Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

INWESTYCJE

Jeśli chcesz efektywnie zarządzać zgromadzonymi środkami proponujemy skorzystanie z naszej bogatej oferty produktów inwestycyjnych.

Kontakt z Doradcą Osobistym Premium

Fundusze Pekao TFI

Fundusze inwestycyjne to nowoczesna forma zbiorowego inwestowania. Środki pieniężne są lokowane w różnego rodzaju aktywa rynku finansowego zgodnie z polityką inwestycyjną funduszu.

Programy inwestycyjne

Proponujemy inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy Pekao TFI w ramach specjalnych programów inwestycyjnych. To większa elastyczność i możliwość zróżnicowania oszczędności.

Produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane to nowoczesna forma inwestowania umożliwiająca osiągnięcie potencjalnego zysku wyższego niż na standardowej lokacie oraz gwarantująca ochronę kapitału w dniu zakończenia inwestycji (Dniu Wykupu)

Ubezpieczenia inwestycyjne

Rozwiązanie, które umożliwia inwestowanie kapitału z wykorzystaniem korzyści wynikających z formy prawnej produktu jaką jest ubezpieczenie

Toolbox
  Doradca Osobisty Premium
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Regulaminy
  REGULACJE UE
  Dokumenty do pobrania
  Dedykowana infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt