PEKAO W GRUPIE UNICREDIT

Bank Pekao SA od 1999 r. należy do włoskiej Grupy UniCredit, prowadzącej szeroko zakrojoną działalność w 22 krajach w Europie. W Grupie zatrudnionych jest ponad 160 000 osób, pracujących w ponad 9 600 oddziałach.

 

Grupa UniCredit to instytucja finansowa głęboko zakorzeniona w kontynencie  europejskim, która jednocześnie cieszy się silną pozycją na globalnym rynku usług bankowych oraz posiada szeroką bazę klientów.

         

 

Strategiczna pozycja w krajach Europy Zachodniej i Środkowo -Wschodniej przekłada się bezpośrednio na jeden z najwyższych udziałów w lokalnych rynkach.

 

Grupa UniCredit jest jednym z europejskich liderów pod względem skali działalności. Spółka skutecznie wykorzystuje tą strategiczną pozycję. UCG jest liderem na najbogatszych rynkach Europy: w Bawarii, Austrii oraz w Północnych Włoszech.

logo grupy UniCredit

UniCredit utrzymuje również pozycję lidera w Europie Środkowej i Wschodniej, rejonie odnotowującym najwyższe stopy wzrostu gospodarczego, z najszybciej rosnącymi wskaźnikami przychodów z działalności bankowej. Grupa może się pochwalić niezwykle konkurencyjną pozycją w tej części Europy w zakresie aktywów, przychodów i liczby oddziałów. Dzięki ambitnym planom ekspansji swojej działalności Grupa realizuje kolejne projekty fuzji, najpierw z grupą HVB a obecnie z Capitalią S.p.A. Po zakończeniu tej ostatniej fuzji Holding UniCredit stanie się największym bankiem w Europie Kontynentalnej.

Struktura Grupy

UniCredit przyjął model organizacyjny opierający się na podziale na piony. To połączenie strukturyzacji geograficznej i biznesowej pozwala optymalizować obsługę naszych klientów w całej Europie i za granicą. Pełne wykorzystanie przez Grupę owych korzyści przyczynia się również do zwiększania wydajności i uzyskania znacznego wzrostu Dodanej Wartości Ekonomicznej (EVA) przy istotnym udziale wszystkich pionów biznesowych.

  • Pion Detaliczny,
  • Pion Korporacyjny,
  • Pion Bankowości Prywatnej i Zarządzania Aktywami,
  • Pion Rynków i Bankowości Inwestycyjnej,
  • Pion Rynków Polskich,
  • Pion Europy Środkowej i Wschodniej,
  • Pion Globalnych Usług Bankowych.

Szczegółowe informacje odnośnie struktury Grupy dostępne są na stronie internetowej Grupy UniCredit: www.unicreditgroup.eu .

Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty