Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

GRUPA PEKAO

Grupa Banku Pekao S.A. składa się z instytucji finansowych i niefinansowych, skupionych wokół banku uniwersalnego i oferuje wszystkie dostępne w Polsce usługi finansowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

         

Grupę kapitałową tworzą Bank Pekao S.A. jako podmiot dominujący oraz spółki zależne. Bank posiada ponadto akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych, a także zaangażowania mniejszościowe. 

 
   
   

Nazwa spółki
(działalność)

Adres
 

Telefon/Faks
                                           

Spółki zależne Banku Pekao S.A.

1

Centralny Dom
Maklerski Pekao S.A.
(maklerska)

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.cdmpekao.com.pl/

tel.   +48 (22) 821 88 22,
faks +48 (22) 856 17 77

2

Centrum Bankowości
Bezpośredniej Sp. z o.o.
(call center)

ul. J. Conrada 37
31-357 Kraków 
www.cbb.pl/

tel. +48 (12) 635 44 50
faks: +48 (22) 571 48 52

3

Centrum Kart S.A
(finansowa pomocnicza)

ul. Giełdowa 5
01-211 Warszawa

tel. +48 (22) 534 23 43
faks +48 (22) 534 23 44

4

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.
(doradztwo finansowe, maklerska)

ul. Puławska 107
02-595 Warszawa
www.xelion.pl/

tel. +48 (22) 565 44 00
faks +48 (22) 565 44 01
Infolinia: 801 370 370

5

Pekao Bank Hipoteczny S.A.
(bankowa)

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.pekaobh.pl/

tel. +48 (22) 852 19 00
tel. +48 (22) 852 19 01
faks +48 (22) 852 61 23
Infolinia: 801 801 482

6

Pekao Faktoring Sp. z o.o.
(usługi faktoringowe)

ul. Krakowskie Przedmieście 64
20-076 Lublin
www.pekaofaktoring.com.pl/

tel. +48 (81) 445 20 00
faks +48 (81) 445 20 02

7

Pekao Financial Services Sp. z o.o.
(agent transferowy)

ul.Postępu 21
02-676 Warszawa
www.pekao-fs.com.pl/

tel. +48 (22) 640 09 01
faks +48 (22) 640 09 02

8

Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. w likwidacji

ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa

tel.   +48 (22) 524 68 31
faks +48 (22) 534 63 82

9

Pekao Investment Banking S.A.
(maklerska)

ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
www.pekaoib.pl/

tel. +48 (22) 586 29 99
faks +48 (22) 586 28 52

10

Pekao Leasing Sp. z o.o.
(leasingowa)

ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

Adres do korespondencji:
Centrala
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
www.pekaoleasing.com.pl/

tel. +48 (22) 548 21 00
faks +48 (22) 548 21 10
infolinia: 0 800 506 441

11

Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w likwidacji

ul. Wołoska 18,
02-675 Warszawa 
www.pekaopte.pl/

tel. +48 (22) 856 19 00
infolinia: 801 222 022

12

Pekao Property S.A.
(deweloperska)

ul. Puławska 54/56,
02-592 Warszawa

tel.: +48 (22) 656 02 69/44

13

Pekao Investment Management S.A.
(spółka holdingowa)

ul. Marynarska 15 
budynek New City,
02-674 Warszawa
www.pekaotfi.pl/

Recepcja:
tel. +48 (22) 640 40 00 
faks +48 (22) 640 40 05

Spółki pośrednio zależne

1

FPB Media Sp. z o.o. (zależna od Pekao Property S.A.) (deweloperska)

ul. Puławska 54/56,
02-592 Warszawa

tel: +48 (22) 656 02 69/44

2

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zależna od Pekao Investment Management S.A.) (zarządzanie aktywami)

ul. Marynarska 15
budynek New City,
02-674 Warszawa
www.pekaotfi.pl/

tel.: +48 (22) 640 40 40
Infolinia: +48 801 641 641

Szczegółowe informacje dotyczące składu Grupy kapitałowej Banku zamieszczone są w Sprawozdaniach Finansowych.

Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt