Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

BANK PEKAO S.A.

Tanie kredyty dla śląskich firm [ 03.10.2018 ]

Bank Pekao S.A. uruchomił nowe preferencyjne kredyty dla małych i średnich przedsiębiorców ze Śląska i prowadzących działalność na terenie województwa. Dlaczego preferencyjne? Ponieważ kredyty w ramach tego programu są w połowie nieoprocentowane. Kredyty udzielane są w ramach linii ESIF Silesia.

Kapitał każdego kredytu w połowie finansowany jest ze środków UE w ramach programu ESIF SILESIA. Ta część jest nieoprocentowana i nie pobierane są za nią prowizje i opłaty. Oznacza to, że koszt kredytu jest diametralnie niższy, ponieważ odsetki i opłaty związane z takim finansowaniem pobierane są tylko od połowy kwoty.

Kredyty oprocentowane tylko w połowie to unikalne rozwiązanie w skali kraju, a dostępne tylko dla śląskich małych i średnich firm.  Wysoka kwota kredytu i długi, 10 letni okres finansowania, pozwoli śląskim firmom taniej inwestować m.in. w nowe maszyny i urządzenia czy hale produkcyjne, czyli ogólnie rzecz biorąc w rozwój własnego biznesu. - powiedział Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao S.A. nadzorujący obszar  MSP. - Celem Banku Pekao S.A. jest ograniczanie barier w dostępie do finansowania dla polskich firm, a nowo wprowadzony kredyt idealnie spełnia te założenie - dodaje Tomasz Styczyński.

Maksymalna kwota kredytu to 17 250 000 PLN. Kwota ta pozwoli na realizację znaczących inwestycji. Maksymalny okres kredytowania to 10 lat.

Linia ESIF Silesia to środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego. Ma ona na celu ułatwienie dostępu do kredytów firmom, które działają i inwestują na Śląsku.

Aby zaoferować tym przedsiębiorstwom dogodne warunki finansowania Bank Pekao podpisał umowę na wykorzystanie tych środków z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym na kwotę około 172 mln PLN.

Program ESIF SILESIA - PRSL Facility współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszu "Silesia EIF FoF" ustanowionego na mocy umowy pomiędzy zarządem województwa śląskiego a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, którego celem jest ułatwianie dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego poprzez wdrożenie instrumentów finansowych we współpracy z wybranymi instytucjami pośredniczącymi, w tym Bankiem Pekao S.A.

Fundusz Silesia EIF FoF finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. śląskiego na lata 2014-2020.
Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt