Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

Ubezpieczenie do Pożyczki Ekspresowej to:

poczucie bezpieczeństwa dla Ciebie i Twoich bliskich

W Banku Pekao S.A. możesz zawrzeć umowę o ochronę ubezpieczeniową dającą możliwość spłaty całości lub części pożyczki przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA** lub Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA*** w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak: zgon, zgon w NW, pobyt w szpitalu wskutek NW, inwalidztwo polegające na wystąpieniu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy - STU na Życie ERGO Hestia SA lub utrata dochodu oraz poważne zachorowanie - STU ERGO Hestia SA.

dostępność i minimum formalności

Umowa ubezpieczenia zawierana jest w placówce Banku przy podpisywaniu umowy o pożyczkę.

Szczegółowe zasady świadczenia ochrony ubezpieczeniowej, w tym m.in. zakres ochrony, zasady ustalania składki ubezpieczeniowej, zdarzenia objęte ubezpieczeniem wraz z limitami kwotowymi świadczeń oraz wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczycieli określone są w Warunkach Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Wariant „Życie” oraz Wariant „Życie Plus”** lub w Warunkach Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Dochodu oraz Poważnego Zachorowania dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A.***, dostępnych poniżej oraz w placówkach Banku Pekao S.A.

Przed przystąpieniem do ubezpieczenia zapoznaj się z pełną treścią warunków ubezpieczenia.

ROLA BANKU PEKAO S.A.: Agent Ubezpieczeniowy STU ERGO Hestia na Życie SA** oraz STU ERGO Hestia SA***

** Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia Spółka Akcyjna, z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024807; NIP 585-12-45-589, o kapitale zakładowym 64 000 000 zł, który został opłacony w całości.

*** Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024812; NIP 585-000-16-90, o kapitale zakładowym 196 580 900 zł, który został opłacony w całości.

Tryb zgłaszania roszczeń ERGO Hestia Życie SA i ERGO Hestia SA

• zgłoś zdarzenie telefonicznie pod numerem infolinii: 58 559 40 40 lub 801 112 075 - Ubezpieczyciel oddzwoni do Ciebie i poinformuje o wymaganej dokumentacji lub

• zgłoś zdarzenie pisemnie na adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA lub Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

Formularz zgłoszenia roszczenia dostępny jest w oddziałach Banku.

Wyślij formularz - oddzwonimy

Wpisz od 2 do 140 znaków, tylko litery
Wpisz od 2 do 140 znaków, tylko litery
Wybierz porę kontaktu
Podaj telefon komórkowy 123456789 lub stacjonarny 221234567 (pierwsze cyfry to nr kierunkowy)
Format dla telefonu komórkowego 600000000
Format dla telefonu stacjonarnego: 226000000,
gdzie pierwsze dwie cyfry to numer kierunkowy
Wpisz email nazwa@domena.pl
Podaj treść wiadomości
Treść wiadomości zawiera niedozwolone znaki: (, ), ", ', /, , |, <, >
Pole wymagane
Pole wymagane
pola obowiązkowe