Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PEKAO OFE

Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez PZU Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Przedmiotem działalności funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.
Szczegółowe informacje na temat Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego są dostępne na stronie internetowej Pekao PTE pod adresem http://www.pekaopte.pl/.

Dostęp do informacji o środkach zgromadzonych na rachunku w Pekao OFE i historii rachunku w Funduszu możliwy jest poprzez bankowość elektroniczną Pekao24 dla Członków Pekao OFE, będących klientami Banku Pekao SA i posiadającymi aktywną usługę Pekao24.

Obsługa członków Pekao OFE w zakresie aktualizacji danych identyfikacyjnych, wyznaczania i zmiany osób wskazanych, a także wyrażania i odwoływania zgody na prezentowanie danych w Pekao24 odbywa się w placówkach Banku.

Kontakt z Doradcą Osobistym Premium
Toolbox
  Doradca Osobisty Premium
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Regulaminy
  REGULACJE UE
  Dokumenty do pobrania
  Dedykowana infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt