Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

SERWIS SMS (PEKAOSMS)

                                   
Serwis SMS jest dostępny 24 godziny na dobę pod numerami:
3803

- numer dostępny dla Klientów korzystających z sieci komórkowych krajowych operatorów,

+48
665 657 657
- numer dostępny dla wszystkich Klientów Pekao24, dedykowany dla Klientów korzystających z telefonów komórkowych zagranicznych operatorów.

Serwis umożliwia otrzymywanie informacji dotyczących rachunku na zasadzie pytań (wysyła Klient) i odpowiedzi (wysyła Bank).

Jak korzystać z serwisu SMS?

 • Wyślij na numer 3803 lub +48 665 657 657 wiadomość tekstową.
  Wskazówki dotyczące treści SMS-a znajdziesz w zakładce "Przykłady operacji".
 • Na numer telefonu, z którego został wysłany SMS wyślemy wiadomość zwrotną
  potwierdzającą przyjęcie dyspozycji do realizacji.

Otrzymywanie odpowiedzi na wysłane wiadomości tekstowe nie jest obciążone dodatkowymi opłatami - ponosisz jedynie opłatę za wysłanie SMS-a, a jej wysokość jest uzależniona od operatora sieci.


W serwisie PekaoSMS wysyłając krótką wiadomość tekstową możesz:

 • zlecić przelew na zdefiniowany wcześniej rachunek (nie dotyczy przelewów walutowych),
 • zawiesić i wznowić przelew cykliczny,
 • zawiesić i wznowić doładowanie cykliczne,
 • doładować telefon komórkowy (zdefiniowany wcześniej),
 • sprawdzić salda rachunków o charakterze bieżącym,
 • sprawdzić salda kart płatniczych,
 • sprawdzić salda kredytów,
 • sprawdzić salda lokat terminowych,
 • zmienić numer PIN do serwisu PekaoSMS i TelePekao,
 • zamówić i anulować kartę kodów jednorazowych.
 
 
 
 
 
 
 
 

WSZYSTKIE INFORMACJE W JEDNYM SMS-ie
W serwisie SMS możesz otrzymać w jednej wiadomości podstawowe informacje o prowadzonych rachunkach, tj.:

 • saldo rachunku,
 • saldo kart płatniczych,
 • listę ostatnich operacji,
 • listę rachunków kredytowych oraz
 • listę rachunków depozytowych.

Aby z tej funkcji skorzystać, najpierw w serwisie internetowym Pekao24 (w zakładce USTAWIENIA) dokonaj personalizacji SMS-ów tzn. sprecyzuj jakie informacje chcesz w ten sposób otrzymywać. Następnie na numer 3803 wyślij wiadomość SMS o treści: numer klienta#PIN#99

POWIADOMIENIA NA KOMÓRKĘ
Serwis SMS umożliwia również korzystanie z funkcji powiadomień. Dzięki nim masz możliwość stałego kontrolowania zdarzeń na Twoich rachunkach i kartach w Pekao24. Możesz być informowany np. o próbie zalogowania na rachunek, zmianie limitów czy dokonaniu/braku realizacji przelewu.

Co zrobić, aby korzystać z powiadomień?

 • zobacz czy Bank posiada aktualny numer telefonu na potrzeby serwisu SMS - możesz go sprawdzić i zmienić w serwisie internetowym Pekao24 (w zakładce USTAWIENIA), u konsultanta TelePekao lub w oddziale Banku
 • określ rodzaj powiadomień, które chcesz otrzymywać - możesz to zrobić w serwisie internetowym (w zakładce USTAWIENIA) lub za pośrednictwem konsultanta TelePekao.

Koszt jednego wysłanego SMS to tylko 0,20 PLN.
W Pekao24 możesz ustawić limit środków, które chcesz na ten cel przeznaczyć. W tym celu zaloguj się do serwisu internetowego i przejdź do zakładki USTAWIENIA. Następnie wybierz POWIADOMIENIA SMS i określ rachunek do opłat oraz limit kwoty, którą chcesz przeznaczyć na powiadomienia.

Poniżej prezentujemy przykłady operacji, które możesz wykonać w serwisie PekaoSMS. 
Dokładne wskazówki otrzymasz po wybraniu operacji. 

Sprawdzenie salda rachunku podstawowego

Wyślij na numer 3803 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN
np. 9000000000#9000

Otrzymasz odpowiedź zwrotną z informacją o wysokości salda i dostępnych środków.

UWAGA: rachunkiem podstawowym może być Eurokonto lub rachunek bieżący
(rachunek podstawowy można zmienić w serwisie internetowym lub u konsultanta TelePekao pod numerem 801 365 365)

Sprawdzenie salda innego rachunku o charakterze bieżącym

Wyślij na numer 3803 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#21#numer rachunku w standardzie NRB (26 cyfr)
np. 9000000000#9000#21#37124010661111000000000000

Otrzymasz odpowiedź zwrotną z informacją o wysokości salda i dostępnych środków.

Sprawdzanie salda kart płatniczych

Wyślij na numer 3803 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#23
np. 9000000000#9000#23

Otrzymasz odpowiedź zwrotną z informacją o wysokości salda karty.

Sprawdzenie salda kredytu

Wyślij na numer 3803 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#24
np. 9000000000#9000#24

Otrzymasz odpowiedź zwrotną z informacją o wysokości salda kredytu.

Sprawdzenie salda lokat terminowych w złotych

Wyślij na numer 3803 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#25
np. 9000000000#9000#25

Otrzymasz odpowiedź zwrotną z informacją o wysokości salda lokat.

Sprawdzenie pięciu ostatnich operacji na rachunku podstawowym

Wyślij na numer 3803 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#22
np. 9000000000#9000#22

Otrzymasz odpowiedź zwrotną z listą pięciu ostatnich operacji.

Sprawdzenie pięciu wcześniejszych operacji na rachunku podstawowym

Wyślij na numer 3803 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#22#2
np.: 9000000000#9000#22#2

Otrzymasz odpowiedź zwrotną z listą pięciu wcześniejszych operacji.

Uzyskanie podstawowych informacji o prowadzonych rachunkach

Wyślij na numer 3803 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#99
np. 9000000000#9000#99

Otrzymasz odpowiedź zwrotną z podstawowymi informacjami o posiadanych rachunkach i kartach (saldo rachunku podstawowego, lista ostatnich pięciu operacji, salda rachunków depozytowych, kredytowych i kart płatniczych) .

UWAGA: funkcja jest dostępna po dokonaniu personalizacji SMS-ów w serwisie internetowym Pekao24 (zakładka USTAWIENIA).

Przelew z rachunku podstawowego

Wyślij na numer 3803 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#11#nazwa przelewu#kwota przelewu w złotych*kwota przelewu
w groszach

np. 9000000000#9000#11#czynsz#900*90

Otrzymasz odpowiedź zwrotną potwierdzającą przyjęcie dyspozycji do realizacji.

UWAGA: przelew należy wcześniej zdefiniować w serwisie internetowym lub u konsultanta pod numerem 801 365 365.

Przelew z rachunku innego niż rachunek podstawowy

Wyślij na numer 3803 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#11#numer rachunku w standardzie NRB z którego wykonywany jest przelew#nazwa przelewu#kwota przelewu w złotych*kwota przelewu w groszach
np. 9000000000#9000#11#37124010661111000000000000#czynsz#900*90

Otrzymasz odpowiedź zwrotną potwierdzającą przyjęcie dyspozycji do realizacji.

UWAGA: przelew należy wcześniej zdefiniować w serwisie internetowym lub u konsultanta pod numerem 801 365 365.
Dodatkowo w treści wiadomości SMS po wpisaniu kodu operacji, podaj numer rachunku, w ciężar którego ma ona zostać wykonana.

Zawieszenie przelewu cyklicznego

Wyślij na numer 3803 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#131#nazwa przelewu cyklicznego
np. 9000000000#9000#131#czynsz

Otrzymasz odpowiedź zwrotną potwierdzającą zawieszenie przelewu.

Wznowienie przelewu cyklicznego

Wyślij na numer 3803 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#132#nazwa przelewu cyklicznego
np. 9000000000#9000#132#czynsz

Otrzymasz odpowiedź zwrotną potwierdzającą wznowienie przelewu.

Doładowanie telefonu

Wyślij na numer 3803 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#14#nazwa doładowania zdefiniowanego # kwota doładowania
np. 9000000000#9000#14#telefon#50

Otrzymasz wiadomość zwrotną potwierdzającą wykonanie doładowania telefonu.

UWAGA: funkcja jest dostępna po ustanowieniu doładowania zdefiniowanego w serwisie internetowym lub za pomocą konsultanta pod numerem 801 365 365.

Zawieszenie doładowania cyklicznego

Wyślij na numer 3803 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#133#nazwa doładowania cyklicznego
np. 9000000000#9000#133#telefon

Otrzymasz wiadomość zwrotną potwierdzającą zawieszenie doładowania cyklicznego.

Wznowienie doładowania cyklicznego

Wyślij na numer 3803 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#134#nazwa doładowania cyklicznego
np. 9000000000#9000#134#telefon

Otrzymasz wiadomość zwrotną potwierdzającą wznowienie doładowania cyklicznego.

Zmiana PIN-u

Wyślij na numer 3803 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#61#nowy PIN#nowy PIN
np. 9000000000#9000#61#8888#8888

Otrzymasz odpowiedź zwrotną potwierdzającą zmianę PIN-u.

Zamówienie karty kodów jednorazowych

Wyślij na numer 3803 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#62#liczba zamawianych kart
np. 9000000000#9000#62#1

Otrzymasz odpowiedź zwrotną potwierdzającą przyjęcie dyspozycji do realizacji.

UWAGA: możesz posiadać maksymalnie trzy karty kodów jednorazowych.

Anulowanie karty kodów jednorazowych

Wyślij na numer 3803 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#63#numer karty
np. 9000000000#9000#63#100000001994

Otrzymasz odpowiedź zwrotną z informacją potwierdzającą anulowanie karty.


Realizacja niektórych operacji  w serwisie PekaoSMS wymaga podania w treści wiadomości SMS obok numeru klienta i PIN-u również kodu operacji.

W zależności od operacji jaką chcesz wykonać wybierz jedną z poniższych opcji i wpisz w treści SMS właściwy kod oznaczony kolorem zielonym.

UWAGA: Jeśli chcesz wykonać operację z rachunku innego, niż podstawowy, wpisz jego numer po wprowadzeniu kodu operacji.

Wskazówki dotyczące treści SMS-a znajdziesz w zakładce "Przykłady operacji".

Operacje bankowe

11   Przelew z rachunku podstawowego
131 Zawieszenie przelewu cyklicznego
132 Wznowienie przelewu cyklicznego
133 Zawieszenie doładowania cyklicznego
134 Wznowienie doładowania cyklicznego
14   Wykonanie zdefiniowanego doładowania telefonu

Salda rachunków

21 Salda rachunków o charakterze bieżącym
22 Lista dokonanych operacji
23 Salda kart płatniczych
24 Salda kredytów
25 Salda lokat terminowych
99 Podstawowe informacje o prowadzonych rachunkach

Numer PIN i karta kodów jednorazowych

61 Zmiana PIN-u
62 Zamówienie karty kodów jednorazowych
63 Anulowanie karty kodów jednorazowych

Toolbox
  Pliki do pobrania
  Kontakt
  Taryfa opłat i prowizji
  Placówki i bankomaty
   Zapamiętane skróty
kontakt