Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

BANK PEKAO S.A.

Odstąpienie przez Zarząd Banku Pekao S.A. od dalszych negocjacji w sprawie ewentualnego połączenia z Alior Bankiem [ 07.08.2018 ]

Bank Pekao S.A. przeprowadził proces bardzo szczegółowych analiz wykonalności oraz oceny potencjalnych form współpracy, w tym również potencjalnego połączenia z Alior Bank S.A. Przeprowadzona analiza umożliwiła zawężenie potencjalnych form współpracy do opcji połączenia z Alior Bankiem, z uwzględnieniem emisji akcji połączeniowych Banku Pekao skierowanej do akcjonariuszy Alior. Zarząd Banku Pekao uznał takie rozwiązanie za dające szansę na wygenerowanie możliwie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Banku Pekao.

W trakcie negocjacji Bank Pekao nie doszedł do porozumienia z Alior co do warunków połączenia obu banków. Bank Pekao wziął pod uwagę przede wszystkim warunki finansowe transakcji, jak również - w tym kontekście - obecny moment cyklu gospodarczego, zwiększoną zmienność rynków finansowych oraz model biznesowy Alior. Dlatego, w dniu 7 sierpnia 2018 r., Zarząd Banku odstąpił od dalszych negocjacji z Alior.

Ostatnie kwartały rekordowych wzrostów, silnej kondycji finansowej Banku Pekao oraz rozwoju biznesowego pokazują konsekwencje Banku Pekao w realizacji strategii "Siła Polskiego Żubra", repozycjonując Bank Pekao jako lidera inteligentnego wzrostu.

W bankowości detalicznej Bank Pekao pokazał w tym roku znaczący wzrost sprzedaży ROR, prezentując tym samym nową jakość w akwizycji opartą o Konto Przekorzystne i aplikację PeoPay. Bank wprowadził z sukcesem nową ofertę dla klientów zamożnych oraz biznesowych. Efektywnie wykorzystując sieć oddziałów oraz stawiając na kanały zdalne i zaawansowaną analitykę, Bank osiąga bardzo dobre wzrosty sprzedaży kluczowych produktów - pożyczek gotówkowych, kredytów hipotecznych,  ubezpieczeń oraz produktów inwestycyjnych.

Tworząc nowy, dynamicznie rosnący i rentowny pion MŚP, Bank Pekao postawił na rozwój całościowej relacji z klientem w tym segmencie, osiągając silny wzrost liczby nowych klientów w tym roku. W krótkim czasie Bank Pekao wypracował nową sieć sprzedaży, dedykowany model obsługi, a także rozbudowaną ofertę produktową.

Dzięki pogłębieniu relacji z klientami i selektywnym wzroście w najbardziej perspektywicznych obszarach, Bank Pekao pozostaje liderem bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności. Już dziś Bank Pekao osiąga imponujące rezultaty w zakresie transakcji strukturyzowanych oraz cross-sellingu.

Bank Pekao cały czas kontynuuje wdrażanie działań ukierunkowanych na modernizację technologiczną i podnoszenie efektywności operacyjnej. Bank Pekao wprowadził szereg inicjatyw biznesowych, w tym również w zakresie innowacyjności, mających na celu dalszy rozwój oferty oraz poprawę jakości usług i produktów. W ramach rozwoju biznesu, Bank Pekao kontynuuje i umacnia współpracę z podmiotami z Grupy PZU.

Bank Pekao realizuje zdyscyplinowaną politykę zintegrowanego zarządzania ryzykiem odznaczającą się jednymi z najniższych w sektorze kosztami ryzyka oraz wysokim wskaźnikiem pokrycia aktywów niepracujących.

Bank Pekao pozostaje otwarty na opcje wzrostu nieorganicznego zgodnego z realizacją obecnej Strategii, które mogą zwiększyć wartość generowaną dla akcjonariuszy.
Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt