HISTORIA BANKU PEKAO SA

W swej ponad osiemdziesięcioletniej historii Bank Pekao S.A. działał nieprzerwanie w różnych warunkach politycznych i gospodarczych. Zawsze jednak był ważnym elementem systemu bankowego i zawsze dobrze służył swoim klientom.

Początek

Henryk Gruber  

Henryk Gruber, Prezes Pocztowej Kasy Oszczędności, był pierwszym, który zwrócił uwagę, że ośmiu milionom Polaków żyjącym na obczyźnie potrzebny jest bank, któremu będą mogli zaufać i który zaoferuje oczekiwane usługi  finansowe.  

Jego idea stała się faktem 17 marca 1929 roku, kiedy to  na podstawie decyzji Ministerstwa Skarbu został powołany Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. A 29 października tegoż roku Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał wpisu Banku Polska Kasa Opieki S.A. do rejestru handlowego. Akcjonariuszami spółki zostały trzy państwowe instytucje finansowe: Pocztowa Kasa Oszczędności, Bank Gospodarstwa Krajowego i Państwowy Bank Rolny.

Statutowe zadania Banku obejmowały wszelkie uprawnienia banku komercyjnego w celu objęcia obsługą wszystkich większych skupisk polskiej emigracji. Do wybuchu wojny, Bank Polska Kasa Opieki S.A. otworzył placówki we Francji, Argentynie, w Tel Avivie i w USA.  .

Lata 1939-45, mimo wojny, Bank Polska Kasa Opieki S.A. przetrwał bez większego uszczerbku w substancji majątkowej, zachowując zaufanie klientów i dobrą reputację wśród emigracji.

   Statut

W gospodarce centralnie planowanej

Po wojnie, działalność operacyjna w kraju została wznowiona na początku 1946 roku.  

W 1969 roku Skarb Państwa wszedł w posiadanie większościowego pakietu akcji Banku. Powszechna Kasa Oszczędności, kontynuująca pod nową nazwą działalność przedwojennej Pocztowej Kasy Oszczędności pozostała akcjonariuszem Banku z udziałem mniejszościowym.

W latach 1971 -1989 kiedy władza zezwoliła obywatelom na posiadanie walut obcych na rachunkach, bank wyspecjalizował się w dewizowej obsłudze ludności.

   Waluty

Rynek i rozwój

Wraz z powrotem do gospodarki rynkowej w 1989 roku, Bank Pekao zaczął realizować strategię rozwoju banku uniwersalnego z ofertą bankowości  detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej.  Utworzył też pierwsze w powojennej Polsce biuro maklerskie, które rozpoczęło działalność 1 marca 1991 roku i wprowadzało na giełdę pierwsze prywatyzowane spółki.   

Bank Pekao S.A. był pionierem na rynku kart płatniczych, a Eurokonto było pierwszym na rynku nowoczesnym pakietem produktów i usług.

W 1996 roku decyzją rządu została utworzona grupa bankowa Pekao S.A. z udziałem Banku Depozytowo-Kredytowego S.A. w Lublinie, Pomorskiego Banku Kredytowego S.A. w Szczecinie i Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. w Łodzi. W 1997 r. nowym, wspólnym logo Grupy Pekao S.A.  został żubr.

    Eurokonto

Prywatyzacja i giełda

Giełda  

 Prywatyzacja Banku Pekao S.A. rozpoczęła się w czerwcu 1998 roku, gdy Skarb Państwa sprzedał w ofercie publicznej 15% akcji Banku. Debiut Banku na GPW dnia 30 czerwca 1998 roku był udany: 55 złotych za akcję, tj.  o ponad 22% więcej niż cena emisyjna i o 28,5% więcej niż cena z dyskontem, po jakiej nabyli akcje inwestorzy indywidualni.

W połowie 1998 roku akcjonariuszem Banku został Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który objął nową emisję akcji wartości 100 mln dol. tj. 5,29%kapitału.

W Grupie UniCredit

Porozumienie  

Od 3 sierpnia 1999 r. Pekao S.A. stał się członkiem międzynarodowej grupy bankowej UniCredito Italiano (UCI). W efekcie przetargu Ministerstwa Skarbu Państwa na inwestora strategicznego,  pakiet 52,09% akcji Banku objęło włosko-niemieckie konsorcjum UniCredito Italiano S.p.A. i Allianz AG.  

W 2004 roku GPW dopuściła Bank do działania na rachunek własny na rynku podstawowym giełdy, a rok później konsorcjum banków Pekao SA i Citibank Handlowy wygrało przetarg na przygotowanie i przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji Przychodowych. Była to pierwsza emisja tego typu obligacji nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowej.

Wielka integracja

Przedsięwzięciem zdecydowanie najtrudniejszym w długiej historii Banku było połączenie Banku Pekao S.A. z częścią Banku BPH S.A. Integracja na polskim rynku była konsekwencją decyzji o połączeniu Grupy UniCredit i Banku HVB z czerwca 2005 r., strategicznych inwestorów obu krajowych banków.

Wiosną 2006 roku Ministerstwo Skarbu Państwa i UniCredit podpisały porozumienie określające warunki integracji. Do przeprowadzenia podziału Banku BPH SA i przyłączenia jego wydzielonej większej części do Pekao SA niezbędna była zmiana w polskim prawie bankowym, co stało się 19 października 2006 r.  

Dnia 3 października 2007 r. Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na podział Banku BPH SA i przyłączenie jego wydzielonej części do Banku Pekao SA. Tym samym 30 listopada mogła dokonać się fuzja prawna Banków Pekao SA i BPH SA.

W dniu fuzji prawnej klienci indywidualni i  biznesowi przyłączanych do Banku Pekao SA oddziałów Banku BPH SA oraz wszyscy klienci korporacyjni stali się klientami nowego Banku Pekao SA.

Integracja

W 2009 roku Centrala Banku została przeniesiona do nowoczesnej siedziby- Lipowy Office Park w Warszawie, gdzie  zgrupowano wszystkie jednostki, dotychczas mieszczące się w różnych lokalizacjach.

Rok 2009 był kolejnym rokiem, w którym Bank został wyróżniony za swoją pozycję i postawę. W 4. edycji rankingu PremiumBrand Bank Pekao SA otrzymał tytuł "Marki Wysokiej Reputacji" w kategorii finanse. Jednocześnie pozycja Banku Pekao SA jako rynkowego lidera została potwierdzona na arenie międzynarodowej przez dwumiesięcznik "emeafinance", który przyznał Pekao tytuł "Best Bank in Poland 2009".Natomiast nagrodę "Best Bank in Poland" Bank Pekao otrzymał w konkursie "CEE & CIS Banking Awards" magazynu "emeafinance". Konkurs "emeafinance" CEE & CIS Banking Awards wyróżnia wiodące banki w Europie Środkowo-Wschodniej i na innych rynkach wschodzących za ich osiągnięcia w obecnym roku.

W listopadzie 2009 roku, po ponad 6 latach pracy dla Banku Pekao SA, na posiedzeniu Rady Nadzorczej Jan Krzysztof Bielecki złożył rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu Banku oraz ze wszystkich zajmowanych stanowisk w Grupie UniCredit i jej spółkach zależnych, ze skutkiem na 11 stycznia 2010 r.

Nowym Prezesem Zarządu Banku została Alicję Kornasiewicz, którą Rada Nadzorcza Banku Pekao SA powołała na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2010 r. Do czasu uzyskania zgody KNF, Pani Kornasiewicz była Członkiem Zarządu pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu, a w tym czasie obowiązki Prezesa Banku pełnił Pan Luigi Lovaglio, Dyrektor Generalny i I Wiceprezes Banku.

W 2010 roku Bank Pekao SA został uznany za najcenniejszą polską firmę w 2009 roku w rankingu tygodnika "Newsweek Polska" oraz firmy konsultingowej AT Kearney. W ciągu 5 lat Bank awansował z 4 na 1 miejsce.

Bank Pekao zwyciężył także w XIV edycji konkursu "Lider Informatyki" w kategorii "Bankowość i Finanse". Konkurs "Lider Informatyki", organizowany od kilkunastu lat przez redakcję pisma Computerworld, wyłania przedsiębiorstwa i instytucje odnoszące sukcesy w dziedzinie informatyzacji. To najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie tego typu w Polsce.

Najważniejszym wyróżnieniem dla Banku Pekao SA w dziedzinie korporacyjnej odpowiedzialności społecznej było niewątpliwie przyznanie Bankowi tytułu Mecenasa Roku 2011.  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował Bank Pekao nagrodą Mecenasa Roku 2011. Wyróżnienie to przyznawane jest co roku tylko jednej instytucji komercyjnej za wspieranie przedsięwzięć kulturalnych.

Wśród imprez, które w 2010 roku otrzymały wsparcie naszego Banku, znalazły się m. in. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans we Wrocławiu, XX Festiwal Mozartowski w Warszawie, czy XIV Festiwal Szekspirowski w Gdańsku. Bank Pekao współpracował też ze znamienitymi  instytucjami kulturalnymi, takimi jak: Filharmonia Narodowa w Warszawie, Narodowy Stary Teatr i Muzeum Narodowe w Krakowie. Jest też oficjalnym sponsorem prestiżowego plebiscytu Paszporty POLITYKI - nagród przyznawanych młodym, szczególnie wyróżniającym się twórcom.

19 lipca 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pana Luigi Lovaglio na funkcję Prezesa Zarządu Banku Pekao SA. Luigi Lovaglio stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pekao SA objął decyzją Rady Nadzorczej z dniem 1 maja 2011 roku. Wcześniej pełnił funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Banku Pekao. Do Zarządu Banku Pekao dołączył we wrześniu 2003 roku.

14 listopada 2011 r. nastąpiło oficjalne ogłoszenie, iż Bank Pekao jest Oficjalnym Bankiem i Sponsorem Narodowym UEFA EURO 2012. To nie przypadek. Wspieraliśmy finansowanie największych, strategicznych inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury Polski na UEFA EURO 2012.

Z myślą o klientach na czas UEFA EURO 2012 Bank przygotował nowe produkty oraz szereg wydarzeń towarzyszących. Zostaliśmy sponsorem UEFA EURO 2012, by podkreślić, że obok naszych tradycyjnych wartości, takich jak zaufanie, solidność i bezpieczeństwo, stawiamy także na nowoczesność, rozwój i młodość. Podążamy z duchem czasu, rozwijamy się i jesteśmy blisko naszych pracowników i klientów. Hasłem Banku na ten czas stało się: "Czasami zwykłe emocje nie wystarczą. Dlatego jesteśmy sponsorem UEFA EURO 2012".

Sponsoring tej największej w historii Polski imprezy sportowej stał się dla Banku okazją do odświeżenia swojego wizerunku. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań rynkowych, wzięciu pod uwagę oczekiwań klientów, a także po dogłębnym przeanalizowaniu sytuacji rynkowej, została podjęta decyzja o odświeżeniu znaku i barw Banku Pekao. W ten sposób Bank pokazał, że w swoich działaniach nie tylko idzie równo z rynkiem, ale go wyprzedza.

Od kilku lat zmieniamy się. Wprowadziliśmy nowy model obsługi Klientów, systematycznie dodajemy do naszej oferty innowacyjne produkty i usługi, prowadzimy intensywne prace modernizacyjne w naszych oddziałach, rozwijamy zintegrowane kanały dystrybucji i kontaktu z Bankiem.

Teraz chcemy jeszcze bardziej podkreślić zmiany, które zaszły w naszym Banku i w postrzeganiu naszego wizerunku.

W nowych barwach chcemy wejść na nowy, wyższy poziom konkurencyjności na rynku. Naszą siłą jest nasza nazwa - Bank Pekao. Do tradycji, solidności, rzetelności, zaufania i siły - wartości, przypisywanych marce Pekao, chcemy dodać aspekt nowoczesności i młodości. W tym pomoże nam odświeżony znak i barwy.

Proces odświeżania znaku i barw jest zaplanowany etapami i potrwa kilka miesięcy. Już 8 czerwca 2012, wraz z pierwszym gwizdkiem na UEFA EURO 2012 w czterech miastach gospodarzach Mistrzostw: Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, a także w Krakowie, na wybranych oddziałach pojawiły się nowe barwy i znak.

Przy okazji zmiany oznakowania, placówki zostaną odnowione i odświeżone. Proces ten potrwa kilkanaście miesięcy.

Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty