Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo karty zapewnia:

 • wbudowany mikroprocesor oraz potwierdzanie większości transakcji kodem PIN,
 • możliwość zmiany numeru PIN w bankomacie Banku,
 • możliwość otrzymywania powiadomień SMS po każdej operacji dokonanej kartą,
 • zabezpieczenie transakcji dokonywanych kartą w internecie 3-D Secure (więcej informacji znajdziesz tutaj)

Utratę karty należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie pod numer:

 • +48 (42) 68 38 232 (z telefonów komórkowych i z zagranicy) oraz 801 365 365 (z telefonów stacjonarnych w Polsce)
 • lub w najbliższym oddziale Banku.

Od momentu zgłoszenia utraty karty Bank przejmuje odpowiedzialność za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku operacji dokonanych przy jej użyciu. Wyjątek stanowią operacje, do których doszło z winy Posiadacza lub Użytkownika karty. Do momentu zgłoszenia Klient odpowiada wyłącznie do kwoty 150 EUR.

Dodatkowo każdy Klient może skorzystać z opcjonalnej usługi zabezpieczania transakcji kartą, dzięki której Bank przejmuje odpowiedzialność za operacje dokonane bez winy Posiadacza lub Użytkownika przed zgłoszeniem utraty karty. Aby skorzystać z usługi wystarczy złożyć dyspozycję za pośrednictwem Konsultanta TelePekao dzwoniąc pod numer infolinii 801 324 324 (opłata wg cennika operatora).

Zasady bezpieczeństwa związane z kartami płatniczymi

 • Nie przechowuj swojego kodu PIN razem z kartą. Chroń kod PIN przed nieupoważnionymi osobami. Najlepiej nauczyć się go na pamięć lub zapisać w sposób nie sugerujący jego przeznaczenia w sytuacji, gdy nie jesteś w stanie zapamiętać go. Nie przechowuj również swojego numeru PIN zapisanego w telefonie komórkowym lub w portfelu.
 • Nie udostępniaj swoich kart płatniczych osobom nieuprawnionym np. członkom rodziny lub znajomym, ponieważ jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Nie spuszczaj swojej karty z pola widzenia, np. jeśli płacisz w restauracji poprosić kelnera o podejście z terminalem lub udaj się z nim na zaplecze, pod żadnym pozorem nie przekazują mu karty.
 • W przypadku stwierdzenia utraty karty, jej użycia przez inną osobę lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do karty przez inną osobę, najważniejsze jest zastrzeżenie karty, które spowoduje jej zablokowanie na zawsze. Jeśli doszło do takiej sytuacji - nie zwlekaj - skontaktuj się z Bankiem natychmiast.
 • Nie ujawniaj osobom nieuprawnionym poufnych danych karty takich, jak: numer karty,  data ważności,  trzycyfrowy kod CVV2/ CVC2. W szczególności nie pozwalaj na wykonywanie kserokopii Twojej karty przez kogokolwiek, np. w hotelach czy wypożyczalniach samochodu.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu karty podpisz ją na pasku podpisu, znajdującym  się na rewersie, zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku.
 • Sprawdzaj zestawienia transakcji kartowych otrzymywanych z banku w formie wyciągu lub poprzez Pekao24. 
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt