BANK PEKAO S.A.

Nowe funkcje w usłudze Pekao24 dla klientów detalicznych! [ 04.02.2008 ]

Teraz w serwisach TelePekao - u konsultanta oraz w PekaoInternet można korzystać z nowych, atrakcyjnych funkcji:

 • Polecenie zapłaty/Pekao Zlecenie - to formy rozliczeń bezgotówkowych. Płatności są realizowane na podstawie faktur przesyłanych przez wierzycieli, z którymi Bank podpisał umowę o ich realizację. Wystarczy poprzez Pekao24 złożyć jednorazowe upoważnienie do obciążania rachunku bankowego, a płatności zostaną wykonane w terminach wyznaczonych przez wierzyciela.
 • Wnioski elektroniczne - lista wniosków dostępnych w usłudze Pekao24 została rozszerzona o kolejne:
  - Wniosek o przyznanie/zmianę limitu pożyczki w Eurokoncie,
  - Wniosek o kartę Maestro - o wydanie karty po zastrzeżeniu poprzedniej, o wydanie duplikatu zniszczonej karty oraz o wydanie duplikatu numeru PIN,
  - Wniosek o otwarcie rachunku bieżącego w walucie wymienialnej,
  - Wniosek o otwarcie rachunku brokerskiego w Domu Maklerskim Pekao.
 • Przelewy z kart kredytowych* - funkcja, umożliwia wykonywanie przelewów złotowych z kart kredytowych na rachunki własne, umożliwiając wykorzystywanie limitu kart kredytowych nie tylko do płatności za towary zakupione w sklepach, ale także do opłacania wszelkich rachunków.
 • Zamykanie lokat terminowych - poprzez Pekao24 można nie tylko założyć, ale również zamknąć lokatę. Środki zostaną przekazane na rachunek własny wskazany podczas wykonywania dyspozycji.
 • Powiadomienia SMS - zakres powiadomień SMS został rozszerzony o informacje dotyczące operacji na kartach debetowych takich jak np.: wypłata gotówki, realizacja płatności, sprawdzenie salda.

Ponadto informujemy, że operacje zmiany limitu miesięcznego, numeru telefonu do oddzwaniania, numeru telefonu do PekaoSMS oraz adresu korespondencyjnego do Pekao24 można wykonać również w serwisie PekaoInternet. Operacje te są dodatkowo zabezpieczone oddzwanianiem.

Zachęcamy Państwa do korzystania z nowych funkcji oferowanych w usłudze Pekao24!

Przypominamy, że z dniem 23 stycznia br. zmianie uległy postanowienia Regulaminu "Bankowa usługa telekomunikacyjna Pekao24". * - dotyczy kart kredytowych obsługiwanych przez Bank, wydawanych do wspólnego limitu kredytowego po dniu prawnej integracji Banków na podstawie Regulaminu "Karty płatnicze kredytowe dla osób fizycznych w Banku Pekao S.A." (Pekao MasterCard Credit GOLD, Pekao MasterCard Credit SILVER, Pekao VISA Credit GOLD, Pekao VISA Credit SILVER, Pekao MasterCard Credit (Bursztynowa), Pekao MasterCard Fundacja Na Ratunek Dzieciom, Pekao MasterCard Maltańska, Pekao MasterCard PLATINUM, Pekao MasterCard WORLD SIGNIA, Pekao VISA Credit TOPR).

Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty