WŁADZE BANKU

Zarząd Banku Pekao SA składa się z pięciu członków. Członkowie Zarządu Banku powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję, trwającą trzy lata. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania, prowadzi sprawy Banku zgodnie z przepisami prawa i "Dobrymi Praktykami". Podstawą zarządzania Bankiem jest profesjonalizm, wiarygodność i poufność.

Rada Nadzorcza Banku Pekao SA składa się z członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej Banku Pekao SA są wyszczególnione w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Banku.

Michał Krupiński, Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Michał Krupiński, Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu

Powrót do listy  
Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku
Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Andrzej Kopyrski       

Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow.

Karierę w bankowości rozpoczął w 1992 roku w Banku Pekao S.A. W latach 1993-1996 pracował w pionie bankowości korporacyjnej w ING Bank Polska. Następnie kierował finansowaniem strukturalnym w Deutsche Bank Polska, a od roku 1997 do 2001 był Dyrektorem w ABN Amro Bank (Polska), gdzie odpowiadał za finansowanie strukturalne i rynki kapitałowe. Od 2001 r. był Członkiem Zarządu w HSBC Financial Services (Poland).

Od kwietnia 2002 roku pracował w Banku BPH S.A. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego, odpowiedzialnego za Obszar Sprzedaży, Finansowania Strukturalnego i Rynków Kapitałowych, a po połączeniu z Bankiem Pekao S.A. przejął odpowiedzialność za Departament Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Strukturalnego. Od 4 czerwca 2008r. Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Pan Andrzej Kopyrski spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Powrót do listy  
Adam Niewiński , Wiceprezes Zarządu Banku
Adam Niewiński , Wiceprezes Zarządu Banku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Adam NiewińskiAdam Niewiński , Wiceprezes Zarządu Banku

Adam Niewiński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunku "Zarządzanie i Marketing". Ukończył również kursy w amerykańskich szkołach zarządzania: Stanford University Graduate School of Business  oraz Harvard Business School.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1998 w The Boston Consulting Group jako Konsultant specjalizujący się w sektorze usług finansowych. Przez blisko 3 lata zrealizował wiele projektów w obszarach reorganizacji oraz budowy strategii. Od 2000 roku budował zespół i pozyskał finansowanie, a następnie założył Spółkę Expander (FinFin S.A.)., której został Prezesem. Początkowo firma prowadziła największy w Polsce internetowy serwis doradztwa finansowego, a następnie przekształcił ją w dystrybutora rozwiązań finansowych z oddziałami w całej Polsce. Nowa strategia umożliwiła zdobycie pozycji lidera w doradztwie finansowym i pośrednictwie w sprzedaży kredytów hipotecznych. 

Od 2002 roku do chwili obecnej jest związany z Grupą Pekao.

W lipcu 2002 roku rozpoczął pracę w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A., gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Był odpowiedzialny za Pion Klientów Indywidualnych oraz Pion Klientów Korporacyjnych i Instytucjonalnych, był również Członkiem Komitetu Inwestycyjnego CDM.

Następnie od kwietnia 2004 roku do kwietnia 2015 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o., lidera w zakresie doradztwa w zarządzaniu majątkiem, z siecią 200 Doradców Finansowych i aktywami pod administracją przekraczającymi 3 mld PLN.

W lutym 2013 roku został mianowany Dyrektorem Wykonawczym Pionu Bankowości Prywatnej w Banku Pekao S.A.

Pan Adam Niewiński spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Powrót do listy  
Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku
Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Grzegorz Piwowar  Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku

Ukończył studia magisterskie w zakresie elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Karierę w bankowości rozpoczął w Banku BPH S.A. w 1992 roku. W latach 1996-2000 był dyrektorem biura maklerskiego, a następnie przez dwa lata dyrektorem regionu południowego bankowości detalicznej. W 2002 roku został dyrektorem zarządzającym obszarem dystrybucji i sprzedaży w Pionie Bankowości Detalicznej. W październiku 2006 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku BPH S.A., odpowiedzialnego za bankowość Detaliczną. 

Od 30 listopada 2007 r. Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. odpowiedzialny za Pion Bankowości Indywidualnej i Biznesowej, a od 2009 roku za Pion Bankowości Detalicznej.

Pan Grzegorz Piwowar spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Powrót do listy  
Marian Ważyński, Wiceprezes Zarządu Banku
Marian Ważyński, Wiceprezes Zarządu Banku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Marian Ważyński

Marian Ważyński,  Wiceprezes Zarządu Banku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania bankiem komercyjnym w Szkole Głównej Handlowej.

W sektorze bankowym pracuje od 1986 roku. W latach 1986-1990 dyrektor Gabinetu Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Od 1990 do 1998 roku pełnił funkcje menedżerskie w bankach komercyjnych. Był członkiem Zarządu AmerBanku i Animex Banku oraz Dyrektorem Regionalnym Banku Depozytowo-Kredytowego S.A.

W Banku Pekao S.A. od 1998 roku kolejno jako Menedżer Połączenia czterech banków, następnie Dyrektor Wykonawczy zarządzający Pionem Logistyki.  Od 15 grudnia 2004 r. członek Zarządu Banku, w listopadzie 2007 r. powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu - nadzoruje Pion Logistyki i Zaopatrzenia.

Pan Marian Ważyński spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Powrót do listy  

p. Paweł Surówka
p. Paweł Stopczyński
p. Grzegorz Janas
p. Michał Kaszyński - niezależny Członek Rady Nadzorczej
p. Justyna Głębikowska-Michalak - niezależny Członek Rady Nadzorczej
p. Joanna Błaszczyk
p. Stanisław Ryszard Kaczoruk - niezależny Członek Rady Nadzorczej
p. Sabina Bigos-Jaworowska - niezależny Członek Rady Nadzorczej
p. Marian Majcher - niezależny Członek Rady Nadzorczej

Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty