Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

 

KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 47
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 47

 

Przedmiotem sprzedaży jest kamienica o całkowitej powierzchni użytkowej 2.893,49 m2 (w oparciu o inwentaryzację z VI.2014r.), która jest wpisana do rejestru zabytków. Budynek składa się z jednej kondygnacji podziemnej i czterech kondygnacji nadziemnych. Parter pełni funkcję handlowo-usługową, natomiast pierwsze i drugie piętro stanowią pomieszczenia biurowe. Ostatnia kondygnacja jest obecnie nieużytkowana. Piwnice obiektu aktualnie wykorzystywane są na potrzeby archiwum Banku. Parter, pierwsze i drugie piętro wyposażone są w klimatyzację.
 
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00180223/9.

Część budynku (50,99 m2 powierzchni usługowo-handlowej na parterze - kawiarnia) jest przedmiotem umowy najmu.

Nieruchomość położona jest w centrum Starego Miasta w Krakowie, u zbiegu ul. Floriańskiej i Rynku Głównego, w bezpośrednim sąsiedztwie Bazyliki Mariackiej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią głównie zabytkowe kamienice mieszkalne, a także hotele, obiekty kultu religijnego i budynki kultury. Wejścia do budynku zlokalizowane są od strony ul. Floriańskiej oraz Rynku Głównego.

Przedmiotową nieruchomość stanowi budynek zwany kamienicą Margrabską, który należy do jednych z najstarszych murowanych obiektów architektonicznych miasta Krakowa. Nieruchomość datowana jest na II połowę XIII w. i była rozbudowywana w dwóch kolejnych stuleciach.

CENA WYWOŁAWCZA


Cena ww. nieruchomości wynosi: 55 000 000 PLN netto.

Bank rozważa zwrotny najem części lub całości zajmowanych powierzchni w budynku. Warunki najmu zostaną uzgodnione na późniejszym etapie postępowania.

INFORMACJE DODATKOWE


1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.


KONTAKT

Zbigniew Duran (kontakt do dnia 8.10.2018r.)
zbigniew.duran@pekao.com.pl
tel. 713-751-815

 

Wacław  Obłoza (kontakt od dnia 8.10.2018r)
waclaw.obloza@pekao.com.pl
tel. 603-744-163

 

Kinga Brzezińska
kinga.brzezinska@pekao.com.pl
tel. 691-203-036

________________________________________________________________________________________________

KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 47

 

The subject matter of the sale is a townhouse with a total useful floor area of 2,893.49 m2 (on the basis of inventory from June 2014), which was entered into the register of objects of cultural heritage. The building consists of one underground floor and four floors over the ground level. The ground floor has a commerce-service function, whereas the first and the second floors contain office accommodation. The top floor is currently not in use. The basement of the building is currently used as the Bank's archive. The ground floor, the first floor and the second floor have air conditioning.
 
Land and mortgage register no. KR1P/00180223/9 is maintained for this property.

A part of the building (50.99 m2 of commerce-service area on the first floor - a coffee house) is the subject of the tenancy agreement.

The property is situated in the centre of the Stare Miasto in Kraków, at the junction of ul. Floriańska and Rynek Główny, in immediate proximity to St. Mary's Basilica. In the immediate area of the property there are mainly historic residential townhouses, as well as hotels, places of worship and cultural buildings. The entrances to the building are located at ul. Floriańska and Rynek Główny.

The property in question is the building referred to as Margrabska townhouse, which is one of the oldest brick-built architectural structures in Kraków. The property dates back to the second half of the 13th century and was expanded over the next two centuries.

STARTING PRICE

The price of the abovementioned property is: 55 000 000 PLN net.

The Bank is considering leaseback of a part or the entirety of the occupied surfaces in the building. Lease terms will be agreed upon at a later stage of the proceedings.

ADDITIONAL INFORMATION

1. The seller reserves the right to:

 • freely choose the offer,

 • negotiate with bidders of its choice,

 • withdraw from negotiations without providing reasons,

 • demand advance payment on the selling price.


2. The data controller is Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna registered in Warsaw at ul. Grzybowska 53/57 - please read the Information relating to the processing of personal data.

3. In case of interest in visiting or in additional materials pertaining to the property in question and willingness to make a property acquisition offer, please contact the representatives of the Bank.

4. We would like to inform you that it is possible that the purchase of this property be financed by Bank PEKAO S.A. after obtaining a positive credit decision and meeting the formal requirements of the Bank.

CONTACT

Zbigniew Duran (contact till 8.10.2018r.)
zbigniew.duran@pekao.com.pl
tel. 713-751-815

 

Wacław  Obłoza (contact from 8.10.2018r)
waclaw.obloza@pekao.com.pl
tel. 603-744-163

 

Kinga Brzezińska
kinga.brzezinska@pekao.com.pl
tel. 691-203-036


Powrót do listy  
WARSZAWA, JANA PAWŁA II 70 M. 23
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WARSZAWA, JANA PAWŁA II 70 M. 23Lokal o metrażu 113,20 m2, usytuowany na 6 kondygnacji budynku, jest dostępny ze wspólnej klatki schodowej. W skład lokalu wchodzi: 5 pokoi, ciemna kuchnia, 2 łazienki, hall i przedsionek. Do mieszkania przynależy loggia. Przedmiotowy lokal znajduje się w 10-kondygnacyjnym budynku mieszkalno-usługowym, o powierzchni użytkowej równej 15.488,90 m2. W budynku znajduje się winda oraz 58 wyodrębnionych lokali.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w budynku przy al. Jana Pawła II 70, w centralnej części miasta, w dzielnicy Śródmieście. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne wraz  z usługami towarzyszącymi. Dogodny dostęp do nieruchomości zapewniony jest zarówno prywatnymi, jak i publicznymi środkami transportu. Przed budynkiem zlokalizowany jest parking. W niedalekiej odległości od nieruchomości znajdują się przystanki  7 linii tramwajowych oraz  przystanki autobusowe obsługujące 7 linii autobusowych dziennych i 6 linii nocnych. Ponadto nieruchomość jest oddalona około 1,5 km od pierwszej linię metra M1 oraz dworca PKP "Warszawa Gdańska".

CENA WYWOŁAWCZA


Cena ww. nieruchomości wynosi: 925 000 PLN netto

Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

KONTAKT

Natalia Żmuda

natalia.zmuda@pekao.com.pl

tel. 603-096-024

Beata Stępień

beata.stepien2@pekao.com.pl

tel. 691-203-036
Powrót do listy  
WARSZAWA, ŚNIADECKICH 12 M. 16
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WARSZAWA, ŚNIADECKICH 12 M. 16Lokal o metrażu 51,97 m2 , usytuowany na V piętrze budynku, jest dostępny ze wspólnej klatki schodowej. W skład lokalu wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój.

Dla lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA4M/00100970/6.

Nieruchomość charakteryzuje się bardzo dobrą dostępnością komunikacyjną. Dostęp do nieruchomości zapewniony jest zarówno prywatnymi, jak i publicznymi środkami transportu. W niedalekiej odległości od przedmiotowej nieruchomości znajdują się przystanki autobusowe oraz tramwajowe. Przystanki autobusowe obsługują 14 linii dziennych i 7 linii nocnych. Przystanki tramwajowe obsługują 8 linii. Około 500 m od przedmiotowej nieruchomości znajduje się stacja metra M1 "Politechnika". Do nieruchomości można się dostać od ul. Śniadeckiego.

CENA WYWOŁAWCZA


Cena ww. nieruchomości wynosi: 667 000 PLN netto

Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

KONTAKT

Natalia Żmuda

natalia.zmuda@pekao.com.pl

tel. 603-096-024

Beata Stępień

beata.stepien2@pekao.com.pl

tel. 691-203-036
Powrót do listy  
WARSZAWA, TAMKA 18 M. 33
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WARSZAWA, TAMKA 18 M. 33Lokal o metrażu 94,56 m2, usytuowany na I piętrze budynku. W skład lokalu wchodzą: 3 pokoje, kuchnia, łazienka oraz przedpokój. Dla lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr WA4M/00080237/9.

W budynku znajduje się winda oraz 9 wyodrębnionych lokali. Lokale dostępne są ze wspólnej klatki schodowej.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w budynku przy ul. Tamka 18 w centralnej części miasta, w dzielnicy Śródmieście.  Dogodny dostęp do nieruchomości zapewniony jest zarówno prywatnymi, jak i publicznymi środkami transportu. W niedalekiej odległości od nieruchomości znajdują się przystanki 6 linii autobusowych dziennych  i 4 linii nocnych. Ponadto w promieniu około 500 m znajduje się stacja metra  M2 -"Centrum Nauki Kopernik" oraz stacja kolejowa "Warszawa Powiśle".

CENA WYWOŁAWCZA

Cena ww. nieruchomości wynosi: 1 208 000 PLN netto

Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

KONTAKT

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036

Justyna Stelmach

justyna.stelmach@pekao.com.pl

tel. 609-540-037

Powrót do listy  
WARSZAWA, ŻELAZNA 67 M.104
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WARSZAWA, ŻELAZNA 67 M.104


Lokal o metrażu 106,1 m2 , usytuowany na VIII piętrze budynku, jest dostępny ze wspólnej klatki schodowej. W skład lokalu wchodzą: kuchnia, łazienka z WC, trzy pokoje, dwa schowki.  Do mieszkania przynależy weranda, do której wejście znajduje się w pomieszczeniu o największym metrażu. Do lokalu przynależy również miejsce parkingowe usytuowane przy ul. Krochmalnej 57a.

Przedmiotowy lokal znajduje się w budynku 10-kondygnacyjnym powstałym w latach 90. XX wieku. Zgodnie z zapisami w Księdze Wieczystej nr WA4M/00134954/5 powierzchnia użytkowa budynku, w którym znajduje się przedmiotowy lokal wynosi 14.441 m2. W budynku znajduje się 38 wyodrębnionych lokali.

Nieruchomość charakteryzuje się bardzo dobrą dostępnością komunikacji miejskiej. W bliskiej odległości znajduje się stacja nowej linii metra Rondo ONZ, Daszyńskiego, a pierwsza linia metra (stacja Świętokrzyska) dostępna jest 1,5 km od nieruchomości.          Do nieruchomości można dostać się od ul. Żelaznej i z tej samej strony znajduje się wjazd do podziemnego parkingu dla mieszkańców. Do nieruchomości przynależy podziemne miejsce postojowe nr 49B. Obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość leży w strefie płatnego parkowania, a liczba miejsc dostępnych wzdłuż ul. Żelaznej jest stosunkowo mała.

Dogodny dostęp do nieruchomości zapewniony jest zarówno prywatnymi, jak i publicznymi środkami transportu. Przed budynkiem zlokalizowany jest parking. W niedalekiej odległości od nieruchomości znajdują się przystanki  5 linii tramwajowych oraz przystanki autobusowe obsługujące 10 linii autobusowych dziennych i 6 linii nocnych.

CENA WYWOŁAWCZA


Cena ww. nieruchomości wynosi: 990 000 PLN netto

Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

KONTAKT

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036

Justyna Stelmach

justyna.stelmach@pekao.com.pl

tel. 609-540-037


 

Powrót do listy  
WARSZAWA, PŁOCKA 15B M. 28
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WARSZAWA, PŁOCKA 15B  M. 28


Lokal o metrażu 73,60 m2, usytuowany na II piętrze budynku, jest dostępny ze wspólnej klatki schodowej. W skład lokalu wchodzą: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta, przedpokój oraz schowek. Do mieszkania przynależy balkon oraz do wyłącznego korzystania miejsce postojowe w garażu podziemnym.

Przedmiotowy lokal znajduje się w 7-kondygnacyjnym budynku wybudowanym w roku 1998. Budynek wzniesiono w konstrukcji murowanej, z cegły. W obiekcie znajduje się winda.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w budynku przy ul. Płockiej 15B, blisko centrum miasta, w dzielnicy Wola. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne wraz  z usługami towarzyszącymi.

Dogodny dostęp do nieruchomości zapewniony jest zarówno prywatnymi, jak i publicznymi środkami transportu. Wjazd na teren nieruchomości gruntowej jest możliwy od strony ulicy Płockiej. W niedalekiej odległości od nieruchomości znajdują się przystanki  8 linii tramwajowych oraz  przystanki autobusowe obsługujące 13 linii autobusowych dziennych i 4 linie nocne. Ponadto nieruchomość jest oddalona o około 1 km od oraz przystanku PKP "Warszawa Kasprzaka".

CENA WYWOŁAWCZA


Cena ww. nieruchomości wynosi: 600 000 PLN netto

Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

KONTAKT

Natalia Żmuda

natalia.zmuda@pekao.com.pl

tel. 603-096-024

Beata Stępień

beata.stepien2@pekao.com.pl

tel. 691-203-036
Powrót do listy  
WARSZAWA, OGRODOWA 1A M. 44
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WARSZAWA, OGRODOWA 1A M. 44Lokal mieszkalny, usytuowany na II piętrze budynku, jest dostępny ze wspólnej klatki schodowej ma powierzchnię równą 40,77 m2. W skład lokalu wchodzą: 2 pokoje, kuchnia, łazienka oraz przedpokój.

Dla lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA4M/00091049/4.

Przedmiotowy lokal znajduje się w 8-kondygnacyjnym budynku mieszkalnym, o powierzchni użytkowej równej 5.413,03 m2. Obiekt wzniesiono w konstrukcji murowanej. W budynku znajduje się winda oraz 102 wyodrębnione lokale.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w budynku przy ul. Ogrodowej 1a, w centralnej części miasta, w dzielnicy Wola. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z usługami towarzyszącymi oraz budynki usługowe. Dogodny dostęp do nieruchomości zapewniony jest zarówno prywatnymi, jak i publicznymi środkami transportu. W odległości około 30 m od przedmiotowej nieruchomości znajduje się przystanek "Hala Mirowska" obsługiwany przez trzy linie tramwajowe i jedną autobusową, a w odległości około 100 m znajduje się przystanek "Kino Femina" obsługiwany przez 7 linii tramwajowych, 5 linii autobusowych dziennych i 8 linii nocnych. W odległości około 700 m od nieruchomości znajdują się przystanek M1  "Ratusz Arsenał" oraz "Rondo OZN" - stacja metra M2.

CENA WYWOŁAWCZA


Cena ww. nieruchomości wynosi: 428 000 PLN netto

Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

KONTAKT


Natalia Żmuda

natalia.zmuda@pekao.com.pl

tel. 603-096-024

Beata Stępień

beata.stepien2@pekao.com.pl

tel. 691-203-036
Powrót do listy  
WARSZAWA, GRAŻYNY 7 M. 9
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WARSZAWA, GRAŻYNY 7 M. 9  


Lokal o metrażu 54,41 m2, usytuowany na II piętrze budynku, dostępny ze wspólnej klatki schodowej. W skład lokalu wchodzą: 2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. Dla lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA2M/00080817/5.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w budynku przy ul. Grażyny 7, na obszarze osiedla Stary Mokotów, w dzielnicy Mokotów. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne. Dobry dostęp do nieruchomości zapewniony jest zarówno prywatnymi, jak i publicznymi środkami transportu. Miejsca postojowe dla mieszkańców dostępne są wzdłuż  ul. Grażyny oraz na parkingu znajdującym się za budynkiem. W odległości około 200 m od przedmiotowej nieruchomości znajdują się przystanki autobusowe oraz tramwajowe. Przystanek autobusowy obsługuje 3 linie dzienne i jedną nocną. Przystanek tramwajowy obsługuje 6 linii. Około 1 km od przedmiotowej nieruchomości znajduje się stacja metra M1 "Racławicka".

Zgodnie z informacjami zawartymi w Księdze Wieczystej nr WA2M/00063453/0 powierzchnia użytkowa budynku, w którym znajduję się lokal na sprzedaż wynosi 1.026,70 m2. Budynek posiada pięć kondygnacji nadziemnych.   W budynku znajduje się 18 samodzielnych lokali mieszkalnych.

CENA WYWOŁAWCZA


Cena ww. nieruchomości wynosi: 593 000 PLN netto

Sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

KONTAKT

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036

Justyna Stelmach

justyna.stelmach@pekao.com.pl

tel. 609-540-037
Powrót do listy  
WARSZAWA, EMILII PLATER 36 M. 58
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WARSZAWA, EMILII PLATER 36 M. 58Lokal o metrażu 39,54 m2 , usytuowany na I piętrze budynku, jest dostępny ze wspólnej klatki schodowej. W skład lokalu wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój.

Pomieszczenie kuchni zostało przearanżowane na dodatkowy pokój, natomiast aneks kuchenny umieszczono  w przedpokoju. Okna w lokalu wychodzą na stronę południową i północną.

Dla lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA4M/00166966/5.

Lokal położony jest w budynku przy ul. Emilii Plater, w centralnej części miasta. W niedalekiej odległości znajduje się ulica Świętokrzyska oraz Rondo ONZ. Nieruchomość charakteryzuje się znakomitą dostępnością komunikacyjną. Znajduje się pomiędzy dwiema stacjami metra wchodzących w skład obu linii: Świętokrzyska oraz Rondo ONZ. W odległości około 200 m od przedmiotowej nieruchomości znajdują się przystanki autobusowe, obsługujące 6 linii dziennych i 17 linii nocnych. W odległości 300 m od nieruchomości znajduje się przystanek obsługujący 3 linie tramwajowe. Około 500 m od nieruchomości znajduje się Dworzec Centralny.

CENA WYWOŁAWCZA


Cena ww. nieruchomości wynosi: 509 000 PLN netto

Sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.


INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

KONTAKT

Natalia Żmuda

natalia.zmuda@pekao.com.pl

tel. 603-096-024

Beata Stępień

beata.stepien2@pekao.com.pl

tel. 691-203-036
Powrót do listy  
WARSZAWA, DĄBROWSKIEGO 71B M. 16
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WARSZAWA, DĄBROWSKIEGO  71B  M. 16Lokal o metrażu 45,62 m2, usytuowany na I piętrze budynku, jest dostępny ze wspólnej klatki schodowej. W skład lokalu wchodzą: 2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. Podłogi w pokojach i w przedpokoju pokryte są parkietem, a w kuchni i łazience położone są płytki ceramiczne. Ściany wszystkich pomieszczeń, z wyjątkiem łazienki, są malowane. W kuchni ściana, do której przylega zabudowa kuchenna jest częściowo pokryta płytkami ceramicznymi. Ściany łazienki pokryte są płytkami ceramicznymi. Okna wykonane są z tworzywa sztucznego. Do lokalu doprowadzone są instalacje: elektryczna, wodna, gazowa, kanalizacyjna, co.

Dla lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA2M/00121002/9.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w budynku przy ul. Dąbrowskiego, na obszarze osiedla Stary Mokotów, w dzielnicy Mokotów. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne.

Dobry dostęp do nieruchomości zapewniony jest zarówno prywatnymi, jak i publicznymi środkami transportu. Miejsca postojowe dla mieszkańców dostępne są wzdłuż ul. Dąbrowskiego. W odległości około 200 m od przedmiotowej nieruchomości znajduje się przystanek autobusowy, obsługujący 5 linii dziennych i jedną nocną oraz stacja pierwszej linii metra: Metro Racławicka. W niedalekiej odległości od nieruchomości znajdują się przystanki  2 linii tramwajowych.
Zgodnie z informacjami zawartymi w Księdze Wieczystej nr WA2M/00038943/8 powierzchnia użytkowa budynku wynosi 908,62 m2. Budynek został wybudowany w 1950 roku i posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną. W budynku znajduje się 18 wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

CENA WYWOŁAWCZA


Cena ww. nieruchomości wynosi: 489 000 PLN netto

Sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

KONTAKT

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036

Justyna Stelmach

justyna.stelmach@pekao.com.pl

tel. 609-540-037
Powrót do listy  
WARSZAWA, BAGNO 7 M. 223
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WARSZAWA, BAGNO  7 M. 223


Przedmiotem sprzedaży jest lokal o metrażu 27,5 m2, usytuowany na XIV piętrze budynku, dostępny ze wspólnej klatki schodowej. W skład lokalu wchodzą: pokój, wnęka kuchenna, łazienka i przedpokój. Ścianki działowe w kuchni zostały usunięte, przez co tworzy ona wspólną przestrzeń z przedpokojem i pokojem mieszkalnym Dla lokalu Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA4M/00058279/2.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w budynku przy ul. Bagno, w centralnej części miasta. Nieruchomość wchodzi w skład trzech punktowców mieszkalnych wybudowanych  w latach 60. XX wieku.. Nieruchomość charakteryzuje się znakomitą dostępnością komunikacyjną. Znajduje się pomiędzy dwiema stacjami metra wchodzącymi w skład obu linii: Świętokrzyska oraz Rondo ONZ. Ponadto w niedalekiej odległości od nieruchomości znajdują się przystanki tramwajowe linii jadących wzdłuż al. Jana Pawła II oraz ul. Marszałkowską. Do nieruchomości można się dostać od ul. Bagno bądź ul. Wallenberga.

CENA WYWOŁAWCZA


Cena ww. nieruchomości wynosi: 370 000 PLN netto

Sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

KONTAKT

Justyna Stelmach

justyna.stelmach@pekao.com.pl

tel. 609-540-037

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036
Powrót do listy  
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, UL. WARDYŃSKIEGO 11, LOK. 7
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, UL. WARDYŃSKIEGO 11, LOK. 7

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 7, położony w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ulicy Wardyńskiego 11, o powierzchni 39,35 m2 wraz z piwnicą, powierzchni 3,60 m2 tj. o łącznej powierzchni `42,95 m2 wraz z udziałem 4295/156640 w nieruchomości wspólnej,  usytuowany na II piętrze  i piwnicy dwubryłowego budynku usługowo - mieszkalnego. Lokal składa się z dwóch pokoi, przedpokoju kuchni i łazienki.

Dla lokalu nie została urządzona księga wieczysta.

Budynek, o powierzchni zabudowy 650 m2 jest wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną, centralnego ogrzewania.

Nieruchomość położona jest przy ulicy Wardyńskiego 11, w centralnej części Ostrowca Świętokrzyskiego. Otoczenie bliższe tworzy zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna oraz zabudowa usługowa.

Nieruchomość, dzięki swojej lokalizacji w centrum miasta, charakteryzuje się bardzo dobrym dostępem zarówno prywatnymi, jak i publicznymi środkami transportu. Ponadto, w odległości około 3,5 km od przedmiotowej nieruchomości znajduje się dworzec PKP.

CENA WYWOŁAWCZA


Cena ww. nieruchomości wynosi: 79 000 PLN netto +23% VAT

 

INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

KONTAKT

Zbigniew Duran

Zbigniew.Duran@pekao.com.pl

tel. 713-751-815

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036Powrót do listy  
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, UL. WARDYŃSKIEGO 11, LOK. 6
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, UL. WARDYŃSKIEGO 11, LOK. 6

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6, położony w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ulicy Wardyńskiego 11, o powierzchni 37,48 m2 wraz z piwnicą, powierzchni 3,63 m2 tj. o łącznej powierzchni  41,11 m2 wraz z udziałem 4111/146640 w nieruchomości wspólnej usytuowany na II piętrze i piwnicy dwubryłowego budynku usługowo - mieszkalnego. Lokal składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki.

Dla lokalu nie została urządzona księga wieczysta.

Budynek, o powierzchni zabudowy 650 m2 jest wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną, centralnego ogrzewania.

Nieruchomość położona jest przy ulicy Wardyńskiego 11, w centralnej części Ostrowca Świętokrzyskiego. Otoczenie bliższe tworzy zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna oraz zabudowa usługowa.

Nieruchomość, dzięki swojej lokalizacji w centrum miasta, charakteryzuje się bardzo dobrym dostępem zarówno prywatnymi, jak i publicznymi środkami transportu. Ponadto, w odległości około 3,5 km od przedmiotowej nieruchomości znajduje się dworzec PKP.

CENA WYWOŁAWCZA


Cena ww. nieruchomości wynosi: 75 000 PLN netto +23% VAT

 

INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

KONTAKT

Zbigniew Duran

Zbigniew.Duran@pekao.com.pl

tel. 713-751-815

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036

Powrót do listy  
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, UL. WARDYŃSKIEGO 11, LOK. 4
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, UL. WARDYŃSKIEGO 11, LOK. 4Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny nr 4, położony w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ulicy Wardyńskiego 11, o powierzchni 75,62 m2 wraz z piwnicą, powierzchni 3,60 m2 tj. o łącznej powierzchni 79,22 m2 wraz z udziałem 7922/156640 w nieruchomości wspólnej,  usytuowany na I piętrze i piwnicy dwubryłowego budynku usługowo - mieszkalnego.

Dla lokalu nie została urządzona księga wieczysta.

Budynek, o powierzchni zabudowy 650 m2 jest wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną, centralnego ogrzewania.

Nieruchomość położona jest przy ulicy Wardyńskiego 11, w centralnej części Ostrowca Świętokrzyskiego. Otoczenie bliższe tworzy zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna oraz zabudowa usługowa.

Nieruchomość, dzięki swojej lokalizacji w centrum miasta, charakteryzuje się bardzo dobrym dostępem zarówno prywatnymi, jak i publicznymi środkami transportu. Ponadto, w odległości około 3,5 km od przedmiotowej nieruchomości znajduje się dworzec PKP.

CENA WYWOŁAWCZA


Cena ww. nieruchomości wynosi: 152 000 PLN netto +23% VAT

 

INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

KONTAKT

Zbigniew Duran

Zbigniew.Duran@pekao.com.pl

tel. 713-751-815

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036


Powrót do listy  
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, UL. WARDYŃSKIEGO 11, LOK. 2
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, UL. WARDYŃSKIEGO 11, LOK. 2Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny nr  2, położony w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ulicy Wardyńskiego 11, o powierzchni 119,83 m2 wraz z piwnicą, powierzchni 6,82 m2 tj. o łącznej powierzchni 126,65 m2 wraz z udziałem 12665/156640 w nieruchomości wspólnej, usytuowany na I piętrze i piwnicy dwubryłowego budynku usługowo - mieszkalnego.

Dla lokalu nie została urządzona księga wieczysta.

Budynek, o powierzchni zabudowy 650 m2 jest wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną, centralnego ogrzewania.

Nieruchomość położona jest przy ulicy Wardyńskiego 11, w centralnej części Ostrowca Świętokrzyskiego. Otoczenie bliższe tworzy zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna oraz zabudowa usługowa.

Nieruchomość, dzięki swojej lokalizacji w centrum miasta, charakteryzuje się bardzo dobrym dostępem zarówno prywatnymi, jak i publicznymi środkami transportu. Ponadto, w odległości około 3,5 km od przedmiotowej nieruchomości znajduje się dworzec PKP.

CENA WYWOŁAWCZA


Cena ww. nieruchomości wynosi: 241 000 PLN netto +23% VAT

 

INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

KONTAKT

Zbigniew Duran

Zbigniew.Duran@pekao.com.pl

tel. 713-751-815

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036


Powrót do listy  
FRANCISZKÓW, GM. WISKITKI
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FRANCISZKÓW, GM. WISKITKI, POW. ŻYRARDOWSKI


Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca prawo własności działek o numerach ewidencyjnych 283 i 293 o łącznej powierzchni 52.157 m² położone są we wsi Franciszków, gmina Wiskitki, woj. mazowieckie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr PL1Z/00016000/7. Działki charakteryzują się płaskim ukształtowaniem terenu, nieregularnym kształtem oraz rozdzielone są korytem rzeki Suchej, stanowiącym odrębną własność.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wiskitki, poszczególne działki mają następujące przeznaczenie:

Działka nr 283 - w części przewidziana pod obszary lasów (symbol L), a w części pod obszary korytarzy ekologicznych, użytków zielonych i lasów, wzdłuż cieków wodnych do pozostawienia w dotychczasowym użytkowaniu (symbol RE),

Działka nr 293 - w części przy drodze przewidziana pod obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych z zachowaniem istniejącej zabudowy zagrodowej (symbol MN1) oraz pod obszary rolnicze (symbol R2), a w części pod obszary korytarzy ekologicznych, użytków zielonych i lasów, wzdłuż cieków wodnych do pozostawienia w dotychczasowym użytkowaniu (symbol RE).

Nieruchomość znajduje się we wsi  Franciszków, gmina Wiskitki, woj. mazowieckie. Otoczenie nieruchomości stanowią w przeważającej części grunty niezabudowane, rolne oraz zalesione. Odległość do Żyrardowa wynosi około 10 km, Skierniewic około 20 km oraz około 55 km do Warszawy. Dostęp do działek zapewniony jest poprzez drogę gruntową, wiodącą częściowo przez las.

CENA WYWOŁAWCZA


Cena ww. nieruchomości wynosi: 256 000 PLN netto

Sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

KONTAKT

Justyna Stelmach

justyna.stelmach@pekao.com.pl

tel. 609-540-037

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036
Powrót do listy  
ALEKSANDRÓWEK, GM. ŁASK
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ALEKSANDRÓWEK, GM. ŁASK
 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa stanowiąca prawo własności działki o numerze ewidencyjnym 132 o powierzchni 21.900 m2 położona w Aleksandrówku, gmina Łask, woj. łódzkie. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr SR1L/00022068/2. Działka charakteryzuje się nieregularnym kształtem, zbliżonym do trapezu o wymiarach podstaw (wymiary działki) około 155 m i 60 m i około 225 m (szerokość działki). Praktycznie cała powierzchnia działki jest zalesiona. Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask, nieruchomość leży na obszarze oznaczonym jako tereny lasów oraz w niewielkiej części tereny zabudowy letniskowej i rekreacyjnej.

Nieruchomość znajduje się w miejscowości Aleksandrówek w gminie Łask, bezpośrednio przy granicy z gminą Buczek, w centralnej części województwa łódzkiego. Nieruchomość znajduje się w odległości około 200 m od drogi wojewódzkiej nr 473,  z której jest dojazd do działki. W odległości około 3,5 km od przedmiotowej nieruchomości ww. droga wojewódzka łączy się na węźle z trasą ekspresową S8. Nieruchomość oddalona jest o około 1,5 km od głównych zabudowań Aleksandrówka oraz 7 km od centrum Łaska.

CENA WYWOŁAWCZA

Cena ww. nieruchomości wynosi: 56 790 PLN netto

Sprzedaż nieruchomości objęta jest zwolnieniem z opodatkowania VAT.
Nabywca nieruchomości musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.


INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

KONTAKT

Justyna Stelmach

justyna.stelmach@pekao.com.pl

tel. 609-540-037

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036

Aleksand_B
Aleksand_A

Powrót do listy  
BĘBNÓW, GM. KONOPNICA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

BĘBNÓW, GM. KONOPNICA, POW. WIELUŃSKI

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość stanowiąca prawo własności działek gruntu:
 • nr ewidencyjny 5, o powierzchni 4.151m2,
 • nr ewidencyjny 91 o powierzchni 9.312 m2,
 • nr ewidencyjny 213 o powierzchni 6.139 m2,

o łącznej powierzchni 19.602 m2, położone we wsi Bębnów, gmina Konopnica, województwo łódzkie.

Przeznaczenie gruntów:
 • Działka nr ew. 5: tereny o funkcji mieszanej - zabudowa zagrodowa, jednorodzinna i rekreacyjna / tereny o funkcji rolniczej z zakazem zabudowy,
 • Działka nr ew. 91: tereny o funkcji rolniczej z rozproszoną zabudową wyłącznie związaną z rolnictwem / tereny lasów,
 • Działka nr ew. 213: tereny użytków zielonych.           

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr SR1W/00020672/4.

Działki ewidencyjne nr 5 i 91 leżą przy drodze gminnej, którą można dojechać do głównych zabudowań wsi Bębnów i dalej do Konopnicy. Działka nr 213 nie posiada dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość oddalona jest o około 7 km od Konopnicy, 8 km od Osjakowa oraz 22 km od Wielunia. Otoczenie działki ewidencyjnej nr 5 i dz. nr 91 stanowią grunty niezabudowane rolne oraz leśne oraz zabudowa zagrodowa. Działki przylegają do drogi gminnej. Otoczenie działki nr 213 stanowią tereny rolne, łąki pastwiska oraz tereny leśne. Działka posiada dostęp do drogi żwirowej (leśnej).

CENA WYWOŁAWCZA


Cena ww. nieruchomości wynosi: 29 600 PLN netto w tym:

 • 11.600 PLN netto - część działki nr 5 o powierzchni 1.600 m2, leżącej w strefie oznaczonej symbolem MR - MN - ML oraz część działki nr 91 o powierzchni 5.072 m2, oznaczonej symbolem R2, objęte są opodatkowaniem podatkiem VAT w wysokości 23%, zgodnie z przepisami prawa,
 • 18.000 PLN - część działki nr 5 o powierzchni 2.551 m2, leżącej w strefie oznaczonej symbolem R1, część działki nr 91 o powierzchni 4.240 m2, oznaczonej jako ZL oraz działka nr 213, o powierzchni 6.139 m2, leżąca na obszarze oznaczonym symbolem 2RZ, są objęte zwolnieniem z opodatkowania VAT.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

KONTAKT


Justyna Stelmach

justyna.stelmach@pekao.com.pl

tel. 609-540-037

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036Powrót do listy  
BRZEZINY, UL. WOJSKA POLSKIEGO 51
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

BRZEZINY UL. WOJSKA POLSKIEGO 51

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej, składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 653 o powierzchni 8.462 m2, położona w Brzezinach przy ul. Wojska Polskiego 51, woj. łódzkie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LD1B/00011479/1.

Działka charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu oraz silnie wydłużonym kształtem, zbliżonym do prostokąta. Jest ułożona ukośnie w stosunku do ul. Wojska Polskiego, jest niezagospodarowana i nieogrodzona. Na działce znajdują się jedynie pozostałości zabudowy letniskowej (fundament).

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego 51 w Brzezinach. Nieruchomość otaczają głównie tereny niezabudowane: grunty orne, użytki zielone, grunty zalesione i zadrzewione. Pojedyncze działki są zagospodarowane pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną.

CENA WYWOŁAWCZA

Cena ww. nieruchomości wynosi: 110 000 PLN netto, w tym:

 • 47 400 PLN netto - część działki nr 653 o powierzchni 3.645 m2, przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej objęta jest opodatkowaniem podatkiem VAT w wysokości 23%, zgodnie z przepisami prawa,
 • 62 600 PLN - część działki nr 653 o powierzchni 4.817 m2, oznaczonej jako tereny zieleni nieurządzonej  oraz las jest objęta zwolnieniem z opodatkowania VAT.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

KONTAKT

Justyna Stelmach

justyna.stelmach@pekao.com.pl

tel. 609-540-037

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036
Powrót do listy  
SOLEC KUJAWSKI, UL. TORUŃSKA 61A
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SOLEC KUJAWSKI UL. TORUŃSKA 61A


Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 801/1 o powierzchni 720 m2, położona w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 61 A, zabudowana budynkiem biurowym. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00063028/8.

Obiekt został oddany do użytkowania 1993 roku. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 284 m2, powierzchnia całkowita 875,63 m2, zaś powierzchnia użytkowa 614,14 m2.

Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną i  znajdują się w nim następujące instalacje: C.O., wodociągowa, gazowa, elektryczna, sygnalizacji alarmowej, gazowa, telefoniczna, telewizyjna, odgromowa.

Nieruchomość położona jest we wschodniej części miasta Solec Kujawski, w pierwszej linii zabudowy przy ulicy Toruńskiej 61A. Otoczenie nieruchomości stanowi w przeważającej części zabudowa przemysłowa, usługowa oraz tereny niezabudowane. W dalszej odległości od przedmiotowej nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne. Nieruchomość położona jest w odległości około 3 km od administracyjnego i handlowego centrum miasta.

CENA WYWOŁAWCZA

Cena ww. nieruchomości wynosi: 834 000 PLN netto

Sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

KONTAKT


Zbigniew Duran

zbigniew.duran@pekao.com.pl  

tel. 605-553-096

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036

Powrót do listy  
CHEŁM, UL. SZYMANOWSKIEGO 8
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

CHEŁM, UL. SZYMANOWSKIEGO 8

 

Przedmiot sprzedaży stanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego nr 8, o powierzchni 248,72 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci piwnicy, o powierzchni 101,13 m2, tj. o łącznej powierzchni 349,85 m2, położone w Chełmie przy ul. Szymanowskiego 8. Dla przedmiotowego prawa Sąd Rejonowy w Chełmie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LU1C/00039427/3.

Bank rozbudował lokal użytkowy na parterze o około  10  m2 dobudowując pomieszczenie "przedsionek" i przedłużając pomieszczenie komunikacyjne oraz na kondygnacji podziemnej o  około 33 m2 dobudowując pomieszczenia skarbców: nocny, dzienny oraz sejfowy. Dodatkowo utwardzono i ogrodzono niewielki dziedziniec o powierzchni około 41 m2.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Sprzedającego powierzchnia lokalu do korzystania wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 391,83 m2, z czego parter zajmuje  257,93 m2, a piwnica 133,90 m2 (inwentaryzacja  lokalu z dnia 9 listopada 2015 r. ).

Lokal charakteryzuje się dobrym stanem technicznym.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Chełm, w województwie lubelskim przy ulicy Szymanowskiego 8 i zlokalizowana jest w południowo - wschodniej części miejscowości Chełm, około 300 metrów od jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta, ulicy Lwowskiej, gdzie koncentrują się liczne obiekty usługowe oraz w odległości około 1,5 km od ścisłego centrum. 
Nieruchomość oddalona jest o 500 metrów od przystanku miejskich linii autobusowych przy ulicy Lwowskiej, gdzie obsługiwanych jest 6 połączeń oraz  około 200 metrów od przystanku przy ulicy Henryka Wieniawskiego (obsługuje 1 linię autobusową). Dworzec PKP oddalony jest o około 2,3 km, dworzec PKS - o około 1,1 km od przedmiotowej nieruchomości.

CENA WYWOŁAWCZA

Cena ww. nieruchomości wynosi: 452 000 PLN netto

Cena wywoławcza uwzględnia wartość nakładów poniesionych na zabudowę dziedzińca nie objętego w/w spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.

Sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

KONTAKT

Justyna Stelmach

justyna.stelmach@pekao.com.pl

tel. 609-540-037

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036

Powrót do listy  
ŁODŹ, UL JANOSIKA 118 i 118A
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ŁODŹ, UL. JANOSIKA 118 i 118A


Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości stanowiące:

 • prawo własności działki o numerze ewidencyjnym 100/1 o powierzchni 1.021 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym  oraz
 • prawo własności niezabudowanej działki
  o numerze ewidencyjnym 100/2 o powierzchni 1.185 m2 położone w Łodzi przy ul. Janosika 118-118a

Działki gruntu charakteryzują się płaskim ukształtowaniem terenu oraz trapezowym kształtem.

Działka o numerze 100/1 zabudowana jest budynkiem gospodarczym, kwalifikującym się do rozbiórki.

Działka nr 100/2 jest niezabudowana. Na działce zlokalizowane są pozostałości fundamentów.


Sprzedaży podlegają łącznie obie nieruchomości.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszar, na którym zlokalizowane są nieruchomości, obszar oznaczony jest jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (33MN).

Przedmiotowe nieruchomości położone są w Łodzi w dzielnicy Widzew,  w odległości ok. 20 min dojazdu samochodem od centrum miasta. W okolicy znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe. Lokalizacja nieruchomości sprawia, że jest ona łatwo dostępna zarówno prywatnymi, jak i publicznymi środkami transportu.


CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi: 277 000 PLN netto

Sprzedaż:

prawa własności działki o numerze ewidencyjnym 100/1 o powierzchni 1.021 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym, objęta zwolnieniem z opodatkowania VAT.

prawa własności niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 100/2 o powierzchni 1.185 m2 objęta jest opodatkowaniem podatkiem VAT w wysokości 23%, zgodnie z przepisami prawa.

Sprzedaży podlegają łącznie nieruchomość 1 i nieruchomość 2.
 

INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.


 

KONTAKT

Justyna Stelmach

justyna.stelmach@pekao.com.pl

tel. 609-540-037

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036

Powrót do listy  
ŁODŹ, UL.RZGOWSKA 62 lok. 10
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ŁÓDŹ, UL. RZGOWSKA 62 lok. 10


Przedmiotem sprzedaży jest lokal usługowo - biurowy nr 10, położony w Łodzi, przy ulicy Rzgowskiej 62,  stanowiący spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, o powierzchni użytkowej 132,15 m2,  usytuowany na parterze i w piwnicy  w budynku mieszkalnym. Dla przedmiotowego spółdzielczego prawa do lokalu Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LD1M/00148367/3. W skład lokalu wchodzi: sala operacyjna, bankomat, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne, magazyn, pomieszczenie techniczne, korytarz wraz z klatką schodową oraz WC. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 132,15 m2, z czego 61,44 m2 stanowi powierzchnia zlokalizowana w piwnicy. Lokal jest w dobrym stanem technicznym.

Dla terenu obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 68/1, 69/2, 67, 61/154, 61/151 oraz 61/153 z obrębu G-14 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowy lokal położony jest w południowej części Łodzi w dzielnicy Górna. Otoczenie lokalu stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz usługowo-handlowa w formie samodzielnych pawilonów handlowych i lokali w parterach budynków mieszkalnych.

CENA WYWOŁAWCZA


Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi: 194 000 PLN netto

Sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.


INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.


KONTAKT


Justyna Stelmach

justyna.stelmach@pekao.com.pl

tel. 609-540-037

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036

Powrót do listy  
PRZEMYŚL, UL. JAGIELLOŃSKA 7
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PRZEMYŚL, UL. JAGIELLOŃSKA 7Przedmiotem sprzedaży jest lokal biurowy nr 2, położony w Przemyślu, przy ulicy Jagiellońskiej 7,  stanowiący spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, o powierzchni użytkowej 116,00 m2,  usytuowany na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Dla przedmiotowego spółdzielczego prawa do lokalu prowadzona jest księga wieczysta Nr PR1P/00053447/1.

Lokal składa się z Sali głównej, dwóch pokoi socjalnych, archiwum, wc, bankomatu i wiatrołapu i posiada niezależne wejście i duże okna od strony ulicy Jagiellońskiej. Między powierzchnią wynikającą z inwentaryzacji powierzchni i dokumentu przydziału spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego występuje rozbieżność.

Obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość objęty jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowy lokal położony jest w obrębie Starego Miasta, w ścisłym centrum Przemyśla, w odległości około 300 metrów na wschód od rynku. Ulica Jagiellońska jest jedną z głównych ulic Przemyśla - jej szlakiem przebiega droga krajowa DK28. Lokal jest bardzo dobrze skomunikowany z innymi częściami miasta.
W odległości około 200 metrów znajduje się przystanek autobusowy, obsługujący kilka linii odjeżdżających we wszystkich kierunkach miasta. Ponadto, w odległości około 300 metrów od lokalu znajduje się Dworzec Kolejowy Przemyśl Główny.


CENA WYWOŁAWCZA


Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi: 203 000 PLN netto

Sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.


INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.


KONTAKT


Wacław Obłoza

waclaw.obloza@pekao.com.pl 

tel. 603-744-163

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036Powrót do listy  
WARSZAWA, UL. GROCHOWSKA 217
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WARSZAWA, UL. GROCHOWSKA 217Przedmiotem sprzedaży jest lokal biurowy nr 18, położony w Warszawie, przy ulicy grochowskiej 217,  stanowiący spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, o powierzchni użytkowej 126,71 m2,  usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalno-usługowym. Dla przedmiotowego spółdzielczego prawa do lokalu nie założono księgi wieczystej.
W skład lokalu wchodzi sala operacyjna ze stanowiskiem kasowym, pokój socjalny, korytarz i toaleta. Główne wejście do budynku, prowadzące na klatkę schodową dostępne jest bezpośrednio z ulicy Grochowskiej. Klatka schodowa prowadzi bezpośrednio do wejścia do lokali usługowych i mieszkalnych zlokalizowanych w budynku. Obszar, na którym położona jest przedmiotowy lokal objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna. Lokal położony jest w Warszawie, na osiedlu Grochów, w dzielnicy Praga Południe, przy ul. Grochowskiej 217 w odległości około 100 m od Ronda Wiatraczna, przy którym zbiegają się główne ciągi komunikacyjne dzielnicy Praga Południe: ul. Grochowska, al. Waszyngtona i al. Stanów Zjednoczonych. Oprócz tego na Rondzie krzyżują się dwie trasy tramwajowe biegnące wzdłuż ul. Grochowskiej i al. Waszyngtona. Taka lokalizacja umożliwia sprawną komunikację z pozostałymi dzielnicami Warszawy oraz z innymi miastami Polski.  Otoczenie przedmiotowego lokalu stanowi intensywna, wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa z usługami w parterze, jak również obiekty usługowo-handlowe. Dostęp do środków transportu publicznego możliwy jest dzięki sąsiedztwu licznych przystanków autobusowych i tramwajowych. W odległości około 3,5 km od przedmiotowego lokalu znajduje się dworzec kolejowy Warszawa Wschodnia, z którego kursują pociągi podmiejskie i dalekobieżne. Stacja drugiej linii metra - Stadion Narodowy, mieści się około 3 km od lokalu.


CENA WYWOŁAWCZA


Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi: 688 000 PLN netto

Sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.


INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.


KONTAKT


Justyna Stelmach

justyna.stelmach@pekao.com.pl

tel. 609-540-037

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036
Powrót do listy  
WARSZAWA, UL. ABRAHAMA ROMANA 12
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WARSZAWA, UL. ABRAHAMA ROMANA 12Przedmiotem sprzedaży jest lokal biurowy położony w Warszawie, przy ulicy Gen. R. Abrahama 12,  stanowiący spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, o powierzchni użytkowej 155,20 m2,  usytuowany na parterze i w podpiwniczeniu  w budynku mieszkalno-usługowym. Dla przedmiotowego spółdzielczego prawa do lokalu nie założono księgi wieczystej. W skład lokalu wchodzi sala operacyjna, pokój biurowy, korytarz, skarbiec położone na parterze oraz pomieszczenie socjalne, pomieszczenie techniczne, dwie toalety, serwerownie i korytarz zlokalizowane w podpiwniczeniu. W ostatnich latach sala obsługi klienta została odmalowana. Przeprowadzona kontrola przewodów kominiarskich i wentylacji oraz kontrola instalacji elektrycznej stwierdzają, że lokal spełnia wszystkie normy w tym zakresie. Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Lokal położony jest w Warszawie, na osiedlu Gocław, będącym częścią dzielnicy Praga Południe, przy ul. Gen. R. Abrahama 12 i położony jest naprzeciw zbiornika wodnego "Balaton".  W odległości ok. 500 m zlokalizowane są ulice Fieldorfa i Bora-Komorowskiego - główne arterie komunikacyjne Gocławia. Otoczenie stanowi intensywna, wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa, jak również obiekty usługowo-handlowe oraz placówki oświaty.

Lokal położony jest około 8 km od centrum Warszawy. Dzięki bliskiemu sąsiedztwu drogi krajowej nr 2 (około 2 km) możliwa jest sprawna komunikacja transportem prywatnym z pozostałymi dzielnicami Warszawy oraz z innymi miastami Polski.

Dostęp do środków transportu publicznego dostępny jest dzięki sąsiedztwu przystanku autobusowego przy ul. Gen. R. Abrahama, zlokalizowanego bezpośrednio przed budynkiem oraz przystanku zlokalizowanego 600 m od lokalu.


CENA WYWOŁAWCZA


Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi: 700 000 PLN netto

Sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.


INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.


KONTAKT


Justyna Stelmach

justyna.stelmach@pekao.com.pl

tel. 609-540-037

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036


Powrót do listy  
BIAŁA PODLASKA, AL. TYSIĄCLECIA 28A
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

BIAŁA PODLASKA, AL. TYSIĄCLECIA 28APrzedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr 7 stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Białej Podlaskiej przy al. Tysiąclecia 28A, o powierzchni użytkowej 241,42 m2, położony na parterze i w piwnicy budynku trzypiętrowego, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1B/00084271/3.

Lokal położony jest około 2 km od Placu Wolności, który uznawany jest za centralny punkt miasta. Ze względu na swoją lokalizację w części śródmiejskiej, przy jednej z głównych ulic miasta, dostępność komunikacyjna jest dobra. Lokal jest obecnie wynajmowany.

CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi: 371 000 PLN netto

Sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.


INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

 

KONTAKT


Justyna Stelmach

justyna.stelmach@pekao.com.pl

tel. 609-540-037

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036Powrót do listy  
WARSZAWA, UL. PŁK. W. BELINY-PRAŻMOWSKIEGO 11
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WARSZAWA, UL. PŁK. W. BELINY-PRAŻMOWSKIEGO 11Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym przy ul. Płk W. Beliny-Prażmowskiego 11, dzielnica Bemowo.

Nieruchomość składa się z działki o numerze ewidencyjnym 158 o powierzchni 1.503 m2, będącej przedmiotem prawa własności. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 567,86 m2 (z uwzględnieniem dobudowanego do niego pawilonu z salą basenową o powierzchni 70,7 m2). Budynek jest podpiwniczony, posiada 2 kondygnacje naziemne oraz poddasze użytkowe. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgą Wieczystą nr WA1M/00028321/2.

W willi znajduje się 11 pokoi - 7 pokoi z łazienkami, 4  bez łazienek oraz jeden pokój z aneksem kuchennym. Ponadto na parterze budynku znajdują się: kuchnia, szatnia, łazienka oraz 2 sale konferencyjne (jedna na maksymalnie 15 osób, druga na 30 osób).

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, został wybudowany w 1990 roku.

Otoczenie nieruchomości stanowią domy jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej. W niedalekiej odległości znajdują się również Park Leśny Bemowo oraz tereny lotniska wojskowego Warszawa - Babice.  W okolicy jest 7 linii autobusowych oraz linia tramwajowa nr 20.

CENA WYWOŁAWCZA


Cena ww. nieruchomości wynosi: 2 128 000 PLN netto

Sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • swobodnego wyboru oferty,

 • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

 • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

 • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.


2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

KONTAKT

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036

Beata Stępień

beata.stepien2@pekao.com.pl

tel. 691-203-036
Powrót do listy  
Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt