Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FUNDUSZE PARASOLOWE

Fundusz parasolowy to fundusz inwestycyjny, w ramach którego funkcjonuje kilka subfunduszy. Każdy z subfunduszy charakteryzuje się inną polityką inwestycyjną. Fundusz parasolowy, z dużą swobodą, może tworzyć kolejne subfundusze, w zależności od aktualnych wydarzeń, jak i prognoz co do rozwoju sytuacji na rynkach finansowych.

Przenoszenie środków między subfunduszami w ramach jednego funduszu parasolowego (zamiana jednostek uczestnictwa) zwolnione jest z tzw. podatku Belki. Podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19% od osiągniętego dochodu jest naliczany dopiero w momencie odkupienia jednostek uczestnictwa z funduszu bądź przy konwersji jednostek uczestnictwa zgromadzonych w funduszu parasolowym na jednostki uczestnictwa innego funduszu.

Bank Pekao S.A. jest dystrybutorem następujących funduszy parasolowych:

FUNDUSZ PARASOLOWY - Pekao FIO

Jest to fundusz z wydzielonymi subfunduszami prowadzącymi własną politykę inwestycyjną, dzięki czemu inwestor ma dostęp do szerokiej palety rozwiązań inwestycyjnych. W skład funduszu parasolowego Pekao FIO wchodzą następujące subfundusze:

Pekao Pieniężny
Pekao Obligacji Plus
Pekao Stabilnego Wzrostu
Pekao Zrównoważony
Pekao Akcji Polskich
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja
Pekao Dynamicznych Spółek
Pekao Stabilnego Inwestowania
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Pieniężny Plus

FUNDUSZ PARASOLOWY - Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Jest to fundusz z wydzielonymi subfunduszami prowadzącymi własną politykę inwestycyjną, dzięki czemu inwestor ma dostęp do szerokiej palety rozwiązań inwestycyjnych, w szczególności możliwość dywersyfikacji geograficznej i sektorowej portfela inwestycyjnego. W skład funduszu parasolowego  wchodzą następujące subfundusze:

Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Pekao Obligacji Strategicznych
Pekao Surowców i Energii
Pekao Gotówkowy
Pekao Obligacji i Dochodu
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu  
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Dochodu USD
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu


FUNDUSZ PARASOLOWY
- Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Jest to fundusz o bardzo szerokim spektrum inwestycyjnym, obejmującym zarówno różne rynki geograficzne, jak i klasy aktywów. Fundusz umożliwia dostęp do inwestycji w kilka tysięcy funduszy zagranicznych różnego typu - akcyjnych, obligacyjnych, nieruchomości, surowcowych itp. W skład funduszu parasolowego Strategie Funduszowe SFIO wchodzą następujące subfundusze:

Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny
Pekao Strategii Globalnej
Pekao Zmiennej Alokacji
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
Pekao Elastycznego Inwestowania
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny

FUNDUSZ PARASOLOWY - Pekao Walutowy FIO

Jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami prowadzącymi własną politykę inwestycyjną.
W skład funduszu parasolowego Pekao Walutowy FIO wchodzą następujące subfundusze:

Pekao Akcji Amerykańskich
Pekao Akcji Europejskich
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
Pekao Obligacji Europejskich Plus
Pekao Obligacji Dolarowych Plus

KONTAKT Z DORADCĄ OSOBISTYM PREMIUM
NABYCIE JEDNOSTEK W PEKAO24
Toolbox
  Doradca Osobisty Premium
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Regulaminy
  REGULACJE UE
  Dokumenty do pobrania
  Dedykowana infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt