BANK PEKAO S.A.

Komunikat dotyczący wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Nike" [ 07.06.2017 ]

Środki gwarantowane zostaną wypłacone w wysokości wskazanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w gotówce lub w formie przelewu na rachunek wskazany przez deponenta.

W celu odebrania środków gwarantowanych klienci będący osobami fizycznymi powinni stawić się z dowodem osobistym, paszportem, kartą pobytu, "dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu" lub "kartą stałego pobytu członka rodziny obywatela UE", w wybranej placówce Banku Pekao S.A. Listę placówek znajdą Państwo tutaj.

Klienci nie będący osobami fizycznymi powinni zgłosić się do jednej ze wskazanych placówek Banku wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osób uprawnionych do reprezentacji Klienta oraz: odpisem z KRS - w przypadku, gdy podmiot posiada numer KRS; zaświadczeniem o przyznaniu numeru REGON - w przypadku, gdy podmiot nie posiada numeru KRS; innymi dokumentami poświadczającymi utworzenie oraz sposób reprezentacji podmiotu - w przypadku, gdy podmiot nie posiada numeru KRS ani numeru REGON oraz pieczęcią firmową deponenta.

Bank Pekao S.A. nie pobiera opłat za wypłatę środków gwarantowanych od deponentów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Nike" (SKOK "Nike").
Dodatkowe informacje można uzyskać korzystając z formularza kontaktowego oraz pod numerami infolinii Banku Pekao S.A. 801 365 365 oraz 42 68 38 232 (opłaty za połączenia są zgodne z taryfą danego operatora).

W sprawie systemu gwarancji depozytów prosimy o kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (www.bfg.pl) pod numerami telefonów: 800 569 341 (połączenie bezpłatne), 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45 (opłaty za połączenia są zgodne z taryfą danego operatora).
Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty