Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest podstawą, na której Bank kreuje swoje relacje z otoczeniem, uwzględniając potrzeby wszystkich interesariuszy: klientów, inwestorów, pracowników, partnerów biznesowych i społeczności lokalne.

Fundacja Banku Pekao S.A.
imienia dr. Mariana Kantona

Społecznie odpowiedzialny wizerunek Banku widoczny jest w działalności charytatywnej. Bank prowadzi działalność charytatywną poprzez Fundację.

Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne Banku to integralna część spójnych działań realizowanych przez Bank w obrębie społecznej odpowiedzialności biznesu. Ta część strategii CSR opiera się na budowaniu relacji ze społeczeństwem i wspieraniu jego rozwoju.

Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt