Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FUNDUSZE PEKAO TFI

Informujemy, że przepisy prawa nakładają na Bank Pekao S.A.obowiązek zawarcia umowy w zakresie  przyjmowaniai przekazywania zleceń dotyczące jednostek uczestnictwa funduszy Pekao TFI S.A. Zapraszamy do naszych oddziałów celem zawarcia stosownej Umowy.

Toolbox
  Doradca Osobisty Premium
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Regulaminy
  REGULACJE UE
  Dokumenty do pobrania
  Dedykowana infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt