Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KONTO ŚWIAT PREMIUM - NOWOŚĆ!

Zapewnia bardziej osobistą usługę bankową dla tych, którzy oczekują więcej. Z myślą o klientach Bankowości Osobistej Premium przygotowaliśmy kompleksowe konto.

Jeśli chcesz korzystać z unikalnych usług i produktów na warunkach specjalnych oraz jednocześnie przeprowadzać rozliczenia finansowe, to rozwiązanie, które warto rozważyć.

Z Kontem Świat Premium otrzymujesz przepustkę do pełnej oferty Świata Premium wraz z indywidualną opieką doradcy Osobistego Premium.

Świat Premium to m.in. zestaw przywilejów  i usług dedykowanych tylko klientom Bankowości Osobistej Premium, w tym:

0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego Konto Świat Premium1 ,

0 zł prowizji banku za wypłaty gotówki kartą płatniczą z bankomatów na całym świecie: Mastercard Debit Gold FX jedna karta do rachunku płatniczego Konto Świat Premium i do rachunków płatniczych walutowych w EUR, USD, GBP lub CHF i alternatywnie Visa Debit Gold,

0 zł za obsługę karty debetowej wydanej do rachunku płatniczego Konto Świat Premium - MasterCard Debit Gold FX lub VISA Debit Gold,

0 zł za powiadamianie SMS oraz potwierdzające zmiany stanu środków na koncie,

0 zł za prowadzenie rachunków płatniczych  walutowych (EUR, USD, GBP, CHF) - do kont walutowych istnieje możliwość wydania karty płatniczej VISA Pekao w EUR lub USD,

0 zł za polecenie przelewu w obrocie krajowym - w oddziale Banku, przez konsultanta i za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (PekaoInternet, Bankowość Mobilna) lub usługi bankowości telefonicznej,

0 zł za zlecenie i modyfikację zleceń stałych,

0 zł za złożenie i realizację poleceń zapłaty.


 

1 Opłata w wysokości 50 zł jest pobierana w danym miesiącu, jeżeli łączna kwota aktywów Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym była mniejsza niż 200.000,00 zł. Łączna kwota aktywów Klienta w określonym miesiącu oznacza średnią arytmetyczną ustalonych w poszczególnych dniach tego miesiąca sum:
a) dziennych sald wszystkich rachunków bankowych Klienta prowadzonych w Banku,
b) dziennych wartości produktów o charakterze inwestycyjnym: funduszy inwestycyjnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, nabytych przez Klienta za pośrednictwem Banku oraz
c) dziennych wartości aktywów na rachunku maklerskim Klienta w Domu Maklerskim Banku Pekao S.A.,
przy czym dzienne saldo/ wartość aktywów ww. rachunków/ produktów ustala się według ich stanu na koniec danego dnia, a przy wyliczeniu średniej nie uwzględnia się dni, w których Klient nie miał żadnego rachunku ani produktu, o których mowa pod lit. a-c.
Salda rachunków/ produktów wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote po średnim kursie NBP z dnia, ustalenia salda/wartości aktywów.
Jeżeli Konto Świat Premium jest prowadzone tylko dla jednego Klienta, to do łącznej kwoty aktywów Klienta Bank zalicza salda oraz wartość aktywów rachunków i produktów wymienionych pod lit. a-c, których Klient ten jest Posiadaczem lub Współposiadaczem.
Jeżeli Konto Świat Premium jest prowadzone jako konto wspólne, to do łącznej kwoty aktywów Klienta Bank zalicza tylko salda oraz wartość aktywów rachunków i produktów wymienionych pod lit. a-c, których Klient jest jedynym Posiadaczem lub Współposiadaczem razem z drugim Współposiadaczem Konta Świat Premium i te rachunki/ produkty nie mają innych Współposiadaczy.

Konto Oszczędnościowe Premium - rachunek oszczędnościowy dla klientów Bankowości Osobistej Premium.

  • Promocyjne oprocentowanie 3% w skali roku dla środków na Koncie Oszczędnościowym Premium przez 180 dni, od dnia otwarcia, od każdej złotówki do kwoty 100 tys. zł.

 

    Promocja ważna w dniach 01-31.10.2018 r.

Oferta:
- dotyczy rachunków otwartych w dniach 01-31.10.2018 roku,
- dostępna jest dla nowych klientów oraz dotychczasowych klientów naszego banku spełniających warunki promocji,
- nie łączy się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi dotyczącymi rachunków oszczędnościowych
- obowiązuje w oddziałach własnych banku.

Sprawdź zasady w regulaminie promocji.

 
Karta kredytowa Pekao MasterCard Platinum, Pekao Mastercard Credit Gold, Pekao VISA Credit Gold na warunkach promocyjnych dla posiadaczy i współposiadaczy Konta Świat Premium:

RRSO 9,79% dla Pekao Mastercard Credit Gold/ Pekao VISA Credit Gold 2.

RRSO 18,6% dla Pekao Mastercard Credit Platinum3.

Promocja do 31.10.2018 r.

Korzystaj także z bezpłatnego ubezpieczenia w podróży zagranicznej dla posiadaczy karty Pekao Mastercard Credit Gold, Pekao Visa Credit Gold lub Pekao MasterCard Platinum oraz dwóch osób towarzyszących w podróży.4

Bank podejmuje decyzję o wydaniu karty kredytowej i udzieleniu limitu kredytowego po dokonaniu badania i oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy

Sprawdź nasze karty kredytowe

 

0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w Domu Maklerskim

Promocja polegająca na braku opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim dotyczy rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim otwartego od 2.07.2018 r. do 31.12.2018 r. przez osobę fizyczną otwierającą lub posiadającą rachunek Konto Świat Premium w Banku Pekao S.A. i obowiązuje przez okres posiadania aktywnego rachunku Konto Świat Premium.


1 Uczestnikiem promocji ("Uczestnik") może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która spełniła jednocześnie następujące warunki: posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada "Konto Świat Premium" jako Posiadacz lub Współposiadacz, na dzień rozpoczęcia okresu obowiązywania promocji nie posiadała w Banku karty kredytowej spośród kart wymienionych w § 1 pkt. 3, jako Posiadacz lub Użytkownik karty, w okresie trwania promocji złożyła wniosek o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty lub wniosek o wydanie kolejnej karty do umowy, potwierdziła swój udział w promocji zgodnie z zapisami Regulaminu promocji "Karta kredytowa z Kontem Świat Premium.

Aby otrzymać zwolnienie z opłaty za obsługę karty kredytowej w pierwszym roku jej ważności, należy wykonać dowolną transakcję kartą w ciągu 21 dni od zawarcia Umowy o limit kredytowy i kartę kredytową Banku Pekao S.A..(lub złożenia Wniosku o wydanie kolejnej karty kredytowej do Umowy).W kolejnych latach ważność karty, opłata za obsługę karty kredytowej nie zostanie pobrana, w przypadku wykonania minimum 12 dowolnych transakcji kartą w okresie 12 miesięcy poprzedzających kolejny rok ważności karty. 

Obniżona stawka oprocentowania z 10% na 0% w skali roku dotyczy wszystkich rodzajów transakcji dokonanych kartami wydanymi w ramach Umowy o limit kredytowy i kartę kredytową Banku Pekao S.A. i obowiązuje do 31.01.2019 r. Obniżone oprocentowanie dotyczy tylko nowych umów zawartych na podstawie wniosku złożonego w okresie trwania niniejszej promocji. Po upływie okresu promocji stosowana będzie standardowa stopa procentowa, zgodnie z zawartą umową o limit kredytowy i kartę kredytową.

2 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) limitu kredytowego dla karty Pekao Mastercard Credit Gold/ Pekao VISA Credit Gold w wysokości 14 800 zł (dalej limit kredytowy) - wynosi 9,79%, przy przyjęciu założeń, że:
przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 10% wykorzystanego limitu kredytowego, nie mniej niż 50 zł,
oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 10% w stosunku rocznym.

Przy przyjęciu powyższych założeń:
całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 16 334,64 zł,
całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 1 534,64 zł i obejmuje: odsetki (784,64 zł) oraz opłaty roczne za kartę (750 zł),
okres kredytowania wynosi 54 miesiące.

Kalkulacja została dokonana na dzień 25.09.2018 na reprezentatywnym przykładzie

3 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Pekao Mastercard Platinum w wysokości 20 800 zł (dalej limit kredytowy) - wynosi 18,60%, przy przyjęciu założeń, że:
przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 10% wykorzystanego limitu kredytowego, nie mniej niż 50 zł,
oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 10% w stosunku rocznym.

Przy przyjęciu powyższych założeń:
całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 26 150,48 zł,
całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 5 350,48 zł i obejmuje: odsetki (1 350,48 zł) oraz opłaty roczne za kartę (4 000 zł), okres kredytowania wynosi 95 miesięcy.

Kalkulacja została dokonana na dzień 25.09.2018 na reprezentatywnym przykładzie

4 Szczegóły ubezpieczenia, w tym zakres, limity kwotowe i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na pekao.com.pl.

WYJĄTKOWE KORZYŚCI DLA POSIDACZY KONTA ŚWIAT PREMIUM!

Jak skorzystać z rabatu?

  1. Przed dokonaniem płatności w sklepach stacjonarnych poinformuj sprzedawcę o chęci skorzystania z rabatu.
  2. W sklepie internetowym wprowadź odpowiedni kod rabatowy albo skorzystaj z indywidualnego linku.
  3. Płać za zakupy kartą płatniczą Banku Pekao S.A., lub za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej Pekao24 (poleceniem przelewu lub aplikacją PeoPay), jeśli Partner oferuje możliwość płacenia za ich pomocą.

Oferta rabatowa może być ograniczona czasowo, dotyczyć tylko wybranego asortymentu oraz płatności wybranymi kartami Banku Pekao S.A. Więcej rabatów do 30% na www.rabatypekao.pl. Szczegóły jak skorzystać ze zniżek dostępne u doradcy w oddziale oraz w Galerii Rabatów w bankowości elektronicznej Pekao24.

Interhome

Interhome
Partner oferuje wynajem domów i apartamentów wakacyjnych w całej Europie i na świecie.

Podarujspa.pl

Podarujspa.pl

Partner oferuje możliwość zakupu voucherów na pobyty w hotelach SPA oraz upiększająco-relaksujące zabiegi w obiektach Day SPA.

Swiss

Swiss

Partner oferuje zegarki i biżuterię.

Parker Sklep

Parker Sklep

Partner oferuje oryginalne produkty marki Parker.

Rentalcars.com

Rentalcars.com
Partner oferuje wynajem samochodu w ponad 163 krajach na świecie.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

1. Doradca Osobisty Premium.

2. Infolinia Premium 24/7 - 801 351 351 (opłata wg cennika operatora).

3. Dostęp do rachunków i usług 24h -przez internet i na smartfonie z usługą bankowości elektronicznej Pekao24.

Toolbox
  Doradca Osobisty Premium
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Regulaminy
  REGULACJE UE
  Dokumenty do pobrania
  Dedykowana infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt