listy  
ŁÓDŹ UL. PODJAZDOWA 22A
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ŁÓDŹ UL. PODJAZDOWA 22A
Na nieruchomość składa się udział Banku w 1/4  prawa własności  niezabudowanej działki gruntu nr 63/1 o łącznej powierzchni 420 m2  to jest 105 m2.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w dla Łodzi-Śródmieścia, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1M/00068395/3.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Banku: Panem Czesławem Krajewskim  tel. 601.079.420
Powrót do listy  
ŁÓDŹ, UL. WIGURY 21
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ŁÓDŹ, UL. WIGURY 21

Na nieruchomość składa się prawo własności budynku biurowo-usługowego oraz prawo wieczystego użytkowania działki gruntu o numerze ewidencyjnym 90/17 o powierzchni 3.318 m2.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00086087/3.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Łodzi: tel. 601-150-056.
Powrót do listy  
OLKUSZ, ul. KRASIŃSKIEGO 4 m. 9
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

OLKUSZ, ul. KRASIŃSKIEGO 4 m. 9,
na nieruchomość składa się prawo własności lokalu mieszkalnego o pow. 59,95 m2 wraz z udziałem 34/1000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Mieszkanie jest zlokalizowane na II  piętrze 5-kondygnacyjnego budynku i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, toalety i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Olkuszu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KR1O/00026471/4 (lokal) i KR1O/00026388/5 (grunt i budynek).

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Krakowie, tel. 603-744-163.

Olkusz,Krasińskiego4m9
Olkusz,Krasińskiego4m9


Powrót do listy  
OLSZTYN, UL. 1-GO MAJA 10
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
OLSZTYN, UL. 1-GO MAJA 10

Na nieruchomość składa się prawo własności lokalu  użytkowego nr 3 o powierzchni 281,40 m2 wraz z udziałem 86/1000 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu o numerze ewidencyjnym 3/7 oraz w częściach wspólnych budynku.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1O/00164136/2 (lokal) i nr OL1O/00090668/0 (grunt i budynek).

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Białymstoku, tel. 691-700-927.

Powrót do listy  
OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

Na nieruchomości składa się prawo własności 2 lokali użytkowych:
  1.  Lokal użytkowy nr 1a o powierzchni 691,00 m2 wraz z udziałem 47/100 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu o numerze ewidencyjnym 151 oraz w częściach wspólnych budynku,
  2.  Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni 218,80 m2, wraz z udziałem 15/100 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu o numerze ewidencyjnym 151 oraz w częściach wspólnych budynku.

Ww. lokale tworzą funkcjonalną
całość i podlegają łącznej sprzedaży.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1O/00052049/7 (lokal nr 1a), KW nr OL1O/00058739/3 (lokal nr 1) i KW nr OL1O/00048163/1 (grunt i budynek).

Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Białymstoku, tel. 691-700-927.

Powrót do listy  
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, UL. POLNA 11B
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, UL. POLNA 11B 

Na nieruchomość składa się budynek biurowo-usługowy o powierzchni użytkowej ca. 1.700 m2 oraz prawo własności działek gruntu o nr ewidencyjnych: 11/3, 11/4, 12/3, 12/4 o łącznej powierzchni 2.198 m2.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00039615/6.

Część nieruchomości obecnie jest wynajęta na rzecz osób trzecich. Umowy najmu zawarte są na czas nieokreślony z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia oraz na czas określony do roku 2017.

Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Łodzi tel.: 601-340-370 lub 601-150-056.OstrowiecŚw_Polna11b

OstrowiecŚw_Polna11b

OstrowiecŚw_Polna11b

OstrowiecŚw_Polna11b

OstrowiecŚw_Polna11b

Powrót do listy  
POZNAŃ, UL. JAROCHOWSKIEGO 39A
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
POZNAŃ, JAROCHOWSKIEGO 39a

Na nieruchomość składa się prawo własności lokalu użytkowego o powierzchni 152,20 m2 wraz z udziałem 190/1000 w częściach wspólnych nieruchomości oraz w prawie własności działki gruntu o numerze ewidencyjnym  3/1.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00142176/5 (lokal) i nr PO1P/00133326/6 (grunt i budynek).

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Poznaniu: tel. 601-727-021.Powrót do listy  
PŁOCK, UL. REMBIELIŃSKIEGO 10A
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
PŁOCK, UL. REMBIELIŃSKIEGO 10A

Nieruchomość stanowi lokal usługowo-biurowy o powierzchni użytkowej 359,50  m2 i pomieszczenie przynależne (garaż) o powierzchni 69,50 m2, do którego Bankowi Pekao S.A. przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego.
Dla ww. prawa Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PL1P/00085065/7.

Ww. lokal położony jest w budynku usytuowanym na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 399/4, której użytkownikiem wieczystym jest  Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Warszawie, tel. 691-700-927.
Powrót do listy  
PŁOCK, UL. WALECZNYCH 4
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
PŁOCK, UL. WALECZNYCH 4 

Nieruchomość stanowi lokal usługowy o powierzchni 64,00 m2, do którego Bankowi Pekao S.A. przysługuje spółdzielcze własnościowe  prawo do  lokalu użytkowego.

Ww. lokal znajduje się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym na działce o numerze ewidencyjnym 293/175, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr PL1P/00097302/8. Współwłaścicielami nieruchomości gruntowej są Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku oraz właściciele lokali wyodrębnionych z budynków zlokalizowanych na działce 293/175.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Warszawie: tel. 691-700-927.

Powrót do listy  
RZESZÓW, ul. BERNARDYŃSKA 7 oraz ul. KONARSKIEGO 3
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

RZESZÓW, ul. BERNARDYŃSKA 7 oraz ul. KONARSKIEGO 3 

na nieruchomości składają się:

- ul. Bernardyńska 7 -  prawo wieczystego użytkowania działki gruntu o numerze ewidencyjnym 820/1 o powierzchni 686 m2 wraz z prawem własności budynku biurowego i garażu.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1Z/00063956/1;

- ul. Konarskiego 3 - udział 10394/59701 w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu o numerze ewidencyjnym 820/3 i prawie własności budynku mieszkalnego.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1Z/00112958/4.

Ww. udział w nieruchomości ul. Konarskiego 3 i nieruchomość ul. Bernardyńska 7 stanowią funkcjonalną całość i podlegają łącznej sprzedaży.

Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Lublinie: tel. 601-368-924.

Rzeszów -Bernardardyńska7/Konarskiego3
Rzeszów -Bernardardyńska7/Konarskiego3
Rzeszów -Bernardardyńska7/Konarskiego3
Rzeszów -Bernardardyńska7/Konarskiego3

Powrót do listy  
SŁUPSK, UL. ANNY ŁAJMING 6
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
SŁUPSK, UL. ANNY ŁAJMING 6

na nieruchomość składa się prawo własności budynku biurowo-usługowego oraz prawo własności działki gruntu o numerze ewidencyjnym 617/5 o powierzchni 368m2.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00051847/0.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Gdańsku: tel. 601-091-012.


 
Powrót do listy  
SOLEC KUJAWSKI, UL. TORUŃSKA 61A
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
SOLEC KUJAWSKI UL. TORUŃSKA 61A

Na nieruchomość składa się działka gruntu w użytkowaniu wieczystym, nr 801/1 o powierzchni 0,0720 ha, zabudowana  budynkiem o powierzchni użytkowej 875,63 m2.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW BY1B/00063028/8.

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, dostosowany do potrzeb prowadzenia działalności biurowo-usługowej.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Banku Panią Grażyną Sadowską pod nr tel. (52) 37-09-721, kom. 697-771-295


SolecKuj,Toruńska_B
SolecKuj,Toruńska_C

Powrót do listy  
SZCZECIN, AL. WYZWOLENIA 68
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SZCZECIN AL. WYZWOLENIA 68

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego o powierzchni 332,70 m2, położonego na I piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

Dla ww. nieruchomości stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" z siedzibą w Szczecinie prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00062004/2.

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Banku Pekao S.A.: pod nr tel. 91-440-09-66.

Szczecin.AlWyzwolenia68_1
Szczecin.AlWyzwolenia68_2

Powrót do listy  
TARNOBRZEG UL. SIENKIEWICZA 55A
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

TARNOBRZEG UL. SIENKIEWICZA 55A

Na nieruchomość składa się spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o pow. 2.236,60 m?.

Część pomieszczeń jest wynajmowana na rzecz podmiotów zewnętrznych, jedna umowa zawarta została na czas nieoznaczony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, druga umowa zawarta została na czas oznaczony do dnia 31.05.2016r.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Banku: Panią Małgorzatą Bartkowiak tel. (15) 843-03-06 lub tel. kom. 697 771 413.

Powrót do listy  
TORUŃ, UL. WIELKIE GARBARY 11
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
TORUŃ, UL. WIELKIE GARBARY 11

Na nieruchomość składa się prawo własności budynku o powierzchni użytkowej ok. 640  m2 wraz  z prawem  wieczystego użytkowania działek gruntu  o numerach ewidencyjnych 15 i 17 o łącznej powierzchni 237 m2.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy  w Toruniu,  VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1T/00001407/0.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Poznaniu: tel. 601-727-021.

Toruń,WlkGarbary11
Toruń,WlkGarbary11
Toruń,WlkGarbary11

Toruń,WlkGarbary11

Powrót do listy  
WARSZAWA, UL. WILCZA 70
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WARSZAWA, UL. WILCZA  70
lokal usługowo-biurowy o powierzchni użytkowej 602 m2, do którego Bankowi Pekao S.A. przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego.

Dla ww. prawa Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA4M/00156707/9.

Ww. lokal położony jest w budynku usytuowanym na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 14, której współużytkownikiem wieczystym jest Środowiskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Niewidomych w Warszawie.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Warszawie, tel. 603-756-135.Powrót do listy  
WARSZAWA, UL. SOBCZAKA 11
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WARSZAWA, UL. SOBCZAKA 11
na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o numerze ewidencyjnym 158 i powierzchni 1.503 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym - jednorodzinnym.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00028321/2.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Departamentu Zarządzania Nieruchomościami Banku Pekao S.A. w Warszawie: tel. 691-203-036.

 
Powrót do listy  
WISŁA, UL. BRZOZOWA 7 i 14
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Wisła, ul. Brzozowa 7

na nieruchomość składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o nr: 2845/1 oraz 2839/9 o łącznej powierzchni 3.327 m2 oraz prawo własności zabudowań wraz z infrastrukturą i wyposażeniem ruchomym.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BB1C/00027871/9.

Wisła, ul. Brzozowa 14

na nieruchomość składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o nr: 2852/2, 2853/16 oraz 2862/18 o łącznej powierzchni 3.706 m2 oraz prawo własności zabudowań wraz z infrastrukturą i wyposażeniem ruchomym.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BB1C/00006987/2.

Ww. nieruchomości podlegają łącznej sprzedaży.

Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Krakowie: tel.: 603-744-163 lub 601-899-634.

 

Wisła,Brzozowa7i14Wisła,Brzozowa7i14

Wisła,Brzozowa7i14

Wisła,Brzozowa7i14

Wisła,Brzozowa7i14


Powrót do listy  
Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty